skip navigation
matprat logo

Kjøtt og helse

God helse handler om en helhet mellom kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. God ernæring er av stor betydning for menneskets vekst, utvikling og trivsel.

MatPrat er Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Vi jobber for å fremme produkter som norske kjøtt- og eggproduserende bønder leverer, samt å øke befolkningens kunnskap om mat generelt og om egg og kjøtt spesielt. Vi baserer oss på forskningsbasert kunnskap og støtter oss til de rådene og anbefalingene som norske helsemyndigheter gir.