skip navigation
matprat logo

Bærekraftig matproduksjon

Kua og sauen raper klimagassen metan. Hvilken betydning har egentlig metan for klimaet? Lær mer om CO2, metan, karbonkretsløpet og klimagasser i filmen med Stian Sandø!

 >> LES MER HER

 • Klimatiltak i landbruket

  Klimatiltak i landbruket

 • Det norske klimaregnskapet

  Det norske klimaregnskapet

Drøvtyggere som kua og sauen gir klimagassutslipp, men klarer vi å lage nok mat til verdens økende befolkning uten dem? Mulighetene for matproduksjon varierer fra land til land og vi må alle bruke de ressursene vi har. I Norge har vi havet, jorda og beitemarka vår.

>> Les mer her

 • Drøvtyggere utnytter beiteressurser

 • Hva betyr kjøtt for CO2-utslippet ditt?

 • Norske drøvtyggere sikrer selvforsyning

 • Hvordan påvirker drøvtyggerne vårt biologiske mangfold?

 • Strenge krav til dyrevelferd

 • Lavt antibiotikabruk i norsk husdyrhold

 • Hva spiser norske husdyr?

 • Hvorfor er matsvinn et problem?

Hva mener MatPrat om bærekraft?

En bærekraftig matproduksjon er for MatPrat en matproduksjon der vi kan produsere mest mulig mat basert på nasjonale ressurser, samtidig som vi ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, det biologiske mangfoldet og god dyrevelferd. Maten som produseres skal gi god, trygg og næringsrik mat til befolkningen nå og i fremtiden.

Har vi glemt hvor maten vår kommer fra? Slampoet Sofie Frost gir oss en tankevekker om bærekraft og norsk matproduksjon. For vi må tenke på fremtiden, og en jord som våre barnebarn kan leve av. Er det ikke det vi vil ha?

>> LES MER HER