Natrium-Salt

Mange kan med fordel spise mye mindre natrium – på dagligtale kalt salt. Mineralet er helt nødvendig i kroppen vår i små mengder, men for mye er ikke bra. Få svar på hvor mye natrium kroppen egentlig trenger, og hvorfor her.  

I naturen finner vi natrium i hovedsak i form av salt, også kalt bordsalt, som består av natriumklorid (NaCl). Salt er altså natrium og klorid. Det er 0,4 gram natrium i 1 gram salt/NaCl. Dermed tilsvarer 1 gram natrium 2,5 gram salt.

Hvilke oppgaver har natrium i kroppen?

  • Over halvparten av kroppen vår er vann. Mesteparten av vannet finnes inne i cellene våre, mens resten er utenfor cellene. Balansen mellom hvor mye vann som er inni og utenfor cellene (væskebalansen) er nøye regulert av natrium sammen med kalium.
  • Mineralene kalium og natrium bidrar også i regulering av blodtrykket vårt.
  • Natrium trengs for at nervesystemet vårt skal fungere normalt. Nervesystemet er et av kroppens kommunikasjonssystem som sender signaler mellom hjerne og kroppen slik at vi blant annet kan bevege oss og reagere på sanseopplevelser.
  • Mineralet fasiliteter transport av glukose (karbohydrater) og enkelte aminosyrer (proteiner), både opptak i tarmen og inn i celler.
  • Natrium bidrar til å opprettholde pH-balansen i kroppen. 

Kroppen vår har derfor behov for litt natrium, og det er en av grunnene til at de aller fleste av oss liker saltsmaken, men mengden vi trenger er liten. For å dekke dagsbehovet for natrium hos voksne med alminnelig fysisk aktivitetsnivå er det tilstrekkelig med et saltinntak på 1,5 gram. Ettersom maten vi spiser ofte inneholder en del salt, trenger vi sjelden å bekymre oss for om vi får nok.

I resten av artikkelen vil benevningen salt brukes, ettersom det er i den formen vi får i oss natrium. 

Hvor mye salt kan du spise?

Helsedirektoratet ønsker å redusere inntaket av salt i befolkningen til 5 gram daglig, noe som tilsvarer en snau teskje. Bakgrunn for anbefalingen er at det er en sammenheng mellom inntak av natrium og økt blodtrykk. Høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer.

I dag får vi i oss mye mer salt enn det som er anbefalt, omlag 10 gram daglig.

>> Slik reduserer du saltinntaket.

Det er påbudt å angi mengde salt i matvarer. Det kan leses på næringsdeklarasjonen som x gram salt per 100 gram/100 ml matvare.

De største kildene til salt i kostholdet

Å få et presist mål på saltinntak ved kostholdsundersøkelser er vanskelig. Saltinnholdet varierer mye mellom ulike produkter og varemerker, og det er vanskelig å måle hva enkeltpersoner selv tilsetter av salt i maten.

Det aller meste av saltet i norsk kosthold, cirka 70-80 %, kommer fra industribearbeidet matvarer og mat fra kantiner og andre serveringssteder. Andelen salt vi får i oss fra rene råvarer er under 10 %. Det resterende saltinntaket kommer fra salting ved matlagingen og matbordet.

Siste landsrepresentative kostholdsundersøkelse i Norge viser at brød- og kornprodukter og kjøttprodukter er de største kildene til salt i norsk kosthold. Hver av disse matvarekategoriene bidrar med 24 % av inntaket.

Salt er viktig i matproduksjonen da det blant annet konserverer, påvirker både smak og konsistens, hindrer vekst av patogene, det vil si sykdomsfremkallende, bakterier. En reduksjon i saltinnholdet i industrielle matvarer krever derfor omfattende testing, slik at smak og matsikkerhet ivaretas. Å finne gode erstattere for salt er således en omfattende prosess, men industrien jobber i dag kontinuerlig med å redusere saltinnholdet i sine produkter.