skip navigation
matprat logo

Om MatPrat

Om MatPrat

     

MatPrat er kommunikasjonskanalen til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og vi er stolt ambassadør for råvarene fra det norske landbruket. Som ett av de fire opplysningskontorene for det norske landbruket er MatPrat en del av markedsreguleringen av norske jordbruksvarer. Det betyr at vi jobber på vegne av den norske bonden for å fremme norsk egg og kjøtt. Det gjør vi blant annet gjennom å bygge kunnskap om råvarene, og formidle råd og matinspirasjon til norske forbrukere.

Kunnskap om egg og kjøtt

For å gi norske forbrukere kjennskap til hvordan norsk egg og kjøtt blir til, formidler vi kunnskap og innsikt om samfunnstemaer som dyrevelferd, bærekraft, helse og ernæring. I tillegg jobber vi med forbrukerinnsikt, og er en pådriver for forbrukerorientert utvikling innen norsk egg- og kjøttproduksjon.

Brød og korn

Fra 1. januar 2021 ble også opplysningsvirksomheten for brød og korn en del av MatPrat. Dermed er MatPrat sitt arbeid med å formidle kunnskap og matinspirasjon også utvidet med bakelyst, med norskprodusert korn og bakervarer i sentrum. 

Hvem eier MatPrat?

Vi er en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den norske egg- og kjøttbransjen. Det betyr at vår kommunikasjon og markedsføring er generisk, og knyttet til en hel varegruppe (norsk egg og kjøtt). Våre aktiviteter gjøres på vegne av hele kategorien, og ikke på vegne av enkeltprodusenter, merkevarer eller produkter.

MatPrat er finansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Finansieringen skjer via omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg. Deler av omsetningsavgiften tildeles merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak. Midlene forvaltes av Omsetningsrådet med Landbruksdirektoratet som sekretariat. For Opplysningskontoret for brød og korn skjer finansieringen gjennom omsetningsavgiftsmidler på korn i kombinasjon med direkte tilskudd fra møller, bakere og leverandører til bakerbransjen.

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ. Driften er regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private egg- og kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). MatPrat er et frittstående opplysningskontor, men er regnskapsmessig underlagt Nortura.