Bruk av innhold

Vi får mange henvendelser om bruk av vårt innhold på andre nettsteder og i andre typer publikasjoner. Her finner du våre retningslinjer.

Disse bruksvilkårene angir vilkår for bruk av innhold på matprat.no.

Ved å besøke og bruke nettstedet erkjenner du at du har lest, forstått og samtykket til bruksvilkårene. Hvis du ikke samtykker i bruksvilkårene kan du ikke videreformidle innhold fra vårt nettsted. Ved å samtykke forplikter du deg videre til at du ikke vil benytte nettstedet eller innholdet på en måte som er i strid med norsk lovgivning.

Innhold publisert på dette nettstedet tilhører Opplysningskontoret for egg og kjøtt og er beskyttet av åndsverksloven. Utover den begrensede bruk som er tillatt etter åndsverkslovens bestemmelser, er det ikke tillatt å bruke tekst, bilder eller annet innhold som er publisert på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Dette innebærer blant annet at dersom du ønsker å benytte å benytte bilder og tekstmateriale du finner på matprat.no til f.eks. dine egne hjemmesider, på en blogg, i sosiale medier etc. kreves det samtykke fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt før slik bruk kan skje.

«MatPrat» og MatPrat sin logo er et registrert varemerke. Bruk av MatPrat sitt navn og logo er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Det er likevel tillatt å benytte MatPrat-navnet når du henviser til oss som kilde, jf. bruksvilkårene nedenfor.

Ved at du aksepterer bruksvilkårene for nettstedet samtykker Opplysningskontoret for egg og kjøtt i at du kan benytte materiale publisert på nettstedet:

 • Bruken må være merkenøytral, dvs. at innhold fra nettstedet ikke skal benyttes i omtale av eller fremheve spesifikke merkevarer.
 • Det er ikke tillatt å bruke MatPrat sitt varemerke eller logo uten skriftlig forutgående samtykke.
 • Det er ikke tillatt å bruke bilder publisert på matprat.no. Dersom du ønsker å benytte bilder kan disse hentes fra www.matbilder.no dersom du registrerer deg og samtykker til bruksvilkårene for dette nettstedet.
 • Bruk av innhold forutsetter at du i samsvar med god siteringsskikk angir MatPrat eller nettstedet matprat.no som kilde for materiale. Dette kan skje på følgende måter:
  • I trykte medier: Henvisning til MatPrat eller www.matprat.no
  • På internett: Henvisning via en klikkbar lenke til matprat.no
  • På Facebook: Henvisning i slutten av et innlegg. Foto: @MatPrat
  • På Instagram: Henvisning i slutten av et innlegg. Foto: @matprat.no
 • Dersom du gjengir oppskrifter fra vårt nettsted og viser til oss som kilde, er det viktig at du gjengir oppskriften nøyaktig og uten å foreta endringer. Opplysningskontoret for egg og kjøtt har ikke noe ansvar for konsekvensen av endringer du foretar i oppskrifter på egenhånd. Dersom du har spørsmål til våre oppskrifter, ber vi deg kontakte post@matprat.no.

Den begrensede bruksrett til innholdet som du gis av Opplysningskontoret for egg og kjøtt gjennom å akseptere disse bruksvilkårene gir deg ikke noen videre rettigheter til innholdet som finnes på nettstedet. Du har ingen rett til å selge, videre-lisensiere eller på annen måte overføre hverken innholdet eller bruksretten til øvrige tredjeparter.

Bruk utover disse retningslinjene er i strid med bestemmelsene i åndsverksloven og kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar. Dersom du er i tvil om din bruk er i samsvar med vilkårene, ber vi deg ta kontakt på post@matprat.no.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer trer i kraft fra det tidspunktet de publiseres, og du er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkårene.

Sist oppdatert 15.04.2020

POPULÆRT AKKURAT NÅ

 

Kommentarer

  Se alle kommentarer...

  For å skrive en kommentar må du være logget inn.