Fakta om oppbevaring

Å oppbevare kjøtt før kjøleskapet og fryseren sin tid, kunne innebære  tidkrevende metoder som tørking, salting og røyking. Konservering av kjøtt er i dag mye overlatt til industrien. 

 

Mikroorganismer

For å forlenge holdbarheten på en matvare tar man utgangspunkt i ulike faktorer som er avgjørende for mikroorganismenes livs- og vekstvilkår. Disse er temperatur, pH, luft (oksygen) og vann. Næring som mikroorganismene får fra selve matvaren, kommer i tillegg. Denne kunnskapen om hva det er som påvirker mikroorganismenes livs- og vekstvilkår utnyttes både når vi vil forlenge holdbarheten og for å gi særegne smaker. Gjærbakst, ost-, øl- og vinproduksjon er eksempler på matvarer hvor vi er helt avhengig av mikroorganismenes hjelp.
 
Ved kjøleskapstemperatur er mikroorganismenes aktivitet sterkt nedsatt, mens i fryseren er mikroorganismene i dvale og deres nedbrytende aktivitet stoppes. I dag er kjøling og frysing de mest brukte metodene for konservering og oppbevaring av kjøtt i private husholdninger.

De fleste mikroorganismer er nyttige, mens andre kan ødelegge mat og forårsake sykdom. Temperatur er en svært viktig faktor i mikroorganismenes livsvilkår:

  •  Under ÷12 °C: mikroorganismene går i dvale, og vokser ikke. Kulde dreper altså ikke   mikroorganismene.
  •  0- ÷12 °C: de færreste mikroorganismer seg, og de formerer seg svært langsomt.
  •  0-10 °C: noen mikroorganismer liker seg, men de formerer seg sakte.
  •  10-45 °C: den gunstigste temperatursonen for mikroorganismer! De formerer seg raskt.
  •  50-60 °C: De fleste mikroorganismer dør. Sporer og enzymer kan overleve.

Kjøtt som har gått ut på dato 

Mange tror at de kan "redde" kjøtt som er i ferd med å gå ut på dato - eller allerede har gått ut på dato - ved å legge det i fryseren. Det er viktig å huske at mikroorganismer som ødelegger kjøtt ikke forsvinner ved dypfrysing, men at de bare går i dvale. Så fort tiningen starter vil mikroorganismene våkne til live igjen i like stort antall som da de ble nedfryst, og aktiviteten vil rett og slett starte opp igjen "der den slapp".

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.