Strenge krav til dyrevelferd

Dyrevelferd handler om dyrets trivsel og velvære. I Norge har vi strenge krav til hvordan sauen behandles, og dyra lever i stor grad et fritt og naturlig liv.

Spørsmålet om hva god dyrevelferd egentlig innebærer har vært mye diskutert opp gjennom årene. I 1965 lanserte Brambell-komitéen i Storbritannia de første velferskriteriene for husdyr. Disse kalles Husdyras fem friheter (se rammen) og det er en enighet om at dersom vi klarer å oppfylle dem, så har vi kommet langt i å sikre dyra god velferd.

Husdyrenes fem friheter:

  1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring
  2. Frihet fra ubehag
  3. Frihet fra frykt og stress
  4. Frihet fra skade og sykdom
  5. Frihet til å utøve normal adferd

I Norge forventer vi at dyr skal behandles på en god måte, og vi har et regelverk som stiller krav til hvordan. Å legge til rette for dyras normale atferd, som for eksempel beiting og sosial kontakt, er viktig for dyrevelferden. I de fleste områdene går sauen på beite i cirka seks måneder – i mange områder lengre. Dette betyr at lammene beiter sammen med moren mesteparten av tiden fram til de skal slaktes om høsten.

Det er mest vanlig å holde sau oppstallet innendørs om vinteren, men i en del kyststrøk går sauen i grupper av ulik størrelse og i en del sauefjøs er det tilrettelagt for at dyra kan gå fritt ut og inn av fjøset på vinterstid.

God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Norge er fri for mange alvorlige smittsomme sykdommer som er utbredt i de fleste andre land. I tillegg drives det forebyggende helsearbeid for å unngå sykdom.

Den største utfordringen knyttet til dyrevelferd i saueholdet er tap av lam på beite. Planteforgiftninger, flåttbårne sykdommer og rovdyr er de vanligste årsakene til dette. Det er stor variasjon i hva som forårsaker tap av dyr på beite, og ikke minst er det stor variasjon i omfanget.

Sauebøndene gjør mye for å redusere beitetapet, for eksempel ved å sørge for at alle dyr som slippes på utmarksbeite er friske, mens dyr med tegn til sykdom og lam som trenger tilleggsfôring holdes på hjemmebeite. Bøndene sørger også for regelmessig tilsyn i beiteperioden for å oppdage syke og skadde dyr og for å kunne sette inn nødvendige tiltak.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.