Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Anette Fjelleng Hansen hacks

Retningslinjer for bruk av innhold

Ønsker du å bruke vårt innhold på nett eller i andre publikasjoner? Her er våre retningslinjer.

Når du bruker innhold fra vår nettside, gjelder vilkårene for bruk av innhold nedenfor. I tillegg til å bruke innholdet i tråd med vilkårene nedenfor forplikter du deg til at du ikke vil benytte nettstedet eller innholdet på en måte som strider med norsk lovgivning.  

Innholdet publisert på dette nettstedet tilhører Opplysningskontoret for egg og kjøtt og er beskyttet av åndsverkslovens regler. Dette betyr at du trenger skriftlig samtykke fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt for å bruke bilder og tekstmateriale fra matprat.no til din egen nettside, blogg, sosiale medier eller lignende på annen måte enn det som fremgår nedenfor.  

Med innhold mener vi; logo, bilder, tekster, oppskrifter, videoer og infografikk eller annet materiale produsert av MatPrat for våre kanaler.

1. Våre vilkår for bruk av innhold

1.1 Bruk av logo

Ordet «MatPrat» og MatPrat sin logo er registrerte varemerker. Bruken av varemerkene er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Opplysningskontoret for egg og kjøtt, med mindre annet følger av varemerkeloven § 5. 

Det er likevel tillatt å bruke ordet MatPrat når du henviser til oss, deriblant som kilde.

1.2 Bruk av bilder, videoer og tekst

Du kan benytte innhold publisert på nettstedet etter følgende retningslinjer: 

 • Det er ikke tillatt å låne, kopiere eller hente videoer, oppskrifter eller annet innhold fra www.matprat.no uten skriftlig tillatelse med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor, ufravikelige bestemmelser i åndsverkslovens kapittel 3 eller andre ufravikelige regler.
 • Ikke alle bilder som er publisert på matprat.no er tilgjengelig for utlån. Det er derfor ikke tillatt å kopiere/hente bilder direkte fra nettstedet. Dersom du ønsker å låne våre bilder, må disse hentes fra www.matbilder.no mot at du registrerer deg og samtykker til bruksvilkårene til dette nettstedet. 
 • Bilder fra MatStart og Matopedia er ikke tilgjengelig for utlån, i særdeleshet bilder av barn.
 • Bruken må være merkenøytral. Dette betyr at innhold fra nettstedet skal ikke benyttes i omtale av eller fremheve spesifikke merkevarer. 
 • Innholdet kan ikke benyttes i publikasjoner som fremhever importerte eller utenlandske egg- og kjøttprodukter.
 • Innholdet kan ikke benyttes til å promotere produkter som ikke er relevante for Opplysningskontoret for egg og kjøtts virksomhet.
 • Dersom et bilde tilhører en oppskrift, er det tillatt å bruke bildet uten at den tilhørende oppskriften brukes. Det er imidlertid ikke lov til å benytte bildet for en annen oppskrift enn den som tilhører bildet.
 • Dersom bildet skal benyttes sammen med den tilhørende oppskriften, er det ikke adgang til å gjøre endringer i vår oppskrift.
 • Tekster, artikler og annet innhold skal krediteres på samme måte som bilder, i samsvar med punkt 1.3. nedenfor.
 • Det er ikke tillatt å hente ut store deler eller hele oppskriftsbasen vår, til bruk i apper og på nettsteder.

1.3 Kildehenvisning

Bruk av innhold forutsetter at du i samsvar med god siteringsskikk angir MatPrat eller nettstedet matprat.no som kilden for materialet. Dette gjør du slik: 

 • I trykte medier: Henvisning til MatPrat eller matprat.no 
 • På nett: Henvisning via en klikkbar lenke til matprat.no 
 • På Facebook: Henvisning i slutten av et innlegg. Foto: @MatPrat / Kilde: @MatPrat 
 • På Instagram: Henvisning i slutten av et innlegg. Foto: @matprat.no / Kilde: @matprat.no

1.4 Begrenset bruk 

Den begrensede bruksretten til innholdet du gis av Opplysningskontoret for egg og kjøtt gjennom skriftlig samtykke eller punkt 1.2 ovenfor, gir deg ingen videre rettigheter til innholdet som finnes på nettstedet. Du har ingen rett til å selge, videre-lisensiere eller på en annen måte overføre innholdet eller bruksretten til øvrige tredjeparter. Heller ikke skal du bruke innholdet på en måte som er til skade for Opplysningskontoret for egg og kjøtt, for interessene vi representerer eller for tredjemann.

Det gjøres oppmerksom på at brudd på åndsverks- og varemerkeloven kan føre til erstatnings- og straffeansvar. Om du er i tvil om hvordan du bruker innholdet vårt på riktig måte, eller ønsker å be om tillatelse til å bruke det, kan du ta kontakt med oss på post@matprat.no.  

Opplysningskontoret for egg og kjøtt forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk av innhold når som helt og uten forvarsel. Eventuelle endringer trer i kraft fra tidspunktet de publiseres, og du selv er ansvarlig for å følge gjeldende vilkår.

Sist oppdatert: torsdag 16. februar 2023

1. Vi er studenter som skal lage en app til en skoleoppgave. Kan vi låne oppskriftene deres?

SVAR: Om appen kun er en skoleoppgave, som ikke skal publiseres offentlig, kan dere kontakte oss for mulig tillatelse.

2. Har dere et API for uthenting av oppskrifter?

SVAR: Vi har ikke API tilgjengelig for tredjepart. Vi låner heller ikke ut hele oppskriftsbasen, se betingelser over.

3. Kan vi trykke vår egen logo på MatPrat sitt plakatmateriell?

SVAR: Nei, oppdelingsplansjene våre er kun tilgjengelige for nedlasting med MatPrat-logo.

4. Er det tilstrekkelig at vi krediterer bildene deres i kolofon eller på annet oppsamlende sted i magasin/ bok/ brosjyre?

SVAR: Nei, krediteringen skal følge hvert enkelt bilde.

5. Jeg finner ikke bildet jeg ønsker å låne på matbilder.no, men det ligger på matprat.no. Hvorfor?

SVAR: Ikke alle bilder er tilgjengelige for utlån. Som regel blir de tilgjengelig 1 år etter MatPrat har benyttet dem i egne kanaler.

version:11.21.1.9981, server:MP-PRD-WEB13 22.07.2024 19:22:50