Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Gård i Fredrikstad

Gjødsel fra dyra fører næring tilbake til jorda

Den naturlige gjødselen fra husdyrmøkk bidrar til viktige mikroorganismer i jorda og et rikt insektliv, forteller Beate Halvei Klomstad som gjødsler åkrene med gjødsel fra egen kyllingproduksjon.

På Øie gaarden i Trøndelag er de opptatt av å utnytte alle biprodukter fra kyllingproduksjonen deres. Gjødselen blir dermed brukt på jordene. Denne sirkuleringen av næringsstoffer er med på å føre næring tilbake til jorda.  

– Alt av mat som dyrkes i dette landet må ha næring, og det bidrar gjødsel fra dyra våre med.

Beate forteller at gjødselen blir samlet opp etter hvert innsett med kyllinger og deretter spredd utover jordene. Utenom sesong blir gjødselen tatt vare på og brukt så fort det er værforhold til det.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel estimerer at jorda lagrer mer karbon enn vegetasjonen og atmosfæren lagrer til sammen. Jorda er dermed vårt viktigste karbonlager.

Viktig med næring til jorda

Selv om den gjødselen fra dyra medfører klimagassutslipp, forteller Beate hvor viktig det er å ta i bruk naturlig gjødsel. Den bidrar til viktige mikroorganismer i jorda og et rikt insektliv, i tillegg til at jorda potensielt lagrer mer karbon. Videre erstatter husdyrgjødselen bruk av kunstgjødsel, som er fremstilt ved bruk av fossilt brennstoff. 

– Jeg tror ikke det er så mange som forstår at gjødselen som brukes i jordbruket må komme fra et sted, og at husdyra våre bidrar med nettopp dette. De gir noe tilbake til jorda vår, sier hun.

Husdyrgjødsel er den viktigste organiske gjødselressursen vi har i Norge.

Hindrer utarming av jorda

Et godt og næringsrikt jordsmonn er avgjørende for at planter skal gro. Beate forteller at gjødsling er helt nødvendig for å forhindre utarming av jorda, slik at vi kan fortsette å dyrke mat på jordene våre i mange generasjoner fremover, slik det er blitt gjort i generasjoner før oss.

– Tilførsel av gjødsel fra egne husdyr er en god måte å drive sirkulært på gården, samtidig som vi sikrer et rikt mikroliv i jorda. Et rikt jordliv har videre positive innvirkning for livet til blant annet insekter.

I Norge har vi gode muligheter til å bruke hønsegjødsel og gjødsel fra andre husdyr for å holde liv i viktige mikroorganismer, som gjør det mulig for oss å produsere annen mat. Det er bra for mangfoldet i naturen, da alt har en påvirkning på alt fra den minste til den store ting.  

– Når man tar ut noe så viktig som næring fra jorden, kan det ha store konsekvenser for matproduksjonen, dersom man ikke tilfører næringsstoffene tilbake til jorda igjen.

Beate forteller at dette er komplekst, og at alt henger sammen. Husdyra bidrar til at vi får ført næringsstoffene tilbake til jorda, slik at vi får dyrket plantevekster.

Bærekraft er mer enn klimagassutslipp

Lagring og spredning av husdyrgjødsel fører til utslipp av metan og lystgass, og står for 20% av klimagassutslippene fra jordbruket. Det finnes ulike tiltak for å redusere utslippene både under lagring og ved spredning av husdyrgjødsel, og det jobbes på gårdsnivå for å redusere klimagassutslippene. Å oppbevare husdyrgjødselen under et tett dekke for å forhindre at lystgass siver ut i lufta er et enkelt og effektivt tiltak som bøndene kan gjøre på gården.

Hvert år registreres de norske klimagassutslippene. Les mer om det norske klimaregnskapet. Det gjøres mange tiltak i landbruket for å redusere klimagassutslipp. Les mer om klimatiltak i landbruket.

Bærekraft handler om mer enn klimagassutslipp. Å tilbakeføre næringsstoffene til jorda er viktig i et bærekraftperspektiv fordi det sikrer at vi kan produsere mat på de samme arealene år etter år.

Driften til Beate bidrar til at vi kan kjøpe kylling i butikken, samtidig som hun driver sirkulærøkonomi i praksis ved å utnytte egen husdyrgjødsel til å tilføre næring til jordene sine.

Sist oppdatert: onsdag 22. mai 2024

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    version:11.21.1.9000, server:MP-PRD-WEB13 26.05.2024 15:07:06