Lavt antibiotikabruk i norsk husdyrhold

I Norge har vi svært strenge regler for bruk av antibiotika. Det gjør at antibiotikabruken i norsk husdyrhold er lavest i Europa, og vi har lite forekomst av antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrproduksjon.

Bakterier finnes overalt i miljøet vårt. De fleste av dem er helt ufarlige, mens enkelte kan gi mer eller mindre alvorlige sykdommer. Antibiotika brukes for å behandle bakterieinfeksjoner hos både mennesker og dyr, og riktig bruk er helt nødvendig for god helse. 

I årets NORM-VET- rapport fremkommer det at Regjeringens mål om en reduksjon av antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr med 10 % i løpet av perioden 2013-2020 allerede er nådd. NORM-VET er en del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotika resistens og koordineres av Veterinærinstituttet.

Hvor mye antibiotika bruker vi i Norge?

Sammenlignet med husdyrproduksjon i andre europeiske land har Norge det laveste forbruket av antibiotika (Se figur nedenfor). Dette medfører at vi også et av landene med lavest forekomst av resistente bakterier i husdyrholdet.

Det er flere årsaker til lavt antibiotikabruk i norsk husdyrhold. Å sikre god dyrehelse, både gjennom godt dyrehold og bruk av vaksinasjon, er en viktig grunn. Kontinuerlig arbeid med forebyggende tiltak for å hindre smitte, en annen. Begrenset handel med levende dyr, strenge regler for import og vår beliggenhet helt nord i Europa, kombinert med tiltak for å utrydde enkelte sykdommer er viktig. Sist men ikke minst har innendørs oppfôring, strenge restriksjoner ved adkomst i fjøset som bruk av sluser og klesskifte, samt tiltak for å hindre smitte fra gnagere stor betydning. anti

Bruken av antibiotika i norsk husdyrproduksjon er også underlagt strenge restriksjoner, slik at man unngår unødvendig bruk. Eksempelvis er det ikke lov med bruk av antibiotika for rutinemessig forebygging i noen av husdyrproduksjonene. Samt at det arbeides også med målrettet avl for å sikre friske og robuste husdyr.

Sammenlignet med andre land i Europa har norsk kylling aller lavest forekomst av antibiotikaresistens.

Av all antibiotika som brukes i Norge går bare 11 % til behandling av dyr og fisk. Resten blir brukt i behandling av mennesker. Å bevare den gunstige situasjonen vi har i norsk husdyrproduksjon i dag, samt å være en pådriver internasjonalt for forbedringer ved dagens praksis i enkelte land, er helt avgjørende for matproduksjon, mattrygghet og folkehelsen – både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak for å forebygge utvikling og spredning av antibiotikaresistens prioriteres høyt, og næringen lanserte i 2017 en felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) fra fôr, dyr og næringsmidler overvåker bruk av antibiotika og resistensutviklingen over tid.

Figur: Mengde Antibiotika solgt til matproduserende dyr i europeiske land i 2016, angitt i mg/kg biomasse

Hvor mye antibiotika som brukes i matproduksjonen i ulike land varierer stort, slik figuren viser. Land som Island, Sverige og Finland har et forbruk på linje med det norske. En del av landene sørover i Europa har et forbruk som er mange ganger så stort som det norske. I Spania er for eksempel antibiotikabruken 121 ganger høyere enn her til lands.

 

Hvordan kan antibiotikabruk være farlig?

Utvikling og spredning av antibiotikaresistens skjer i hovedsak som følge av at bakterier blir eksponert for antibiotika i forbindelse med behandling av infeksjoner hos dyr og mennesker. Dersom antibiotika brukes feilaktig, så kan det føre til at bakteriene blir motstandsdyktige, resistente, mot antibiotika. Medisinen mister da sin effekt, og vi mister et «våpen» i bekjempingen av enkelte sykdommer. Derfor er det viktig at antibiotika brukes riktig og bare når det er helt nødvendig.

Du kan lese mer om antibiotikaresistens generelt her og i tilknytning til husdyrproduksjonen her.

Sist oppdatert: 11. juni 2019 

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.