skip navigation
matprat logo

Storfeproduksjon

Okse, ku og kalv

Hvor kommer egentlig maten vår fra? Les om norsk storfeproduksjon og hvordan okse, ku og kalv har det fra fødsel til slakt.

 • Hva spiser kua?

  Hva spiser kua?

 • Transport og slakt av storfe

  Transport og slakt av storfe

 • Hvordan lever norske kyr?

  Hvordan lever norske kyr?

 • Drøvtyggere utnytter beiteressurser

  Drøvtyggere utnytter beiteressurser

 • Hvordan påvirker drøvtyggerne vårt biologiske mangfold?

  Hvordan påvirker drøvtyggerne vårt biologiske mangfold?

 • Norske drøvtyggere sikrer selvforsyning

  Norske drøvtyggere sikrer selvforsyning