Svinekjøtt må revitaliseres! - Bransje - MatPrat
skip navigation
matprat logo
Helstekt ytrefilet av svin med plommesaus

Svinekjøtt må revitaliseres!

Svinekjøtt utgjør 40 % av volumet i norsk kjøttproduksjon og har en solid kulturhistorisk forankring i norsk kosthold. Men mye tyder på at svinekjøtt sliter med omdømme hos forbrukerne, har lav status hos industrien og handel – og markedsoverskudd oppstår med jevne mellomrom.

Tekst:
Even Nordahl, Seniorrådgiver samfunn og bransje

Foto:
 
MatPrat

Hva kan gjøres med dette og hvordan kan bransjens samlet løfte svinekjøttet opp og fram dit det hører hjemme?  Svaret er kunnskap og kunnskapsbasert innovasjon for å skape økt merverdi.

MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt startet i 2014 prosjektet «Svin anno 2020», og har frem til i dag gjort en omfattende kartlegging av situasjonen til svinekjøtt i Norge.  Målsetningen er å oppnå høyere status, økt verdiskaping, forbedrede forbrukerholdninger, og et mer differensiert syn på svinekjøtt. Svinekjøtt skal bli oppfattet som en viktig kjøttråvare, og ha en naturlig plass i et balansert kosthold.

Svinekjøtt oppfattes mest som billig

Det har vært gjentagende perioder bakover i tid med ubalanse, og mye overskudd av svinekjøtt, men det er også perioder med underskudd, hvor det er kamp om råvaren.  Sterkt nedsatte priser har blitt brukt som et gjentagende virkemiddel, med de samme produktene hver gang, koteletter, skinkestek, indrefilet, strimlet svinekjøtt, ribbe, og grillribbe. Generelt har det vært mer kortsiktig fokus med å selge volum, enn å bygge verdier i svinekjøtt.  Konkurransen mellom kjedene er stor, med faste lave priser, og som eksempel blir indrefilet ofte solgt til under hundre kroner kiloen. På stykket vare av svinekjøtt har det vært liten eller ingen fortjeneste, og ofte blir svinekjøtt solgt med tap.  Forbrukernes holdninger til svinekjøtt blir jevnlig målt og dokumentert i en omfattende undersøkelse som utføres av TNS Gallup. Undersøkelsen forteller i grove trekk at forbrukerne føler at de spiser mer svinekjøtt enn de egentlig har lyst på, og det eneste svinekjøtt skårer bra på sammenlignet med andre råvarer, er å være billig.

Stykket vare av svin er nedprioritert

En stor utfordring er at stykket vare på gris ikke blir like høyt prioritert i forhold til kvalitet, utvalg og emballasje i forhold til bearbeidede produkter av svin.  Pålegg, pølser, spekemat er gjennomgående av bra kvalitet, med bra emballasje, og har en høyere grad av innovasjon, verdiskaping og inntjening. I butikk er utvalget av stykket kjøtt litt tilfeldig, og det er ofte ikke en helhetstanke om å ha et passe bredt sortiment for å treffe forbrukers behov. Det er ofte en blanding av produkter fra ulike leverandører, og lavpris-produkter sammen med mer høyverdige produkter i samme disk som gir et lite helhetlig inntrykk. Svinekjøtt blir ofte brukt som lokkevare, og bidrar ytterligere til å gi svinekjøtt et billig-stempel, som har medført et forvrengt prisbilde på hva svinekjøtt skal koste, med en negativ prisspiral som resultat.  Dette har også medført at produkter med lavere produktkvalitet ofte har fortrengt de opprinnelige produktene med bra kvalitet.  

Hva gjør vi med svinekjøtt videre?

Svinekjøtt trenger et generelt løft, og må tas skikkelig tak i på flere områder for å styrke posisjonen, og oppnå en bedre verdiskaping fremover. Vi har en veldig bra gris i Norge, og dette er et bra utgangspunkt for videre verdiskaping. MatPrat ønsker å bidra sterkt for å sikre at svinekjøtt får en bedret posisjon, og økt verdiskaping. Dette arbeidet ønsker vi å gjøre i dialog med kjøttbransje og handel, og vi ser for oss tre essensielle punkter for å gi svinekjøtt den posisjonen den fortjener!

1. Bedre balansering

For å unngå behovet for stadige push-tiltak bør mengden svinekjøtt tilpasses markedsbehovet på en bedre måte.  Det må også jobbes med å få en bedre balansering av de ulike stykkningsdelene gjennom året, for å unngå innfrysing, verdi forringelse og en uønsket høy lagersituasjon. Det viser seg å være vanskelig å forene push tiltak og lansering av nye produkter til full pris samtidig.

2. Revitalisering av svinekjøttprodukter

Spesielt stykket vare må få et løft, med bedre produkter, jevnere produktkvalitet, og bedre emballasje. Det er vanskelig å få salg på bra nyvinninger, når de samme gamle ligger ved siden av til halv pris. Derfor er det viktig og sannere produkter som har vært mye brukt som billig lokkevare, og det bør utarbeides bransjestandarder på både kvalitet og sortiment.

3. Reposisjonering og statusheving

For å oppnå økt verdiskaping på svinekjøtt er det viktig å bedre forbrukerholdningene til svinekjøtt.  Men, det er også viktig å endre holdninger i bransje og handel på hvilken måte vi ønsker at forbrukerne skal møte svinekjøtt i butikk. Derfor er det viktig å gjøre en reposisjonering av hvordan vi ønsker at produkter av svinekjøtt skal treffe forbrukers behov.

Vi ønsker fremover å gå i dialog med de ulike aktørene i verdikjeden, fra «bås til bord», for sammen og klare å kløfte svinekjøtt opp der det hører hjemme. 

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    version:10.10.1.163, server:MP-PRD-WEB10 18.08.2018 13:55:52