Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo

Ansatte


Ledelse

Stab

 • Jenny Arsenyuk

  Jenny Arsenyuk    Sjef for strategi, forretningsutvikling og økonomi

  Jenny har ansvar for strategiprosesser; fra detaljert analyse til helhetlig utforming. Hun sikrer beslutningsgrunnlag gjennom analyser, videreutvikler produkter og tjenesteområder, og driver forbedrings- og endringsprosesser. Jenny har også det overordnede ansvaret for regnskap- og budsjettarbeid, og er personvernansvarlig med ansvar for oppfølgingen av GDPR.

 • Gunnar Thoen

  Gunnar Thoen    Analyseansvarlig

  Gunnar har ansvar for analyser og resultatoppfølging i MatPrat, og holder kontoret løpende oppdatert på utviklingen i markedet gjennom innhenting og bearbeiding av markedsinformasjon og innsikt om forbrukere, trender, markedet, produkter, bransje og handel.

 • Louise Tørngren

  Louise Tørngren    Administrasjonssjef

  Louise har det administrative ansvaret i MatPrat, og er m.a. ansvarlig for HR, kontordrift, kontorrutiner og innkjøp. Louise er i tillegg sekretær for Bransjestyret samt lederassistent for direktør.

Ernæring, bærekraft og dyrevelferd

 • Trine Thorkildsen

  Trine Thorkildsen    Fagsjef ernæring, bærekraft og dyrevelferd

  Trine har det overordnede ansvaret for faglig innhold om ernæring og helse, bærekraft og dyrevelferd, og leder avdelingen med ansvar for samfunnstemaene. Hun skal holde organisasjonen oppdatert på relevant kunnskap innenfor disse områdene.

 • Eilin Lundekvam By

  Eilin Lundekvam By    Seniorrådgiver ernæring

  Eilin har ansvar for mat- og ernæringsfaglig innhold til MatPrat sine medier og andre kanaler, i tillegg til at hun bidrar til å ivareta det ernæringsfaglige i organisasjonen. Med sin bakgrunn fra samfunnsernæring er Eilin også en av ekspertene du møter i MatPrat sine filmer, sosiale medier og podkast.

 • Rebekka Helen Aamaas

  Rebekka Helen Aamaas    Rådgiver bærekraft og matproduksjon

  Rebekka har ansvar for innhold om matproduksjon, bærekraft, miljø og matsvinn i MatPrat sine kanaler. I tillegg har hun også ansvar for å holde organisasjonen oppdatert på forskning på sitt område. Som agroøkolog er Rebekka også en av ekspertene du møter i MatPrat sine filmer og sosiale medier.

 • Malén Gudbrandsgard

  Malén Gudbrandsgard    Seniorrådgiver ernæring

  Malén er ansvarlig for det faglige innholdet om ernæring, kosthold og helse i MatPrat sine medier og andre kanaler. I tillegg bidrar hun med å ivareta det ernæringsfaglige i organisasjonen. Med sin bakgrunn fra ernæring, folkehelse og forskermiljøet er hun også en av ekspertene du vil møte i MatPrat sine sosiale medier.

 • Katrine Lekang

  Katrine Lekang    Seniorrådgiver bærekraftig matproduksjon

  Katrine jobber med faglig innhold om bærekraft, klima og miljø i MatPrat sine kanaler. I tillegg bidrar hun til å oppdatere organisasjonen om ny forskning og utvikling innenfor fagfeltet, samt å kommunisere våre budskap utad. Med sin forskerbakgrunn fra biologi, miljø og mikrobiologi er hun en av ekspertene du vil møte i MatPrat sine sosiale medier.

 • Rita Kylling

  Rita Kylling    seniorrådgiver/ veterinær dyrevelferd og husdyrproduksjon

  Rita har fagansvar for området dyrevelferd og husdyrproduksjon i MatPrat. Hun er ansvarlig for å holde organisasjonen oppdatert på ny kunnskap og forskning innen fagfeltet samt initiere og bidra til utredninger og forskningsprosjekter på området. Som veterinær med bakgrunn fra klinisk praksis og offentlig forvaltning er Rita en av ekspertene du møter i MatPrat sine sosiale medier.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

 • Jonas Eide Hollund

  Jonas Eide Hollund    Kommunikasjonssjef/ Avdelingsleder for Kommunikasjon og samfunnskontakt

  Jonas leder avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt i MatPrat og har ansvar for arbeidet med strategisk kommunikasjon, omverdensanalyse, interessentdialog, beredskap, redaksjonell innholdsproduksjon og mediekontakt.

 • Anne Zondag

  Anne Zondag    Samfunnsanalytiker

  Anne har ansvaret for forbrukerinnsikt og forbrukerholdninger i tillegg til det løpende arbeidet med omverdensanalyse. Hun har også ansvaret for å holde kontoret løpende orientert viktige samfunnstrender knyttet til mat, miljø, helse og teknologi. Anne er også ansattrepresentant i bransjestyret.

 • Cathrine Ude

  Cathrine Ude    Kommunikasjonsrådgiver

  Cathrine jobber med PR og mediekontakt, innholdsproduksjon og bransjeblader. Hun er prosjektleder for MatPrat-podden. Hun jobber mye med kreativ kommunikasjon og idé, innovasjon og nye konsepter.

 • Pål Henrik Kristiansen

  Pål Henrik Kristiansen    Senior kommunikasjonsrådgiver

  Pål Henrik jobber med PR og mediekontakt, innholdsproduksjon og bransjeblader. Han er prosjektleder for større kommunikasjonssatsninger, som jul og matsvinn, og har jobbet mye med issues management. I tillegg er han kommunikasjonsansvarlig for bærekraft.

Konseptutvikling, produksjon og marketing

 • Mariann Sletten

  Mariann Sletten    Marketingsjef/ Avdelingsleder for konseptutvikling, produksjon og marketing

  Mariann leder avdelingen for konseptutvikling, produksjon og marketing i MatPrat. Hun har et overordnet ansvar for all produksjon og utvikling i egne, kjøpte og fortjente medier. Mariann er også ansvarlig for konseptutvikling og innovasjon, og er stedfortreder for direktør ved behov.

 • Hanne Svärd

  Hanne Svärd    Digitalansvarlig

  Hanne har ansvar for struktur, videreutvikling og brukertesting av våre tekniske løsninger på alle plattformer. Det inkluderer både nye tjenester og eksisterende nettsider som matprat.no, matstart.no, matbilder.no, farikal.no og matopedia.no, samt apper, mobiltjenester, talestyring og chatboten Mats.

 • Ragnhild Kolvereid

  Ragnhild Kolvereid    Ansvarlig barn og unge

  Ragnhild er ansvarlig for MatPrat sin kommunikasjon mot barn og unge, og er prosjektleder for MatStart. Hun er også prosjektleder for vårt arbeid med egg og rein. Hun jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon i MatPrats sosiale medier, med andre kampanjer og innholdsproduksjon til egne medier og andre kanaler. Ragnhild er også verneombud.

 • Ann-Christin Bru

  Ann-Christin Bru    Rådgiver Digital og ansvarlig søk

  Ann-Christin har hovedansvar for organisk og betalt søk i MatPrat. Hun er redaktør for matprat.no, og produserer de fleste temasider og følger opp forsiden på matprat.no. Hun jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon i MatPrat sine sosiale medier, og har ansvar for oppfølging av stemmeassistenten og chatboten Mats.

 • Veronica Dånmark Vatn

  Veronica Dånmark Vatn    Rådgiver marketing

  Veronica har hovedansvaret for kampanjeplanlegging og mediestrategier i MatPrat. Hun koordinerer alle betalte kampanjer og er også prosjektleder for flere av MatPrats forbrukerkampanjer.

 • Marit Løvbrøtte

  Marit Løvbrøtte    Rådgiver Digital og søk

  Marit har ansvar for ukemenyene og nyhetsbrevet i MatPrat. I tillegg jobber hun med temasider og oppdatering av innholdet på matprat.no, og produserer matfaglig innhold til våre egne medier og andre kanaler. Marit har også hovedansvaret for bildebasen vår matbilder.no.

 • Anette Fjelleng Hansen

  Anette Fjelleng Hansen    Matfaglig rådgiver og visuelt ansvarlig foto

  Anette utvikler oppskriftene i MatPrat, og produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til våre digitale kanaler. Hun er også visuelt ansvarlig for foto i MatPrat. Anette jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon i våre sosiale medier, og er en av ekspertene du møter i MatPrats filmer, sosiale medier og podkast.

 • Cecilie Maske

  Cecilie Maske    Matfaglig rådgiver

  Cecilie har en aktiv rolle i utvikling og produksjon av nye retter og matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler. Cecilie er også en av ekspertene du møter i MatPrats filmer og podkast, og svarer på spørsmål om mat, oppskrifter og matlagingsmetoder.

 • Silje Hådi-Siverts

  Silje Hådi-Siverts    Filmprodusent

  Silje er kreativ produsent og utvikler og produserer filmkonseptene i MatPrat internt. Hun har også ansvar for filmproduksjoner i samarbeid med eksterne produksjonsmiljøer, og er ansvarlig for alt filminnhold i alle MatPrat sine kanaler.

 • Torunn Nordbø

  Torunn Nordbø    Fagsjef brød og korn

  Torunn har hovedansvar for vårt arbeid med brød og korn bl.a. gjennom å følge opp Opplysningskontoret for brød og korns nettside brodogkorn.no og tilhørende kontoer på Facebook og Instagram.

 • Britt Marlene Kåsin

  Britt Marlene Kåsin    Matfaglig rådgiver

  Britt Marlene har en aktiv rolle i utvikling og produksjon av nye retter, samt mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler. Britt Marlene jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon, sosiale medier , og er en av ekspertene du møter i MatPrats filmer, sosiale medier og podkast.

 • Marthe Solberg

  Marthe Solberg    Produksjonsleder

  Marthe er produksjonsleder for MatPrats filmproduksjoner og har en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av filmopptak internt på MatPrat og ute på lokasjoner. I tillegg jobber hun med postproduksjon ut mot eksterne produksjonsmiljøer.

 • Marta Ravnsborg

  Marta Ravnsborg    Matfaglig rådgiver

  Marta har en aktiv rolle i utvikling og produksjon av nye retter, samt mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler. Marta jobber i tillegg med forbrukerkommunikasjon, sosiale medier, og er en av ekspertene du møter i MatPrat sine filmer, sosiale medier og podkast.

 • Anna Strand

  Anna Strand    Sosiale medier-ansvarlig

  Anna har hovedansvar for planlegging og strategisk publisering på alle MatPrat sine eide og betalte sosiale mediekanaler (Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn). Hun jobber også med innholdsproduksjon til de ulike kanalene og kampanjer. I tillegg har hun ansvar for forbrukerkommunikasjon og kundeservice i MatPrats sosiale medier.

 • Mats

  Mats    chatbot

  Mats er en robot. Han hjelper deg når du kontakter MatPrat i Messenger.

version:11.21.1.9000, server:MP-PRD-WEB14 27.05.2024 08:19:50