Om oss

MatPrat er kommunikasjonskonseptet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Gjennom MatPrat bidrar vi med matinspirasjon, -informasjon og -kunnskap.

Vårt formål er å fremme omsetning av norskprodusert egg og kjøtt, samt bidra til økt verdiskapning for disse råvarene. Dette gjør vi blant annet gjennom å bygge kunnskap om råvarene og formidle råd og inspirasjon til forbrukerne.

Vår markedsføring er generisk, det vil si at vi ikke er knyttet til en merkevare men til en varegruppe. Vi er en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den norske egg- og kjøttbransjen.

MatPrat finansieres av omsetningsavgiften, en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han leverer produktene sine til foredling og salg. Noen av disse midlene tildeles merkenøytral opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak. Midlene forvaltes av Omsetningsrådet med Landbruksdirektoratet som sekretariat for rådet.

MatPrat er fullfinansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden, og vi er stolte over å være ambassadører for de fantastiske råvarene som landbruket leverer.

Her finner du årsrapporten for 2016

Her finner du årsrapporten for 2015

Her finner du årsrapporten for 2014


Ledelse

 • Dag Henning Reksnes Direktør

  Dag Henning er utdannet innen samfunnsfag og ledelse og har bakgrunn fra undervisning, avis, offentlig forvaltning, næringsorganisasjoner, kommunikasjonsbyrå, næringsmiddelbransjen, styrearbeid og eget firma. Han har overordnet ansvar for hele OEK og MatPrat.

Stab

 • Jeanette Torp

  2 kokebøker

  Jeanette Torp Innovasjonssjef

  Jeanette er utdannet Sivilmarkedsfører og har bakgrunn fra marketing, strategi og markedsanalyser i en rekke bransjer. Hun har ansvar for MatPrats innovasjoner og strategiske utvikling innenfor konsepter, produkter og teknologiske løsninger.

 • Trine Thorkildsen

  3 kokebøker

  6 oppskrifter

  Trine Thorkildsen Fagsjef - ernæring, dyrevelferd og bærekraft

  Trine har mastergrad i samfunnsernæring. Hun er ansvarlig for å holde OEK oppdatert på relevant kunnskap innen ernæring, og for å sikre det ernæringsfaglige på kontoret. Trine produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til våre egne medier og andre kanaler. Hun har et særlig ansvar for å bidra til forbrukerrettet utvikling av sunn mat ovenfor bransje og handel.

 • Karl Reite Personalsjef

  Karl er utdannet cand mag i realfag med tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse. Han har 10 års undervisningserfaring og 30 år som personalsjef i kommunal forvaltning og kjøttbransjen. Karl håndterer personaladministrative oppgaver, generelle HR spørsmål, jus og avtaleforhold, personalforsikringer og pensjonsordninger.

 • Eilin Lundekvam By Ernæringsfaglig rådgiver

  Eilin har bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring. Hun produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler, samt bidrar til å ivareta det ernæringsfaglige i MatPrat/OEK. Eilin er opptatt av å formidle sunt kosthold på en engasjerende, forståelig og korrekt måte.

 • Jenny Arsenyuk Økonomi- og regnskapsansvarlig

  Jenny har en bachelorgrad i økonomi med fordypning i strategi og styringssystemer og en bachelorgrad i internasjonale økonomiske relasjoner. Med allsidig erfaring fra regnskaps- og virksomhetscontrolling, har hun jobbet med effektivisering og digitalisering i en rekke bransjer. Hun er lidenskapelig opptatt av forretningsutvikling og kommersialisering i den digitale verden og har en aktiv rolle i slike prosjekter. I tillegg er Jenny ansvarlig for økonomistyring, økonomiplanlegging og regnskapsoppfølging.

Konseptutvikling, produksjon og marketing

 • Mariann Sletten

  19 kokebøker

  34 oppskrifter

  Mariann Sletten Marketingsjef/ Avdelingsleder for konseptutvikling, produksjon og marketing

  Mariann er utdannet i markedskommunikasjon og har bakgrunn fra mediebransjen. Hun har et overordnet ansvar for egne, kjøpte og fortjente medier, i tillegg til konseptutvikling og innovasjon.

 • Hanne Svärd

  9 kokebøker

  4 oppskrifter

  Hanne Svärd Rådgiver egne medier

  Hanne har ansvar for struktur og videreutvikling av våre tekniske løsninger på alle plattformer. Det inkluderer både nye tjenester og eksisterende nettsider som matprat.no, matstart.no, matbilder.no, farikal.no og matopedia.no, apper, mobiltjenester, og MatPrat-kampanjer i digitale medier. Hanne har også et overordnet prosjektlederansvar og ansvar for GDPR.

 • Ragnhild Kolvereid

  20 kokebøker

  43 oppskrifter

  Ragnhild Kolvereid Rådgiver film

  Ragnhild er for tiden ute i fødselspermisjon. Ragnhild er utdannet innen ernæring, og er lidenskapelig opptatt av mat, -formidling og visuell kommunikasjon. Hun er ansvarlig for filmproduksjon, og har også hovedansvar for vårt arbeid med reinsdyrkjøtt. Ragnhild prosjektleder kampanjer og produserer matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

 • Ann-Christin Bru

  13 kokebøker

  93 oppskrifter

  Ann-Christin Bru Rådgiver marketing

  Ann-Christin er utdannet kokk og har en bachelorgrad i kostøkonomi og matvitenskap. Hun har ansvar for publisering av innhold på våre digitale plattformer, med spesielt ansvar for forsiden på matprat.no, for MatFolket og våre egne kampanjesider.

 • Bjørn Tore Teigen Matrådgiver/ egg- og kjøttfaglig ansvarlig

  Bjørn Tore er utdannet Diplompølsemakermester og har ansvaret for å sikre det egg- og kjøttfaglige på kontoret. Han er også prosjektleder for råvaren lam og vår grillekspert. Han produserer også innhold til våre egne medier og andre kanaler.

 • Marit Løvbrøtte

  6 kokebøker

  6 oppskrifter

  Marit Løvbrøtte Matrådgiver

  Marit er utdannet markedsfører i tillegg til at hun er faglærer i helse, ernæring og miljø. Marit har et spesielt ansvar for seksjonen MatNyttig, i tillegg til at hun produserer og sender ut nyhetsbrev til våre brukere. Marit produserer matfaglig innhold til våre egne medier og andre kanaler.

 • Britt Marlene Kåsin

  9 kokebøker

  Britt Marlene Kåsin Matrådgiver

  Britt Marlene har en bachelorgrad i samfunnsernæring, og en master helsefagvitenskap. Hun har en aktiv rolle på vårt utviklingskjøkken, og produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til våre kanaler. Britt Marlene er også prosjektleder for råvaren egg, og innholdsansvarlig for matstart.no.

 • Anette Fjelleng Hansen

  19 kokebøker

  26 oppskrifter

  Anette Fjelleng Hansen Matrådgiver

  Anette er utdannet kokk og har bachelor i samfunnsernæring. Hun er opptatt av mat og matglede, med et særlig fokus på barn og unge. Anette har en aktiv rolle i på utviklingskjøkkenet og hun produserer mat- og ernæringsfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

 • André Wrengbro Matrådgiver

  André er utdannet kokk og har jobbet på restauranter, innen catering og i offshore-bransjen. Han er lidenskapelig opptatt av mat og matformidling, og arbeider blant annet med å produsere matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

 • Cecilie Maske

  8 kokebøker

  11 oppskrifter

  Cecilie Maske Matrådgiver

  Cecilie er utdannet kokk og faglærer i helse, ernæring og miljø. Hun har allsidig erfaring fra restaurantbransjen og fra undervisning. Som matrådgiver har Cecilie en aktiv rolle i utviklingskjøkkenet og produserer matfaglig innhold til egne medier og andre kanaler.

Kommunikasjon, samfunnskontakt og analyse

 • Anja Johansen Kommunikasjonssjef /Avdelingsleder for kommunikasjon, samfunnskontakt og analyse

  Anja er leder for avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Denne avdelingen har overordnet ansvar for alt arbeid mot bransje, skole, markedssituasjon, analyser, innsikt, intern og ekstern kommunikasjon. Hun er utdannet innenfor strategisk kommunikasjon og har flere års erfaring på tvers av ulike bransjer.

 • Christian Lund Kommunikasjonsrådgiver

  Christian er utdannet siviløkonom (MA) og har bakgrunn som journalist, kommunikasjonsrådgiver og byråleder. Han har en delt stilling mellom MatPrat og Animalia og har operativt ansvar for all kommunikasjon knyttet til områdene dyrevelferd, bærekraft/klima og helse og ernæring, i tillegg til andre fellesprosjekter.

 • Gunnar Thoen

  4 kokebøker

  Gunnar Thoen Markedsanalytiker

  Gunnar er utdannet innen samfunnsvitenskap og har ansvar for å holde kontoret løpende oppdatert på utviklingen i markedet gjennom innhenting og bearbeiding av markedsinformasjon og innsikt om forbrukere, trender, markedet, produkter, bransje og handel.

 • Even Nordahl Seniorrådgiver samfunn og bransje

  Even har lang fartstid fra opplysningsvirksomhet, og har bred matfaglig- og markedsfaglig utdanning og -kompetanse. Even har sterk råvare- og verdikjedekunnskap, og jobber med våre satsninger mot bransje og handel for å bidra til forbrukerorientert utvikling.

 • Kristin Aamot Juliebø

  2 kokebøker

  Kristin Aamot Juliebø Kommunikasjonskonsulent

  Kristin har en bachelorgrad i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i byrå og som freelancer. Kristin har blant annet erfaring med sosiale medier, innholdsproduksjon, kampanjeplanlegging og utarbeidelse av markedsstrategier. I MatPrat er hun ansvarlig for all kommunikasjon og aktiviteter knyttet til de ulike råvarene. Kristin er i tillegg redaktør for nyhetsrommet og pressekontakt.

 • Charlotte Søderholm Kommunikasjonskonsulent

  Charlotte er utdannet innenfor PR- og markedskommunikasjon på BI og har bakgrunn som innholdsprodusent, prosjektleder og PR-rådgiver. Hun brenner for kommunikasjonsfaget og er over gjennomsnittet opptatt av godt innhold. I MatPrat jobber hun med tekstproduksjon, innsalg til presse og arrangementer.

 • Anne Cecilie Helene Zondag Samfunnsanalytiker

  Anne er utdannet kultursosiolog og har bakgrunn fra analyseinstitutt som rådgiver og analytiker. Til daglig jobber Anne med å skaffe innsikt om forbruker, samt å holde kontoret oppdatert på viktige samfunnstrender knyttet til mat, miljø, helse og teknologi.