Beredskap ved atomulykker

Radioaktivt nedfall kan føre til forurensning av norske matvarer og drikkevann. Mattilsynet har laget en oversikt sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Kriseutvalget. Her finner du en rekke tiltak som kan være aktuelle i Norge ved et utslipp.

Her finner du hovedsiden på Mattilsynets hjemmeside. Videre finner du en oversikt over tiltak for både privatpersoner og næringsmidler. Under finner du lenker til begge disse sidene, i tillegg til en oversikt over innholdet.

Råd til privatpersoner ved radioaktivt nedfall:

 • Innledning: radioaktivitet og atomberedskap
 • Måling og overvåking av radioaktivitet i mat
 • Trygt med mat fra butikken og vann fra springen
 • Råd til deg med egen drikkevannskilde
 • Råd til deg som dyrker frukt og grønt til eget forbruk
 • Slik kan tilberedning redusere radioaktiviteten i maten

Tiltak for næringsmidler ved et radioaktivt nedfall:  

 • Radioaktivitet og atomberedskap for næringsmidler
 • Grenseverdier, måling og overvåking av radioaktive stoffer
 • Hva skal til for at man iverksetter tiltak?
 • Tiltak for husdyr og fôr?
 • Tiltak for drikkevann fra vannverk
 • Tiltak for matplanter
 • Tiltak for reindrift
 • Tiltak for produksjon av honning
 • Tiltak for naturprodukter og vilt som høstes for salg
 • Tiltak for sjømat
 • Tiltak for lokaler som håndterer næringsmidler