Ansatte


Ledelse

 • Dag Henning Reksnes

  Dag Henning Reksnes    Direktør

  Dag Henning leder Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og har overordnet ansvar for hele opplysningskontoret og merkevaren MatPrat.

Stab

 • Jenny Arsenyuk

  Jenny Arsenyuk    Økonomisjef og senior analytiker

  Jenny er ansvarlig for økonomistyring, økonomiplanlegging og regnskapsoppfølging i MatPrat. Hun er også personvernansvarlig med ansvar for oppfølgingen av GDPR.

 • Gunnar Thoen

  Gunnar Thoen    Analyseansvarlig

  Gunnar har ansvar for analyser og resultatoppfølging i MatPrat, og holder kontoret løpende oppdatert på utviklingen i markedet gjennom innhenting og bearbeiding av markedsinformasjon og innsikt om forbrukere, trender, markedet, produkter, bransje og handel. Han er også tillitsvalgt på kontoret, og ansattrepresentant i bransjestyret.

Ernæring, bærekraft og dyrevelferd

 • Trine Thorkildsen

  Trine Thorkildsen    Fagsjef ernæring, bærekraft og dyrevelferd

  Trine har det overordnede ansvaret for faglig innhold om ernæring og helse, bærekraft og dyrevelferd, og leder avdelingen med ansvar for samfunnstemaene. Hun skal holde organisasjonen oppdatert på relevant kunnskap innenfor disse områdene.

 • Gyda Gaarder Tøraasen

  Gyda Gaarder Tøraasen    Rådgiver husdyrproduksjon og dyrevelferd

  Gyda har ansvar for innholdet om husdyrproduksjon og dyrevelferd i MatPrat sine kanaler. Som veterinær er Gyda også en av ekspertene du møter i MatPrat sine kanaler når det gjelder husdyrproduksjon og dyrevelferd. Hun er også bransjekontakt i MatPrat og redaktør for MatPrat sitt nyhetsbrev for bransjen.

 • Eilin Lundekvam By

  Eilin Lundekvam By    Ernæringsfaglig rådgiver

  Eilin er for tiden i fødselspermisjon. Eilin har ansvar for mat- og ernæringsfaglig innhold til MatPrat sine medier og andre kanaler, i tillegg til at hun bidrar til å ivareta det ernæringsfaglige i organisasjonen. Med sin bakgrunn fra samfunnsernæring er Eilin også en av ekspertene du møter i MatPrat sine filmer, sosiale medier og podkast.

 • Rebekka Helen Aamaas

  Rebekka Helen Aamaas    Rådgiver bærekraft og matproduksjon

  Rebekka er for tiden i fødselspermisjon. Rebekka har ansvar for innhold om matproduksjon, bærekraft, miljø og matsvinn i MatPrat sine kanaler. I tillegg har hun også ansvar for å holde organisasjonen oppdatert på forskning på sitt område. Som agroøkolog er Rebekka også en av ekspertene du møter i MatPrat sine filmer og sosiale medier.

 • Ray Kaur

  Ray Kaur    Ernæringsfaglig rådgiver

  Ray arbeider med mat- og ernæringsfaglig innhold til MatPrat sine medier og andre kanaler. I tillegg bidrar hun med å ivareta det ernæringsfaglige i organisasjonen og har ansvar for å holde organisasjonen oppdatert på forskning innen ernæring, kosthold og helse .

Kommunikasjon og samfunnskontakt

 • Marthe Helene Bogerud

  Marthe Helene Bogerud    Kommunikasjonsjef/ Avdelingsleder for Kommunikasjon og samfunnskontakt

  Marthe leder avdelingen kommunikasjon og samfunnskontakt i MatPrat. Hun har ansvar for arbeidet med strategisk kommunikasjon, omverdensanalyse, interessentdialog, beredskap, redaksjonell innholdsproduksjon og mediekontakt.

 • Lisa Ekli

  Lisa Ekli    Senior kommunikasjonsrådgiver

  Lisa jobber med strategisk kommunikasjon, redaksjonell innholdsproduksjon, budskapsutforming, mediekontakt og annet formidlingsarbeid i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun er i tillegg en av programlederne i MatPrat sin podkast.

 • Cathrine Ude

  Cathrine Ude    Kreativ kommunikasjon og idé

  Cathrine jobber med redaksjonell innholdsproduksjon i MatPrat. Hun er blant annet prosjektleder for MatPrat-podden, og jobber i tillegg med innovasjon og nye konsepter.

 • Anne Zondag

  Anne Zondag    Samfunnsanalytiker

  Anne har ansvaret for forbrukerinnsikt og forbrukerholdninger i tillegg til det løpende arbeidet med omverdensanalyse. Anne har også ansvaret for å holde kontoret løpende orientert viktige samfunnstrender knyttet til mat, miljø, helse og teknologi.

 • Pål Henrik Kristiansen

  Pål Henrik Kristiansen    Senior kommunikasjonsrådgiver

  Pål Henrik er ansvarlig for interessentdialog og gjennomføringen av arrangementer, debatter og møteplasser for MatPrat sine interessenter. Han jobber også med kronikker, innlegg, talepunkter, budskapsutforming og medieutspill i aktuelle saker.

 • Anna Strand

  Anna Strand    Sosiale medier-ansvarlig

  Anna har hovedansvar for innhold i egne kanaler og oppfølging av alle sosiale medier i MatPrat.

Konseptutvikling, produksjon og marketing

 • Mariann Sletten

  Mariann Sletten    Marketingsjef/ Avdelingsleder for konseptutvikling, produksjon og marketing

  Mariann leder avdelingen for konseptutvikling, produksjon og marketing i MatPrat. Hun har et overordnet ansvar for all produksjon og utvikling i egne, kjøpte og fortjente medier. Mariann er også ansvarlig for konseptutvikling og innovasjon, og er stedfortreder for direktør ved behov.

 • Hanne Svärd

  Hanne Svärd    Digitalansvarlig

  Hanne har ansvar for struktur, videreutvikling og brukertesting av våre tekniske løsninger på alle plattformer. Det inkluderer både nye tjenester og eksisterende nettsider som matprat.no, matstart.no, matbilder.no, farikal.no og matopedia.no, samt apper, mobiltjenester, talestyring og chatboten Mats.

 • Ragnhild Kolvereid

  Ragnhild Kolvereid    Ansvarlig barn og unge

  Ragnhild er ansvarlig for MatPrat sin kommunikasjon mot barn og unge, og er prosjektleder for MatStart. Hun er også prosjektleder for vårt arbeid med egg og rein. Hun jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon i MatPrats sosiale medier, med andre kampanjer og innholdsproduksjon til egne medier og andre kanaler.

 • Ann-Christin Bru

  Ann-Christin Bru    Rådgiver marketing

  Ann-Christin har hovedansvar for organisk og betalt søk i MatPrat. Hun er redaktør for matprat.no, og produserer de fleste temasider og følger opp forsiden på matprat.no. Hun jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon i MatPrat sine sosiale medier, og har ansvar for oppfølging av stemmeassistenten og chatboten Mats.

 • Veronica Dånmark Vatn

  Veronica Dånmark Vatn    Rådgiver marketing

  Veronica har hovedansvaret for kampanjeplanlegging og mediestrategier i MatPrat. Hun koordinerer alle betalte kampanjer og er også prosjektleder for flere av MatPrats forbrukerkampanjer.

 • Marit Løvbrøtte

  Marit Løvbrøtte    Matrådgiver

  Marit har ansvar for ukemenyene og nyhetsbrevet i MatPrat. I tillegg jobber hun med temasider og oppdatering av innholdet på matprat.no, og produserer matfaglig innhold til våre egne medier og andre kanaler. Marit har også hovedansvaret for bildebasen vår matbilder.no.

 • Anette Fjelleng Hansen

  Anette Fjelleng Hansen    Matfaglig rådgiver og visuelt ansvarlig foto

  Anette utvikler oppskriftene i MatPrat, og produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til våre digitale kanaler. Hun er også visuelt ansvarlig for foto i MatPrat. Anette jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon i våre sosiale medier, og er en av ekspertene du møter i MatPrats filmer, sosiale medier og podkast.

 • Cecilie Maske

  Cecilie Maske    Matfaglig rådgiver

  Cecilie har en aktiv rolle i utvikling og produksjon av nye retter og matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler. Cecilie er også en av ekspertene du møter i MatPrats filmer og podkast, og svarer på spørsmål om mat, oppskrifter og matlagingsmetoder.

 • Silje Hådi-Siverts

  Silje Hådi-Siverts    Filmprodusent

  Silje er kreativ produsent og utvikler og produserer filmkonseptene i MatPrat internt. Hun har også ansvar for filmproduksjoner i samarbeid med eksterne produksjonsmiljøer, og er ansvarlig for alt filminnhold i alle MatPrat sine kanaler.

 • Therese Elstad

  Therese Elstad    Matfaglig rådgiver

  Therese har en aktiv rolle i utvikling og produksjon av nye retter og matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler. Hun er også en av ekspertene du møter i MatPrats filmer og podkast, og svarer på spørsmål om mat, oppskrifter og matlagingsmetoder.

 • Torunn Nordbø

  Torunn Nordbø    Fagsjef brød og korn

  Torunn har hovedansvar for vårt arbeid med brød og korn bl.a. gjennom å følge opp Opplysningskontoret for brød og korns nettside brodogkorn.no og tilhørende kontoer på Facebook og Instagram.

 • Britt Marlene Kåsin

  Britt Marlene Kåsin    Matfaglig rådgiver

  Britt Marlene har en aktiv rolle i utvikling og produksjon av nye retter, samt mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler. Britt Marlene jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon, sosiale medier , og er en av ekspertene du møter i MatPrats filmer, sosiale medier og podkast.

 • Mats

  Mats    chatbot

  Mats er en robot. Mats hjelper deg når du kontakter MatPrat i Messenger, eller ved å si "Snakk med MatPrat» til taleassistenten Google Assistant.