Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Tre lam

Transport og slakt av sau

I Norge har vi strenge, kunnskapsbaserte regler for gjennomføring av transport og slakt av husdyr for å ivareta dyrevelferden. Når sau og lam skal slaktes transporteres de til slakteriet i spesialbygde dyrebiler. På slakteriet blir sauen bedøvet med elektrisk strøm og avlivet ved blodtapping.

I god tid før dyra skal slaktes må bonden sørge for at alle opplysninger, blant annet medisinbruk, er registrert i husdyrregisteret. Uten at dette er gjort, kan ikke bonden avtale med slakteriet når dyret skal hentes.

Produsenten har ansvar for å vurdere tilstanden til dyrene før transport. Dyr som er syke eller dyr som av andre grunner ikke kan transporteres, skal ikke sendes med dyretransport til slakting.

På avtalt dag kommer det en transportør for å hente de forhåndsinnmeldte dyra. Alle dyretransportører har fått opplæring i å frakte husdyr fra gård til slakteri. Transportøren har ansvaret for å kontrollere at alle dyra er helt friske og kan transporteres før de blir tatt inn på dyretransportbilen.

Transport skal foregå på en måte som er best mulig for dyret. Dyr skal kun transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten.

Transportmiddelet skal være egnet ut fra hensynet til dyrenes sikkerhet og egenart. Dyr skal ha nødvendig tilsyn og stell under transporten.

Transport til slakteriet

Ved pålessing skal bonde og transportør sørge for at dyrene kommer raskt og med minst mulig stress inn på dyrebilen. Videre er det transportøren som har hovedansvaret for å sikre at dyrene blir godt ivaretatt under transporten til slakteriet, noe som blant annet innebærer å tilpasse fart etter forhold og ha få stopp underveis.

Når sauen transporteres i de spesialbygde dyrebilene, legger dyrene seg ofte ned om det er nok plass. Transporttiden for norske dyr skal være maks 8 timer, men gjennomsnittlig transporttid for sau og lam er under 4 timer. Slakteriene er lokalisert rundt om i landet for å begrense reisetiden til dyrene så langt det går. Transportdødeligheten for småfe ligger på 0,008 %.

Småfe er et fellesnavn for de minste dyrene i norsk landbruk, som sau og geit. 

På slakteriet

Når sau og lam ankommer slakteriet, blir de plassert i binger med tilgang til drikkevann. Dyrene som ikke skal slaktes innen 12 timer blir fôret. På noen slakterier klippes dyrene før bedøving og avliving, men på de store slakteriene klippes de etter avliving for å unngå stress. I Norge fastslår dyrevernloven at dyrene skal bedøves før de slaktes. Fjøspersonell på slakteriet og Mattilsynet kontrollerer alle dyr. Deretter blir dyrene bedøvet med elektrisk strøm på hver side av hodet, og avlivet ved blodtapping. Etter avlivingen foregår slaktebehandlingen, som innebærer å ta ut innmat, flå dyret og gjøre det klart for videre foredling.

Oppdelingsguide for lam

Kjøttkvalitet

Håndtering av dyrene i dagene før slakting har innvirkning på spisekvaliteten på kjøttet. For å sikre god spisekvalitet bør ikke dyra utsettes for påkjenninger som klipping de siste dagene før slakt, ettersom dette kan påvirke mørhet, farge, smak eller aroma negativt. Det er derfor avgjørende med god dyrevelferd, både på gården og når de ankommer slakteriet.

Animalia (2019, 4.juni) Dyrevelferd ved transport

Animalia (2018, 31. oktober) Kjøttets tilstand 

Lovdata (2001, 24.april) Forskrift om transport av levende dyr 

Mattilsynet (2012, 29.mai) Dyretransport 

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    Andre ting du kanskje synes er interessant

    version:11.21.1.8570, server:MP-PRD-WEB14 13.04.2024 05:58:33