Merking av kjøtt

Noen ganger har vi behov for å vite hva det er matvaren vi ønsker å kjøpe inneholder, hvem som har produsert den, eller hvor den kommer fra for å nevne noe. Her får du en kort innføring i hva de forskjellige merkene på kjøtt betyr.

Holdbarhet

SISTE FORBRUKSDAG står på produkter som ikke kan selges etter denne dato. Dette er fersk mat som kan bli bedervet etter angitt forbruksdato.

BEST FØR står på produkter som fortsatt kan selges etter beskrevet dato, men i dette tilfelle er det forretningen som har ansvar for kvaliteten. De samme regler gjelder for merkingen:

BEST FØR UTGANGEN AV kan bare brukes for matvarer som har lenger holdbarhet enn 18 måneder.

I enkelte særforskrifter er det krav om at produksjonsdato skal oppgis i tillegg til holdbarhetsdato.

Les mer: Er "best før" det samme som "dårlig etter"?

Vekt

Vekten er angitt som nettovekt, altså vekt uten emballasje. Ferdigpakninger skal inneholde minst den mengden som angis. Dette gjelder også kjøttvarer og pålegg som veies, pakkes og merkes i forretningen og legges ut til selvbetjening.

Vareslag og innhold

Norske slakterier og kjøttprodusenter merker sine produkter med egne etiketter der det fremgår hva produktene inneholder av råvarer og eventuelle tilsetningsstoffer. For dypfryste matvarer bør tinetid og opplysninger om anvendelse og tilberedning angis.

Det er viktig at all mat er merket med ingredienser som det er vanlig å reagere på, såkalte allergener. Det er laget en liste med 14 slike allergener som skal angis i innholdsfortegnelsen.

Offentlig merking/EFTA-merke

Dette ovale stempelmerket (på slakt, kjøttstykke eller pakke) forteller at varen er produsert og godkjent i tråd med norske hygieneforskrifter, hos en bedrift som er autorisert og under offentlig tilsyn. I tillegg viser det bedriftens autorisasjonsnummer. Alt kjøtt som omsettes som slakt, innpakket i engros- eller forbrukerpakninger skal ha et EFTA-merke.

Opprinnelsen til kjøttet merkes på denne måten: 

  • Født i: landets navn
  • Oppdrettet: landets navn
  • Slaktet i: landets navn

Les mer: Hvor kommer kjøttet fra?

LOT-merking

LOT-merking er en kode, nummer, symbol eller liknende som gjør det mulig å spore varen tilbake til et bestemt produksjons- eller vareparti. Koden kan brukes i forbindelse med feil eller reklamasjoner og på den måten bidra til at kilden til problemet raskt blir funnet.

EAN strekkode

Denne koden gir ikke deg som forbruker direkte informasjon, men med butikkenes avanserte datasystemer gir den informasjon om produsent, vareparti med mer, som gjør det mulig å spore varen tilbake gjennom hele verdikjeden.

Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle informasjonsmerket for norsk mat og drikke. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken.

Nyt Norge garanterer:

  • At råvarene er norske
  • At bonden har fulgt strenge norske regler og kan dokumentere det
  • At maten er produsert og pakket i Norge

Økologisk

Kjøtt som er økologisk produsert er merket med Debio’s spesielle Ø-merke. Ø-merket er en garanti for at dyr som benyttes i produksjonen ikke har fått annet enn naturlig fôr, og at det ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel på gården.

Garantert mørt

Dette er produsentens egen garanti for at kjøttet er mørt. Det finnes andre tilsvarende garantier som knekkgaranti, smaksgaranti etc. og disse er garantier for noe produsentene selv ønsker å stå for.