Tall og fakta om elgkjøtt

Her er noen fakta om elgkjøtt og elgjakt.

Hvor mye elgkjøtt spiser vi i året?

Vi spiser ca 4700 tonn på landsbasis i året.

Dette betyr at vi i gjennomsnitt spiser ca. 1 kg elgkjøtt hver. Dette tallet er misvisende da det er store forskjeller på konsum i forhold til hvor du bor i Norge, og hvor god tilgjengeligheten er. Elgjegere med familie og venner har som regel ett mye større forbruk enn befolkningen ellers.

Når på året spiser vi mest elgkjøtt?

Hovedsesongen for elgkjøtt er naturligvis på høsten, i etterkant av elgjakta som starter i september. Elgkjøtt spises også mye i jula og utover vinteren, og de som spiser mest elg bruker elgkjøtt både til hverdag og fest gjennom hele året. 

Hvor mye veier et elgslakt?

Variasjonen her er ganske stor etter kjønn og alder.

En elgkalv veier i gjennomsnitt ca. 60 kg, dyr på 1 ½ år veier 125 kg (hunndyr)  og 132 kg (hanndyr), en voksen elgku har en gjennomsnittsvekt på ca. 170 kilo, mens elgoksen veier ca. 200 kg.  

Hvor i landet spiser man mest elgkjøtt?

De fylkene som det blir skutt mest elg i er Hedmark, Trøndelag, Nordland, Oppland, Buskerud, Telemark. Det er naturlig at det er disse fylkene som har det høyeste forbruket av elgkjøtt. Det blir skutt minst elg på Sør- og Vestlandet.

Hvor mange elgjegere finnes det i Norge?

Det er ca. 61 000 aktive elgjegere i Norge.