skip navigation
matprat logo
Råvarebilde biff og biffstrimler

Storfekjøtt: Tall og fakta

Hvor mye, hvor ofte og hvor. Nyttige fakta om storfekjøtt.

Hvor mye storfekjøtt spiser vi i året?

Det er to ulike måter å beregne forbruk av kjøtt i Norge, engrosforbruk og reelt forbruk. Engrosforbruk er ikke korrigert for svinn på noen måte, her beregnes forbruk ut fra antall tonn kjøtt som slaktes i Norge og justert for import og eksport. Det reelle forbruket er korrigert for svinn i alle ledd; bein og skjæreavfall, samt tilberedning og kasting av mat. Dette gir således et mer korrekt bilde av kjøttforbruket da det beregnes ut fra faktisk spist vare. For videre spørsmål om beregning av ulike typer svinn kan man kontakte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (www.nilf.no).

Vi spiser i gjennomsnitt ca. 18,6 kilo storfekjøtt i året (engrosforbruk). Det samme tallet korrigert for svinn blir ca. 13 kilo (reelt forbruk).

De største produktene er i dag kjøttdeig, biff og karbonader

Disse produktene representerer 76 % av verdien av alt solgt storfekjøtt.

 

Hvor mye kjøttdeig spiser vi?

Vi spiser i gjennomsnitt ca 6 kg. kjøttdeig pr person i året.

 

Når på året spiser vi mest storfekjøtt?

Vi spiser mest storfekjøtt i den mørke årstiden og minst om sommeren.

 

Hvor mye veier et storfeslakt?

Et storfeslakt veier i de aller fleste tilfeller mellom 250-300 kg.

 

Hvor ofte spiser vi storfekjøtt?

Vi spiser storfekjøtt i snitt ca. 37 ganger i året.

 

Hvor mange storfeprodusenter finnes det i Norge?

Det finnes 17 117 storfeprodusenter i Norge (per august 2010).

 

Hvor i landet spiser man mest storfekjøtt?

Østre Østland og Midt Norge er de regionene der det spises mest rent storfekjøtt. Ca. 14 % av alt rent kjøtt er fra storfe i disse regionene. Andelen storfekjøtt er minst i Nord Norge, der andelen er der på 9 %.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    version:10.10.4.83, server:MP-PRD-WEB09 15.12.2018 21:44:25