Norske slagere

Norsk tradisjonsmat er aktuell som aldri før! Unge mennesker trykker gamle tradisjoner til sitt bryst og norske slagere blir dagens hiter...

Mattradisjoner er en viktig del av kulturarven vår, en arv vi må ta vare på og la oss inspirere av. Tradisjonsmat kan også kalles "det folkelige norske kjøkken", noe alle har et ansvar for å bevare og videreføre til nye generasjoner.

Det finnes et enormt antall oppskrifter på tradisjonsmat . Ofte har hver landsdel, bygd og slekt har egne matskikker og oppskrifter som er videreført fra én generasjon til neste.