skip navigation
matprat logo

Bærekraftig matproduksjon

Drøvtyggere som kua og sauen gir klimagassutslipp, men klarer vi å lage nok mat til verdens økende befolkning uten dem? Mulighetene for matproduksjon varierer fra land til land og vi må alle bruke de ressursene vi har. I Norge har vi havet, jorda og beitemarka vår.

>> Les mer her

  • Drøvtyggere utnytter beiteressurser

  • Hva betyr kjøtt for CO2-utslippet ditt?

  • Norske drøvtyggere sikrer selvforsyning

  • Hvordan påvirker drøvtyggerne vårt biologiske mangfold?

  • Strenge krav til dyrevelferd

  • Lavt antibiotikabruk i norsk husdyrhold

  • Hva spiser norske husdyr?

  • Hvorfor er matsvinn et problem?

Hva mener MatPrat?

Med bærekraftig matproduksjon mener MatPrat hvordan mest mulig mat kan produseres i størst mulig grad basert på nasjonale ressurser, på en måte som ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, biologisk mangfold og god dyrevelferd, samt gir trygg, sunn og god mat til befolkningen nå og i fremtiden.

Bærekraftig matproduksjon

Hva betyr klimaendringene og verdens befolkningsvekst for vår matproduksjon her i det kalde nord?

Les mer her