Hva er Matopedia, og hvorfor tilbyr MatPrat dette til skolene?

Kunnskap om mat og matlaging er en viktig del av barn og unges læring, og i skolen ivaretas dette  gjennom faget mat og helse. Et av hjelpemidlene for å undervise i mat- og helsefaget er Matopedia, et digitalt læreverk utviklet av MatPrat.

I mat og helse skal elevene få innsikt, refleksjon, kunnskap, gode vaner og glede rundt mat og måltider, slik at de blir bevisste forbrukere som kan ta ansvar for mat og måltid i eget liv. Trine Thorkildsen, fagsjef for ernæring, bærekraft og dyrevelferd i MatPrat forteller hvorfor MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, har valgt å utvikle et læreverk til faget, og hva MatPrat gjør for å sikre at læreverket blir et godt faglig tilbud til de skolene som velger å kjøpe lisenser.

Hvorfor tilbyr MatPrat et læreverk for mat- og helsefaget til skolene?

- Vi i MatPrat er opptatt av at alle i Norge skal få tilgang til kunnskap om mat og matlaging, og mat- og helsefaget er et naturlig sted for elevene å lære om dette. Likevel ser vi at rammevilkårene for dette faget er langt fra optimale: Timetallet som vies mat og helse er svært lavt, og ifølge SSBs kompetanseprofil i grunnskolen (2019) er det bare 4 av 10 lærere som underviser i mat og helse som har studiepoeng i faget. Med en kamp om ressurser til de ulike fagene, ser man at mat og helse kan bli nedprioritert, og dessverre er det ikke så mange nyere læreverk som dekker hele læreplanen i dette faget i dag, mener Thorkildsen og fortsetter:

- Derfor har vi i MatPrat i flere år gitt skolene tilbudet om å bruke læreverket Matopedia som vi har utviklet for dette formålet. Tidligere var det i bokform, nå er det blitt heldigitalt lisensbasert læreverk. I dag er det ca 600 skoler som har lisenser, og vi opplever å få svært gode tilbakemeldinger fra mange mat- og helselærere som synes det er et nyttig verktøy med balansert innhold.

På hvilken måte kvalitetssikres innholdet i dette læreverket?

- Innholdet i Matopedia er kvalitetssikret på flere måter, innleder Thorkildsen:

- Utgangspunktet for innholdet er læreplanen og kompetansemålene for faget. Per i dag er innholdet i tråd med læreplan MHE1-01, som er i ferd med å utfases. Fra høsten 2021 vil vi tilby et nytt og oppdatert læreverk i tråd med den nye læreplanen.

Da vi utviklet Matopedia i 2016/2017 hadde vi med en uavhengig referansegruppe i prosessen som bidro med nyttige råd og innspill underveis, både med tanke på faglig innhold, oppbygging av leksjoner, pedagogisk fremgangsmåte, og kravene knyttet til kompetansemålene. Også i den pågående revideringsprosessen vil flere eksterne miljøer være involvert i kvalitetssikringen av innholdet.

Mens Matopedia opprinnelig ble utviklet av MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt, deltar nå også Opplysningskontoret for brød og korn og Opplysningskontoret for meieriprodukter i arbeidet med læreverket. Denne våren samarbeider de tre opplysningskontorene om å oppdatere læreverket i tråd med de nye kompetansemålene, og høsten 2021 står alle tre som avsendere av Matopedia som læreverk. Det er Thorkildsen glad for, og stolt over:

- Når vi slår oss sammen på denne måten, er det helt klart en styrke både med tanke på det faglige samarbeidet og synergiene vi kan skape når det gjelder innhold, og også for oss som avsender av læreverket, innrømmer Thorkildsen. I den nye utgaven, som blir en samutgivelse med to av de andre opplysningskontorene, vil MatPrat ha rollen som ansvarlig redaktør. Og når man skal videreutvikle et læreverk som elever i grunnskolen skal dra nytte av i sin utdanning, sier det seg selv at vi stiller høye krav til det innholdet vi tilbyr, fastslår Thorkildsen.

Så hva er MatPrats hensikt med å tilby et læreverk for mat og helse?

- Målet med Matopedia er å bidra til at lærerne i mat og helse får et godt hjelpemiddel i arbeidet med å lære elevene det de trenger av teoretisk og praktisk matkompetanse, inspirasjon, kunnskap og ikke minst – matglede. For som opplysningskontor er vi opptatt av at norske barn og unge får den kunnskapen de trenger om mat, matlaging og matproduksjon. Noen tror kanskje at vi benytter anledningen til å fremme kjøtt og egg mest mulig, men slik er det ikke. Alle matvaregrupper får likeverdig omtale, og i oppskriftssamlingene er det en god balanse mellom retter basert på ulike råvarer – både kjøtt, fisk og vegetariske alternativer. Det er viktig for oss at det læreverket vi tilbyr er i tråd med kravene og læreplanen innenfor faget, med råd og anbefalinger fra norske myndigheter som grunnlag – og her er det kostrådene fra Helsedirektoratet som gjelder, påpeker Thorkildsen.

Hvordan vil Matopedia være annerledes til høsten 2021?

- Vi er nå midt inne i en grundig revidering av hele læreverket, for å dekke den nye læreplanen for faget, MHE01-02, og omfatte alle kompetansemål i denne, forteller Thorkildsen.

- Det innebærer fokus på innlæring av matlagingsteknikker og -metoder, i tillegg til kunnskap og kompetanse om sunt kosthold, om bærekraftig kosthold og forbruk, samt om mat og måltider som identitets- og kulturuttrykk, som er de tre kjerneelementene i faget. Som før, står også kostholds- og ernæringskunnskap i fokus, med kostrådene fra Helsedirektoratet som grunnlag, i tillegg til informasjon om bærekraftig matproduksjon og -forbruk, matsvinn og dyrevelferd for dyr som inngår i matproduksjon. Alt henger jo sammen, og det er viktig for elevene å se de større sammenhengene også når det gjelder maten de spiser, mener Thorkildsen.

Vil du vite mer om hva Matopedia inneholder? Det digitale læreverket er lisensbasert og rettet mot lærere i mat og helse. Andre som ønsker å se hva Matopedia inneholder, kan kontakte post@matprat.no for midlertidig tilgang.

Matopedia er lisensbasert og krever innlogging. Ønsker du å ta en titt? Vi kan sette opp en midlertidig bruker som gir deg mulighet til å se på innholdet og hvordan læreverket fungerer. I tråd med brukervilkårene, er det ikke anledning til å kopiere eller distribuere innholdet. Ta kontakt på post@matprat.no dersom du ønsker midlertidig tilgang.   

POPULÆRT AKKURAT NÅ

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    Pga ferie er kommentarfeltet stengt i juli.