Oppdeling av lammelår

I stedet for å steke et helt lammelår kan man heller dele det opp og få lammeskank, flatbiff, mørbrad og en liten stek eller benfritt grytekjøtt. Vi viser hvordan det gjøres.

Trinn 1

Skjær av hasen med en sag for å få en pen lammeskank. Dette er lettest å gjøre når lammelåret er helt.

Trinn 2

Skjær ut isbenet. Det gjøres lettest ved at knivspissen stikkes ned i kjøttet på innsiden av fortykkningen (halmåneformede leddet) vi ser på benet. Følg så med kniven langs benkanten i en dybde av ca. 3 cm. Bruk en tynn, skarp kniv. Tak med fingrene og bøy isbeinet bakover, stikk kniven inn i kuleleddet og skjær over den store senen som holder kulebenet på plass.

Trinn 3

Kjenn etter kneskåla på den ene langsiden av låret. Leddet ligger ca. 2 cm over denne. Det kan være lurt å bevege litt på skanken for å finne nøyaktig hvor leddet er. Skjær så rett over i leddet. Føl deg litt frem med kniven.

Trinn 4

Skjær langs lårbenet. Begynn foran ved kuleleddet på lårbenet. Skjær 3-4 cm ned langs benet til du kommer til en hinne. Følg hinnen ut under flatbiffen. Dra gjerne litt i flatbiffen samtidig, slik at det er enklere å la kniven følge hinnen.

Trinn 5

Skjær ned på andre siden av lårbenet og løsne lårbenet. Lårben og isben kan brukes til å koke kraft.

Trinn 6

Ta ut mørbraden som er den flate halvmånen foran på stykket (se bildet). Resten av kjøttet kan eventuelt fylles og rulles sammen til en liten stek eller brukes som grytekjøtt.

Fire stykningsdeler av ett lammelår

Ved å dele opp et lammelår får du mørbrad, flatbiff, lammeskank og en liten stek. Steken kan også brukes som benfritt grytekjøtt.