Lavt antibiotikabruk i norsk husdyrhold

I Norge har vi svært strenge regler for bruk av antibiotika. Det gjør at antibiotikabruken i norsk husdyrhold er blant de laveste i Europa, og vi har lite forekomst av antibiotikaresistente bakterier i norsk husdyrproduksjon.

Bakterier finnes overalt i miljøet vårt. De fleste av dem er helt ufarlige, mens enkelte kan gi mer eller mindre alvorlige sykdommer. Antibiotika brukes for å behandle bakterieinfeksjoner hos både mennesker og dyr, og riktig bruk er helt nødvendig for god helse. 

I årets NORM-VET- rapport fremkommer det at Regjeringens mål om en reduksjon av antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr med 10 % i løpet av perioden 2013-2020 allerede er nådd. NORM-VET er en del av regjeringens tiltaksplan mot antibiotika resistens og koordineres av Veterinærinstituttet.

Hvor mye antibiotika bruker vi i Norge?

Norge har et lavt forbruk av antibiotika og antimikrobielle midler både til husdyr og fisk. Antimikrobielle midler er antibiotika og andre stoffer som hemmer veksten eller dreper bakterier, sopp, parasitter og virus. Norge er blant landene i Europa som benytter desidert minst antibiotika. Til husdyr (storfe, fjørfe, svin, lam/sau og geit) er tallet 7,7 mg/kg biomasse. Ser man på forbruket av antimikrobielle midler blant alle matproduserende dyr i Norge, inkludert oppdrettsfisk, er tallet rundt 3 mg/kg biomasse.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) overvåker bruk av antibiotika og resistensutviklingen over tid. Ifølge NORM-VET rapporten er forbruket av antibiotika i norsk husdyrproduksjon lavt, og fra 2013 til 2018 har det vært en 17% reduksjon i bruken. Det lave forbruket av antibiotika i husdyrholdet bidrar til at forekomsten av resistente bakterier i husdyrholdet også er lavt. 

Det er flere årsaker til lavt antibiotikabruk i norsk husdyrhold. Å sikre god dyrehelse, både gjennom godt dyrehold og bruk av vaksinasjon, er en viktig grunn. Kontinuerlig arbeid med forebyggende tiltak for å hindre smitte, en annen. Begrenset handel med levende dyr, strenge regler for import og vår beliggenhet helt nord i Europa, kombinert med tiltak for å utrydde enkelte sykdommer er viktig. Sist men ikke minst har innendørs oppfôring, strenge restriksjoner ved adkomst i fjøset som bruk av sluser og klesskifte, samt tiltak for å hindre smitte fra gnagere stor betydning. anti

Bruken av antibiotika i norsk husdyrproduksjon er også underlagt strenge restriksjoner, slik at man unngår unødvendig bruk. Videre er god og vanlig praksis at antibiotika ikke skal brukes for rutinemessig forebygging av sykdom i husdyrproduksjoner. Landbruket arbeider også med målrettet avl for å sikre friske og robuste husdyr.

Sammenlignet med andre land i Europa har norsk kylling aller lavest forekomst av antibiotikaresistens.

Av all antibiotika som brukes i Norge går 11% til behandling av dyr og fisk. Resten blir brukt i behandling av mennesker. Å bevare den gunstige situasjonen vi har i norsk husdyrproduksjon i dag, samt å være en pådriver internasjonalt for forbedringer ved dagens praksis i enkelte land, er helt avgjørende for matproduksjon, mattrygghet og folkehelsen – både nasjonalt og internasjonalt.

Figur: salg av Antimikrobielle midler for BRUK TIL matproduserende dyr og fisk i europeiske land i 2017

Hvor mye antimikrobielle midler som brukes i matproduksjonen i ulike land varierer stort. Land som Finland, Island og Sverige har et forbruk på linje med Norge. En del av landene sørover i Europa har et forbruk som er mange ganger høyere enn i Norge. I Kypros og Italia er for eksempel bruken av antimikrobielle midler i matproduksjonen henholdsvis 140 og 90 ganger høyere enn her til lands. Forekomsten av antimikrobiell resistens hos bakterier fra dyr og mat i Norge er også lav sammenliknet med andre land.

 

Hvordan kan mye antibiotikabruk være farlig?

Årsaken til at vi ønsker å holde bruken av antibiotika på et så lavt nivå som mulig, er å begrense utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. 

Overdreven bruk av antibiotika er en av hovedårsakene til økt forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Derfor er det viktig at antibiotika brukes riktig og bare når det er helt nødvendig. Du kan lese mer om antibiotikaresistens her.

Sist oppdatert: 4. april 2020

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.