Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo

Om MatPrat

MatPrat er Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og drifter også Opplysningskontoret for brød og korn. På vegne av den norske bonden markedsfører vi produktkategorien norsk egg og kjøtt, og forteller om hvordan norsk matproduksjon foregår. Vi formidler ernæringskunnskap, råvarekunnskap og matlagingskompetanse hos norske forbrukere. Vi vil hjelpe norske forbrukere til å lage god mat hjemme på kjøkkenet, vise dem hvor maten kommer fra, og synliggjøre hva norsk matproduksjon er og betyr for norsk natur, dyra, bærekraft, verdiskapning, arbeidsplasser og helsa vår.

Vårt oppdrag

MatPrat er ett av opplysningskontorene i landbruket, og har ansvar for opplysningsarbeidet om norsk egg og kjøtt. I tillegg drifter vi opplysningsarbeidet om brød og korn på grunnlag av en samarbeidsavtale med Opplysningskontoret for brød og korn.

MatPrat er en del av i markedsreguleringen i landbruket. Det er et offentlig virkemiddel som er hjemlet i Omsetningsloven (Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (lov av 10. juli 1936).

Hovedformålet med markedsreguleringen i landbruket er å balansere varetilførselen til markedet. Ordningen finansieres av bøndene selv. Når den norske bonden selger sine produkter, betaler han eller hun en fastsatt avgift per kilo eller liter i omsetningsavgift. Denne avgiften går inn i særskilte fond, som brukes til avsetningstiltak, produksjonsregulerende tiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid. Sammen med det norske importvernet legger markedsreguleringen grunnlaget for at landbruket skal kunne oppnå de prisene som er fremforhandlet i jordbruksforhandlingene.

MatPrat er stolt av å jobbe for norske bønder og norsk landbruk med å fremme norsk mat. Det gjør vi gjennom å bygge kunnskap om råvarene og formidle råd og matsinspirasjon til norske forbrukere, på et saklig og vitenskapelig etterprøvbart grunnlag. All kommunikasjon fra oss er merkenøytral, siden vi jobber med generisk markedsføring. Alt vi arbeider med gjøres på vegne av en hel produktkategori, og ikke på vegne av enkeltprodusenter, merkevarer eller produkter.

Vår rolle innebærer også å følge med på forskning og utvikling innenfor kjøtt og egg, landbruk og matproduksjon, og bidra med faglig baserte innspill til norsk politikkutforming når det er aktuelt. Av og til inviterer vi uavhengige, eksterne eksperter til å gjøre utredninger og undersøkelser for å belyse flere sider av aktuelle problemstillinger for å bidra til et godt faglig grunnlag i beslutningsprosesser og samfunnsspørsmål.

Matprat.no er et av Norges mest brukte matnettsteder. Norske forbrukere er forskjellige, og ønsker å spise forskjellig mat. Selv om vi mener at egg og kjøtt er naturlige deler av et sunt kosthold, betyr ikke det at kjøtt og egg er det eneste vi vil at folk skal spise. Vi fremmer et variert og balansert kosthold, og bruker Helsedirektoratets kostråd som grunnlag.

Hvem står bak MatPrat?

MatPrat er finansiert av den norske kjøtt- og eggproduserende bonden. I tillegg mottar MatPrat finansering fra den norske kornbonden og de norske møllene og bakerne, samt midler fra Markedsutvalget for rein, for å utføre avtalebasert opplysningsarbeid for disse.

Når den norske bonden selger sine produkter betaler han eller hun en avgift, som skal brukes til å regulere markedet. En del av denne avgiften går til å drive opplysningsvirksomheten i landbruket, som i dag er fordelt på fire opplysningskontor. Markedsreguleringen er et offentlig virkemiddel, og midlene bonden betaler til opplysningsarbeid forvaltes av Omsetningsrådet, med Landbruksdirektoratet som sekretariat.

MatPrat er et frittstående opplysningskontor, men er organisatorisk underlagt Nortura. For MatPrat er det bransjestyret, som er opplysningskontorets styrende organ. Driften av Opplysningskontoret for egg og kjøtt er regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private egg- og kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).  Budsjettene til opplysningskontoret for egg og kjøtt vedtas av Omsetningsrådet.

Kommunikasjon til barn og unge

I MatPrat mener vi at alle, også barn og unge, skal få tilgang til kunnskap om matlaging, få muligheten til å utvikle matglede, og innsikt i hvor maten kommer fra. Derfor har vi utviklet:

matopedia.no - et læreverk for grunnskolen

matstart.no - et nettsted med oppskrifter spesielt tilrettelagt for barn

 

Hvem er vi?

Ansatte

MatPrat-ekspertene

 

Historien til MatPrat

20 år med MatPrat