Hvilken fisk skal jeg velge?

Vet du hvilke fiskeslag du bør velge med tanke på bærekraft? I denne oversikten ser du hvilke skalldyr eller fiskesorter det er greit å spise mye av, hvilke som er ok å spise en gang i blant, og hvilke arter som er rødlistet og derfor ikke bør spises med tanke på bærekraftig havbruk.

Dette er de beste valgene

 • Blåskjell
 • Hyse / kolje
 • Kamskjell
 • Kongekrabbe/Kamtsjatkakrabbe
 • Laks som er ASC-sertifisert
 • Makrell
 • Regnbueørret som er ASC-sertifisert
 • Reker
 • Sei
 • Sild
 • Stillehavsøsters
 • Torsk /skrei fisket i Norskehavet og Barentshavet
 • Tropiske reker/scampi som er ASC- eller MSC-sertifisert

OK valg

 • Ansjos
 • Blåkveite
 • Brosme
 • Flatøsters
 • Kveite som er fisket nord for Stadt
 • Kveite (oppdrett)
 • Laks (oppdrett)
 • Lange
 • Pollock (Alaska)
 • Regnbueørret (oppdrett)
 • Rødspette
 • Sjøkreps
 • Taskekrabbe
 • Tunfisk (på boks)

Rødlistede skalldyr og fiskesorter

 • Kveite fisket sør for Stadt
 • Torsk (kysttorsk nord for 62 °N og Polartorsk)
 • Tunfisk (blåfinnet og gulfinnet. Alle produkter som ikke er MSC-merket)
 • Norsk hummer
 • Blåsteinbit (det finnes tre arter steinbit i norske farvann: gråsteinbit, flekksteinbit og blåsteinbit. Barentshavet er det viktigste området for flekksteinbit og blåsteinbit, mens gråsteinbit har en mye videre utbredelse langs hele norskekysten og i Nordsjøen).
 • Haier (pigghå, brugde og håbrann)
 • Skater
 • Breiflabb
 • Ål
 • Blålange
 • Polartorsk (det har de siste årene ikke blitt drevet fisk av polartorsk verken i Norge eller Russland)
 • Vanlig uer (de andre uerartene i norske farvann (snabeluer og lusuer) er ikke truet. Det skilles ikke mellom artene i forbindelse med fiske)
 • Tropiske reker/scampi (bør unngås på grunn av svært miljøskadelig fangst som truer koraller, havbunn, mangroveskoger og kystmiljø)

Hva betyr sertifiseringene?

I: ASC-sertifisering: en global standard for miljøsertifisert havbruk https://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og_kyst/havbruk/miljostandard/asc/

MSC-sertifisering: Fiskeristandarden måler bærekraften til fiskerier som driver med villfangst. Standarden er åpen for alle fiskerier https://www.msc.org/om-oss-no/standarder-og-metodikk

Kilder:

Havforskningsinstituttet http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/norskehavet/miljotilstanden-i-norskehavet/sarbare-og-truede-arter-og-naturtyper/truede-arter-og-naturtyper-i-norskehavet/sarbare-og-truede-arter-og-naturtyper-i-norskehavet/PrintPage

WWF https://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og_kyst/sjomatguiden/