Om oss

MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Gjennom MatPrat bidrar vi med matinspirasjon, -informasjon og -kunnskap.

Vårt formål er å fremme omsetning av norskprodusert egg og kjøtt, samt bidra til økt verdiskapning for disse råvarene. Dette gjør vi blant annet gjennom å bygge kunnskap om råvarene og formidle råd og inspirasjon til forbrukerne.

Vår markedsføring er generisk, det vil si at vi ikke er knyttet til en merkevare men til en varegruppe. Vi er en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den norske egg- og kjøttbransjen.

MatPrat finansieres av omsetningsavgiften, en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg. Noen av disse midlene tildeles merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak. Midlene forvaltes av Omsetningsrådet med Landbruksdirektoratet som sekretariat for rådet.

MatPrat er fullfinansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden, og vi er stolte over å være ambassadører for de fantastiske råvarene som landbruket leverer.

Her finner du årsrapporten for 2017

Her finner du årsrapporten for 2016

Her finner du årsrapporten for 2015


Ledelse

 • Dag Henning Reksnes

  Dag Henning Reksnes    Direktør

  Dag Henning er utdannet innen samfunnsfag og ledelse og har bakgrunn fra undervisning, avis, offentlig forvaltning, næringsorganisasjoner, kommunikasjonsbyrå, næringsmiddelbransjen, styrearbeid og eget firma. Han har overordnet ansvar for hele OEK og MatPrat.

Stab

 • Trine Thorkildsen

  Trine Thorkildsen    Fagsjef ernæring, bærekraft og dyrevelferd

  Trine har en mastergrad i samfunnsernæring og er overordnet ansvarlig for faglig innhold og prosjekter knyttet til områdene ernæring og helse, bærekraft og dyrevelferd. Hun skal holde OEK oppdatert på relevant kunnskap innenfor disse områdene.

 • Karl Reite

  Karl Reite    Personalsjef

  Karl er utdannet cand mag i realfag med tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse. Han har 10 års undervisningserfaring og 30 år som personalsjef i kommunal forvaltning og kjøttbransjen. Karl håndterer personaladministrative oppgaver, generelle HR spørsmål, jus og avtaleforhold, personalforsikringer og pensjonsordninger.

 • Eilin Lundekvam By

  Eilin Lundekvam By    Ernæringsfaglig rådgiver

  Eilin har bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring. Hun produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler, samt bidrar til å ivareta det ernæringsfaglige i MatPrat/OEK. Eilin er opptatt av å formidle sunt kosthold på en engasjerende, forståelig og korrekt måte.

 • Jenny Arsenyuk

  Jenny Arsenyuk    Økonomi- og regnskapsansvarlig

  Jenny har en bachelorgrad i økonomi med fordypning i strategi og styringssystemer og en bachelorgrad i internasjonale økonomiske relasjoner. Med allsidig erfaring fra regnskaps- og virksomhetscontrolling, har hun jobbet med effektivisering og digitalisering i en rekke bransjer. Hun er lidenskapelig opptatt av forretningsutvikling og kommersialisering i den digitale verden og har en aktiv rolle i slike prosjekter. I tillegg er Jenny ansvarlig for økonomistyring, økonomiplanlegging og regnskapsoppfølging. Jenny er vår DPO og har ansvar for GDPR.

 • Mani Hussaini

  Mani Hussaini    Samfunns- og myndighetskontakt

  Mani er utdannet innen samfunnsfag og innovasjon og har bakgrunn fra norsk politikk. Han arbeider med å synligjøre OEKs formål, virke og samfunnsbidrag, og for å skape dialog og samhandling mellom OEK og relevante organisasjoner, myndigheter og storsamfunnet.

Konseptutvikling, produksjon og marketing

 • Mariann Sletten

  Mariann Sletten    Marketingsjef/ Avdelingsleder for konseptutvikling, produksjon og marketing

  Mariann er utdannet i markedskommunikasjon og har bakgrunn fra mediebransjen. Hun har et overordnet ansvar for egne, kjøpte og fortjente medier, i tillegg til konseptutvikling og innovasjon.

 • Hanne Svärd

  Hanne Svärd    Rådgiver egne medier

  Hanne har ansvar for struktur og videreutvikling av våre tekniske løsninger på alle plattformer. Det inkluderer både nye tjenester og eksisterende nettsider som matprat.no, matstart.no, matbilder.no, farikal.no og matopedia.no, apper, mobiltjenester, og MatPrat-kampanjer i digitale medier. Hanne har også et overordnet prosjektlederansvar.

 • Ragnhild Kolvereid

  Ragnhild Kolvereid    Rådgiver film

  Ragnhild er for tiden ute i fødselspermisjon. Ragnhild er utdannet innen ernæring, og er lidenskapelig opptatt av mat, -formidling og visuell kommunikasjon. Hun er ansvarlig for filmproduksjon, og har også hovedansvar for vårt arbeid med reinsdyrkjøtt. Ragnhild prosjektleder kampanjer og produserer matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

 • Ann-Christin Bru

  Ann-Christin Bru    Rådgiver marketing

  Ann-Christin er utdannet kokk og har en bachelorgrad i kostøkonomi og matvitenskap. Hun har ansvar for publisering av innhold på våre digitale plattformer, med spesielt ansvar for forsiden på matprat.no, for MatFolket og våre egne kampanjesider.

 • Veronica Dånmark Vatn

  Veronica Dånmark Vatn    Rådgiver marketing

  Veronica har en bachelorgrad i samfunnsernæring og en master i helsefagvitenskap med fordypning i sensorikk. Hun er ansvarlig for sosiale medier, og er prosjektleder for vårt arbeid med reinsdyrkjøtt.

 • Bjørn Tore Teigen

  Bjørn Tore Teigen    Matrådgiver/ egg- og kjøttfaglig ansvarlig

  Bjørn Tore er utdannet Diplompølsemakermester og har ansvaret for å sikre det egg- og kjøttfaglige på kontoret. Han er også prosjektleder for råvaren lam og vår grillekspert. Han produserer også innhold til våre egne medier og andre kanaler.

 • Marit Løvbrøtte

  Marit Løvbrøtte    Matrådgiver

  Marit er utdannet markedsfører i tillegg til at hun er faglærer i helse, ernæring og miljø. Marit har et spesielt ansvar for seksjonen MatNyttig, i tillegg til at hun produserer og sender ut nyhetsbrev til våre brukere. Marit produserer matfaglig innhold til våre egne medier og andre kanaler.

 • Britt Marlene Kåsin

  Britt Marlene Kåsin    Matrådgiver

  Britt Marlene har en bachelorgrad i samfunnsernæring, og en master helsefagvitenskap. Hun har en aktiv rolle på vårt utviklingskjøkken, og produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til våre kanaler. Britt Marlene er også prosjektleder for råvaren egg, og innholdsansvarlig for matstart.no.

 • Anette Fjelleng Hansen

  Anette Fjelleng Hansen    Matrådgiver

  Anette er utdannet kokk og har bachelor i samfunnsernæring. Hun er opptatt av mat og matglede, med et særlig fokus på barn og unge. Anette har en aktiv rolle i på utviklingskjøkkenet og hun produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

 • Cecilie Maske

  Cecilie Maske    Matrådgiver

  Cecilie er utdannet kokk og faglærer i helse, ernæring og miljø. Hun har allsidig erfaring fra restaurantbransjen og fra undervisning. Som matrådgiver har Cecilie en aktiv rolle i utviklingskjøkkenet og produserer matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

 • Mats

  Mats    chatbot

  Mats er en robot. Eller en chatbot, altså en robot du kan snakke med. Han er ganske ny i jobben sin på MatPrat, og vil veldig gjerne prate med deg. Du treffer han i Messenger, enten ved å søke opp MatPrat der eller ved å klikke på «Send melding»-knappen på Facebook-siden til MatPrat.

 • Silje Hådi-Siverts

  Silje Hådi-Siverts    Filmrådgiver

  Silje er utdannet innen markedskommunikasjon og har i 12 år jobbet i krysningspunktet mellom redaksjonelt innhold og reklame. Hun er filmprodusent med bakgrunn som journalist, regissør og konseptutvikler i TV-bransjen og videre som produsent av reklamefilm. Nå har hun ansvar for filminnhold i MatPrat sine kanaler, utvikler filmkonsepter og produserer film internt. Hun har også ansvar for filmproduksjoner i samarbeid med eksterne produksjonsmiljøer. Silje brenner for de gode historiene og er veldig opptatt av historiefortelling unikt tilpasset til ulike medier og kanaler.

Kommunikasjon, samfunnskontakt og analyse

 • Anja Johansen

  Anja Johansen    Kommunikasjonssjef /Avdelingsleder for kommunikasjon, samfunnskontakt og analyse

  Anja er leder for avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Denne avdelingen har overordnet ansvar for alt arbeid mot bransje, skole, markedssituasjon, analyser, innsikt, intern og ekstern kommunikasjon. Hun er utdannet innenfor strategisk kommunikasjon og har flere års erfaring på tvers av ulike bransjer.

 • Gunnar Thoen

  Gunnar Thoen    Markedsanalytiker

  Gunnar er utdannet innen samfunnsvitenskap og har ansvar for å holde kontoret løpende oppdatert på utviklingen i markedet gjennom innhenting og bearbeiding av markedsinformasjon og innsikt om forbrukere, trender, markedet, produkter, bransje og handel.

 • Even Nordahl

  Even Nordahl    Seniorrådgiver samfunn og bransje

  Even har lang fartstid fra opplysningsvirksomhet, og har bred matfaglig- og markedsfaglig utdanning og -kompetanse. Even har sterk råvare- og verdikjedekunnskap, og jobber med våre satsninger mot bransje og handel for å bidra til forbrukerorientert utvikling.

 • Kristin Aamot Juliebø

  Kristin Aamot Juliebø    Kommunikasjonskonsulent

  Kristin har en bachelorgrad i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i byrå og som freelancer. Kristin har blant annet erfaring med sosiale medier, innholdsproduksjon, kampanjeplanlegging og utarbeidelse av markedsstrategier. I MatPrat er hun ansvarlig for all kommunikasjon og aktiviteter knyttet til de ulike råvarene. Kristin er i tillegg redaktør for nyhetsrommet og pressekontakt.

 • Hanne-Mari Mannerud

  Hanne-Mari Mannerud    Kommunikasjonskonsulent

  Hanne-Mari brenner for god kommunikasjon, og er utdannet innenfor PR og markedskommunikasjon. I MatPrat jobber hun blant annet med utarbeiding av kommunikasjonsplaner innenfor ulike råvarer og arrangementer, kampanjeplanlegging, tekstproduksjon og innsalg, samt er pressekontakt for nyhetsrommet.

 • Anne Cecilie Helene Zondag

  Anne Cecilie Helene Zondag    Samfunnsanalytiker

  Anne er utdannet kultursosiolog og har bakgrunn fra analyseinstitutt som rådgiver og analytiker. Til daglig jobber Anne med å skaffe innsikt om forbruker, samt å holde kontoret oppdatert på viktige samfunnstrender knyttet til mat, miljø, helse og teknologi.