Hva er biodynamisk landbruk?

Biodynamisk landbruk, også kjent som biologisk dynamisk jordbruk, er en form for økologisk landbruk. Hva innebærer egentlig denne metoden? Her får du det du trenger å vite!

Biodynamisk jordbruk er en egen landbruksmetode som inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk. Som i annet økologisk jordbruk tar biodynamisk jordbruk avstand fra bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel. Det som skiller metoden fra vanlig økologisk landbruk er at det legges vekt på å se landbruket i et helhetlig perspektiv. Gården ses på som en levende organisme, og så langt det er mulig skal det ikke tilføres midler utenifra.

Les mer om økologisk landbruk her

Husdyrhold er en del av driften, og biodynamiske gårder søker å være selvforsynt med både grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Dyreraser, plantesorter og vekstskifte tilpasses gårdens egenart og stedets økosystem, og det tas hensyn til naturgitte forutsetninger som topografi, jordsmonn og klima. I det biodynamiske jordbruket tas det også hensyn til månefaser og plantenes posisjoner i forbindelse med såing og høsting. Dette er ganske særegent for denne typen landbruk.

Gård i Ringerike Husdyr, og da spesielt drøvtyggere som ku og sau, er en del av driften i biodynamisk jordbruk.

I biodynamisk landbruk streber bonden etter å forstå naturens livsrytmer og prosesser for å forbedre og styrke jordkvaliteten. Bonden arbeider bevisst med naturen med hensikt om å produsere sunne matvarer og pleie jordas liv best mulig. I denne formen for landbruk praktiseres også en kretsløpstankegang. Lokale og fornybare ressurser benyttes i produksjonen.

Du få tak i mat fra biodynamisk landbruk i butikken. Disse matvarene er både merket med Demeter-merket og Ø-merket til Debio. Du kan også få tak i biodynamiske matvarer ved å bli andelshaver i andelslandbruk eller ved å bli medlem av et kooperativ.

Internasjonale regler for merking med Demeter-merket

Et godt samarbeid mellom produsenter, omsetningsledd og forbrukere er en viktig del av biodynamisk landbruk. Gjennom avtaler om hva som skal produseres, hvordan det skal produseres, til hvilken pris og hvordan det skal distribueres er samarbeidet mellom produsent og forbruker ofte tett. Samarbeidet kan skje gjennom andelslandbruk, kooperativer eller verdisamvirker.

Den biodynamiske metoden har vært praktisert i Norge fra 1931, og i 2020 var det 22 sertifiserte biodynamiske gårder rundt om i landet.

 

Sist oppdatert: 23.juni, 2021. 

Referanser
 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    Andre ting du kanskje synes er interessant