skip navigation
matprat logo
Sau og lam 2

Lammekjøtt: Tall og fakta

Hvem, hva, hvor, hvor mye - og andre fakta om lammekjøtt.

 • Høsten er den store lammesesongen i Norge. Da foregår ca 80 % av slaktingen.
 • Lammekjøtt er tillatt å spise i alle verdens religioner.
 • Fårikål er Norges nasjonalrett.
 • Seks av ti husholdninger kjøper lam minst en gang i løpet av året.
 • Lammekjøtt spises mest i aldersgruppen 40-59 år
 • Husholdninger i Nord-Norge, på Vestlandet og i Midt-Norge kjøper mest lammekjøtt
 • Gjennomsnittlig slaktevekt på lam er ca 20 kg.   
 • I 2009 ble det slaktet ca. 1,2 millioner lam i Norge.

Hvor mye lammekjøtt spiser vi i året?

Det er to ulike måter å beregne forbruk av kjøtt i Norge, engrosforbruk og reelt forbruk. Engrosforbruk er ikke korrigert for svinn på noen måte, her beregnes forbruk ut fra antall tonn kjøtt som slaktes i Norge og justert for import og eksport. Det reelle forbruket er korrigert for svinn i alle ledd; bein og skjæreavfall, samt tilberedning og kasting av mat. Dette gir således et mer korrekt bilde av kjøttforbruket da det beregnes ut fra faktisk spist vare. For videre spørsmål om beregning av ulike typer svinn kan man kontakte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (www.nilf.no).

Forbruket av lammekjøtt er stabilt i Norge, og vi spiser i gjennomsnitt ca. 5,1 kilo lammekjøtt i året (engrosforbruk). Det samme tallet korrigert for svinn blir ca. 3,5 kilo (reelt forbruk).

70 % av alt lammekjøtt omsatt i dagligvarehandelen er kjøtt til middagsmåltider. Hele 78 % av dette er fårikålkjøtt og lammestek/lammelår.

Hvor ofte spiser vi lammekjøtt?
Vi spiser lammekjøtt i snitt ca. 18 ganger i året.

Hvor i landet spises det mest lammekjøtt?
Nordlendingene spiser mest per innbygger (Vesterålen topper med ca. 17 kg pr. person). Volummessig er Vest-Norge største region og står for hele 30 % av totalverdien.

Hvor mange lammebønder finnes det i Norge?
Totalt finnes det ca 16.000 lammebønder i Norge.

 

Kommentarer

  Se alle kommentarer...

  For å skrive en kommentar må du være logget inn.

  version:10.10.4.9, server:MP-PRD-WEB09 16.11.2018 09:17:02