skip navigation
matprat logo

Norsk matproduksjon

Drøvtyggere som kua og sauen gir klimagassutslipp, men klarer vi å lage nok mat til verdens økende befolkning uten dem? Mulighetene for matproduksjon varierer fra land til land og vi må alle bruke de ressursene vi har. I Norge har vi havet, jorda og beitemarka vår.

>> Les mer her

  • Seks grunner til å spise norsk

  • Drøvtyggere utnytter beiteressurser

  • Norske drøvtyggere sikrer selvforsyning

  • Hvordan påvirker drøvtyggerne vårt biologiske mangfold?

  • Strenge krav til dyrevelferd