Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Tørr jord

God jordhelse er viktig for bærekraftig matproduksjon

Jord gir grunnlaget for produksjon av mat, og god jordhelse er helt avgjørende for en bærekraftig matproduksjon. Det er estimert at 95 prosent av maten vi spiser stammer fra jorda, direkte eller indirekte. Men visste du at beitedyra har en viktig rolle når det kommer til god jordhelse? Her får du det du trenger å vite!

Jordhelse handler om livet i jorda. Matproduksjonen, både nasjonalt og globalt, er helt avhengig av god jordhelse. Uten fruktbar jord, vil vi ikke klare å produsere nok mat til verdens befolkning. Jord er ikke bare grunnlaget for matproduksjon, men står også for en rekke andre økosystemtjenester, som å lagre karbon og rense vann.  

På grunn av utbygging, erosjon og utarming av jord, blir verdens matjord stadig mindre, og det blir viktigere å ta vare på og forbedre den jorden vi har til å produsere mat. Av Norges totale landareal er det bare 3 prosent som består av dyrkbar mark. Derfor er det viktig at den jorden som dyrkes fungerer best mulig.

For å øke bevisstheten rundt jordsmonnets betydning har FN utnevnt 5. desember til verdens jorddag. 

​Hva kjennetegner god jordhelse? 

Jord med god helse inneholder et mangfold av ulike jordorganismer, som bakterier, sopp, jordlevende midd og spretthaler. Meitemark er også et tegn på god jord. Et aktivt jordliv med levende planterøtter og porøs struktur bidrar til god jordhelse. Visste du at det er flere levende organismer i en teskje med jord enn det er mennesker på jorda? 

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) definerer jordhelse som jordas evne til å fungere som et levende system som bidrar til å opprettholde plante- og dyreproduksjon, opprettholde eller forbedre vann- og luftkvalitet, og fremme plante- og dyrehelse. 

Karbon i jord 

Jorda er et stort karbonlager, og inneholder mer enn fire ganger så mye karbon som alle verdens planter til sammen. Karbon tilføres jorda ved hjelp av plantenes fotosyntese og ved annen tilførsel av organisk materiale. Bruk av husdyrgjødsel, fangvekster, belgvekster og eng kan bidra til å øke karboninnholdet i karbonfattig jord. Bedre vekstvilkår for planter, større motstandskraft mot tørke og flom, redusert erosjon og utvasking av næringsstoffer er blant fordelene som følger med økt innhold av karbon i jorda. 

 Husdyra bidrar til god jordhelse 

Beitedyr har en viktig rolle når det kommer til jordhelse. Når ku og sau er på beite, skjer mye av de samme økosystemprosessene som skjer i naturen når flokker av beitedyr spiser, tråkker og gjødsler gressmark. Gjødselen fra husdyrene er viktig for å tilføre jorda næring, slik at vekstene som vokser der utvikler et dypt rotsystem, som igjen bidrar til levende jord og økt karbonbinding.  

Regenerativt landbruk er en jordbrukspraksis som vektlegger husdyras rolle i karbonlagring og biologisk mangfold, og løftes stadig frem i forbindelse med god jordhelse. Regenerativt landbruk bygger på helhetlig forvaltning, med fem prinsipper som går ut på å ha permanent jorddekke, minst mulig forstyrrelse av jorda, levende røtter i jorda hele tiden, høyest mulig biologisk mangfold og inkludering av husdyr. Les mer om regenerativt landbruk her

Sist oppdatert: onsdag 22. mai 2024

Agropub (2022, 8. juni). Karbon i jord.   

EASAC (2022). Regenerative agriculture in Europe – a critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies

 
FAO (2015). Healthy soils are the basis for healthy food production


Nibio (2021, 5. desember). Verdens jorddag: Tre forskere om jord.

  
Landbruksdirektoratet (lest 2.desember, 2022). Jord og jordhelse

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    Kommentarfeltet er stengt i sommerferien! Vi åpner igjen 5. august. GOD SOMMER!

    Andre ting du kanskje synes er interessant

    version:11.21.1.9668, server:MP-PRD-WEB12 25.06.2024 11:47:44