Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Gård i Bergen

Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk betegner en rekke ulike aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk, og omfatter alt fra dyrking i parsellhager til balkongkasser. Lær mer om urbant landbruk her!

Dyrking av mat i byer og tettsteder er ikke nytt, men begrepet «urbant landbruk» har vokst frem og blitt populært de siste årene.

Urbant landbruk omfatter private og offentlige aktiviteter knyttet til produksjon av mat, utvikling av grøntstruktur og sirkulær ressursbruk i tettsteder og byer. Balkongkasser, parsellhager, andelslandbruk, takfarmer, skolehager, felleshager, hønsehold, birøkt og dyrking i pallekarmer i by og i bynære strøk er alle eksempler på urbant landbruk. Og ofte skjer disse aktivitetene i kombinasjon med andre formål som sosiale møteplasser, undervisning, integrering, matkultur, næringsutvikling, naturmangfold og vern av grøntområder og matjord.

Visste du at Norge har en nasjonal strategi for urbant landbruk? Hovedmålet med strategien er å legge til rette for urbant landbruk i byer og tettsteder.

Fargerike tomater i sesong

I tråd med FNs bærekraftsmål

I Norge bor 82 prosent av befolkningen i byer og tettsteder (2020). I tråd med FNs bærekraftsmål kan fremveksten av urbant landbruk bidra til å utvikle fremtidens byer i en sirkulær og bærekraftig retning. Dyrking på takflater, i små bakgårder, i kjellere og arealer på bakken i bynære strøk bidrar til at vi får utnyttet arealer vi kanskje ellers ikke ville benyttet til matproduksjon. I tillegg til å gi litt ekstra mat, skaper urbant landbruk viktige møteplasser for folk i alle aldere fra ulike kulturer. Insekter, som humler og bier, får også nyte godt av at det dyrkes mat i by og tettsteder.

Urbant landbruk korter også ned avstanden mellom bonde og forbruker, og kan bidra til økt forståelse blant forbrukere knyttet til hva som kreves for å produsere mat. I tillegg bidrar urbant landbruk til økt kunnskap om matens opprinnelse og om bærekraftig matproduksjon. Det at urbant landbruk foregår nært forbrukere, og at forbrukere kommer tett inn på produksjonen, kan stimulere landbruket til å produsere det forbrukerne etterspør.

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk har som formål å fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulærøkonomi. Senteret holder til på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Les mer om senteret her.

Sist oppdatert: fredag 17. november 2023

NMBU (2019, 2. september). Nasjonalt senter for urbant landbruk.

Regjeringen.no (2021, 9. februar). Ny nasjonal strategi for urbant landbruk.

Regjeringen.no (2021, 9. februar). Nasjonal strategi for urbant landbruk.

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    Andre ting du kanskje synes er interessant

    version:11.21.1.9668, server:MP-PRD-WEB14 19.06.2024 10:18:21