Hvordan lever grisen

I 2017 var det registret knapt 2400 svineprodusenter i Norge, og det ble slaktet i overkant av 1,6 millioner slaktegris. De tre vanligste driftsformene for svin er: smågrisbesetninger, kombinertbesetninger og slaktegrisbesetninger.

Smågrisprodusenter

Her produserer svinebonden smågris, som selges videre til slaktegrisbesetninger. I smågrisproduksjonen finnes følgende avdelinger:

 • Purkeavdeling: Purkene kjøpes fra foredlingsbesetninger, insemineres og holdes i grupper frem til fødsel, eller grising*. Alternativt kan produsentene delta i en purkering*, som sørger for inseminering og stell av purkene til det nærmer seg fødsel. 1-2 uker før grising flyttes dyrene ut til smågrisprodusenter i ringen.
 • Fødeavdeling: Rundt én uke før forventet fødsel, flyttes purkene til enkeltbinger med minimum 6 m2/per purke. Bingen skal inneholde rikelig med strø og egen krok med varmelampe hvor grisungene kan ligge trygt. Purka skal ha tilgang til redebyggingsmateriale de siste 3 dagene før grising. Her oppholder purka og grisungene seg i 28-35 dager.
 • Smågrisavdeling: Etter ca. 33 dager blir grisungene avvent og flyttet over i smågris-avdelingen. Her fôres de med pellets og vann til de er ca. 2,5 måneder og veier rundt 30 kg. 

*Grising: fødsel

*Purkering: Purkering er et driftsopplegg. Det vil si at en produsent med en større besetning (et nav) av purker leverer drektige purker til mindre produsenter(satellitter).  Satellittene mottar grupper med drektige purker ca. 12 dager før forventet fødsel, setter dem inn i fødebinger på 6-7 m2, har intensiv oppfølging under fødsel og i sped-grisperioden, og returnerer dem til navet ved avvenning etter 28-33 dager. På denne måten sparer smågrisprodusentene investeringer i egen purkeavdeling.

 

Kombinertbesetninger

Denne type besetning inkluderer smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon. Her driver bonden smågrisproduksjon, og fôrer opp alle eller en del av smågrisene til slakt i en egen slaktegrisavdeling.

Slaktegrisbesetninger

Slaktegrisprodusenter kjøper inn smågris fra en eller flere smågrisprodusenter, og fôrer dem til de er 5-6 måneder og veier ca. 115 kg. Deretter sender bonden grisene til slakt. 

SPF-besetninger: (fra Spesifikt Patogen Frie dyr) har ekstra strenge hygieneregler med streng atkomstbegrensning. Smågriser fra slike besetninger har bedre tilvekst, lavere fôrforbruk og lavere dødelighet.

Regelverk

Ifølge regelverket må produsentene drive innenfor følgende rammer:

 • Inntil 2.100 omsatte slaktegriser pr. år
 • Maksimalt 105 innsatte avlspurker pr. år
 • Satellitt i purkering inntil 53 avlspurker på ethvert tidspunkt
 • For nav i purkeringer kan det innvilges konsesjon for inntil 450 innsatte avlspurker

 

Hvilke griseraser finnes i Norge?

Tamgris er en underart av villsvin (sus scrofa), som har eksistert i Norge siden steinalderen. I moderne svineproduksjon brukes egne linjer for avlsdyr.

I den kommersielle produksjonen i dag benyttes krysningsdyr med innslag av rasene Landsvin, Yorkshire og Duroc eller Hampshire. Det betyr at det finnes renrasede linjer av besteforeldre, og fedre (råner), mordyr (purker) er krysningsdyr, mens slaktegrisene i all hovedsak er flerkrysningsdyr.

 

Sist oppdatert: 18. juni 2019

 

Kommentarer

  Se alle kommentarer...

  For å skrive en kommentar må du være logget inn.