skip navigation
matprat logo

Om MatPrat

Om MatPrat

     

MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og stolt ambassadør for råvarene fra det norske landbruket.

På vegne av den norske bonden jobber MatPrat for å fremme norsk egg og kjøtt. Det gjør vi blant annet gjennom å bygge kunnskap om råvarene, og formidle råd og matinspirasjon til norske forbrukere.

For å gi norske forbrukere kjennskap til hvordan norsk egg og kjøtt blir til, formidler vi kunnskap og innsikt om samfunnstemaer som dyrevelferd, bærekraft, helse og ernæring. I tillegg jobber vi med forbrukerinnsikt, og er en pådriver for forbrukerorientert utvikling innen norsk egg- og kjøttproduksjon.

Hvem eier MatPrat?

Vi er en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den norske egg- og kjøttbransjen. Det betyr at vår kommunikasjon og markedsføring er generisk, og knyttet til en hel varegruppe (norsk egg og kjøtt). Våre aktiviteter gjøres på vegne av hele kategorien, og ikke på vegne av enkeltprodusenter, merkevarer eller produkter.

MatPrat er fullfinansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Finansieringen skjer via omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg. Deler av omsetningsavgiften tildeles merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak. Midlene forvaltes av Omsetningsrådet med Landbruksdirektoratet som sekretariat.

Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ. Driften er regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private egg- og kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). MatPrat er et frittstående opplysningskontor, men er regnskapsmessig underlagt Nortura.

MatPrat er ett av fire opplysningskontor for det norske landbruket, og er en del av markedsreguleringen av norske jordbruksvarer.