Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Pære

Spennende forskningsprosjekter i norsk kjøttbransje

Norsk kjøttbransje har lang tradisjon med forskningsprosjekter og andre satsinger for å sikre sunnest mulig og best mulig produkter. Disse prosjektene involverer hele verdikjeden fra bonde til og med foredlingsindustrien. Noen av disse initiativene er omtalt her. 

Norsk kjøttbransje ønsker mer forskning på kjøtt og helse og bidrar gjerne i forskningsprosjekter. Slik at vi får oppdatert kunnskapsgrunnlag og bedre innsikt, og kan sikre sunnest mulig og best mulig kjøttprodukter. 

VegMeatCRC

Norge er et av landene i Europa med høyest forekomst av tarmkreft. Flere ulike faktorer kan påvirke kreftrisiko. Blant annet peker observasjonsstudier mot at det kan være en sammenheng mellom et høyt inntak av bearbeidet kjøtt og økt risiko for denne kreftformen. Hva som er årsaken til disse funnene er fortsatt uklart. Det er behov for mer kunnskap for å forstå hvilke underliggende mekanismer som knytter inntak av bearbeidet kjøtt til tarmkreft. 

Forskningsprosjektet VegMeatCRC undersøker om norske råvarer og ingredienser som inngår i bearbeidede kjøttprodukter (pølser), kan ha innvirkning på risikofaktorer for utvikling av tarmkreft. Prosjektet skal også studere om innblanding av grønnsaker i pølser kan redusere kreftrisikoen og hvilken effekt varmebehandling (steking) har. Ny kunnskap kan hjelpe industrien til å produsere sunnere kjøttprodukter. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Nofima er prosjektleder og VegMeatCRC er et tverrfaglig samarbeid mellom uilke forskningsmiljøer:Nofima, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Kreftregisteret og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). I tillegg er aktører fra norsk kjøttbransje og fra frukt- og grøntsektoren involvert. Prosjektperiode er januar 2018 - desember 2021. 

Les mer om prosjektet hos Nofima, og se her for forløpige funn.

Saltpartnerskapet

Norske helsemyndigheter har en målsetning om at saltinntaket skal reduseres med 15 % innen utgangen av 2018. Hvis nordmenns saltinntak går ned, vil det ha betydning for folkehelsa. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forsknings- og utviklingsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter. Målsetningene med partnerskapet er å stimulere produsenter til å redusere saltinnholdet i matvarer og i servert mat, i tillegg til å gjøre folk mer bevisst på hvilken rolle salt spiller for helsa vår. Andre elementer i prosjektet er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer og bedre merking og informasjon til forbrukerne.

Det offisielle startskuddet for partnerskapet var i oktober 2015.  Det er utarbeidet mål for saltinnhold i cirka 100 matvarekategorier. Svært mange bedrifter og organisasjoner har signert partnerskapsavtale med Helsedirektoratet, og flere vil det helt sikkert bli. Gruppen for kjøttprodukter er blant de største. Du kan lese mer om saltpartnerskapet, se saltlistene og oversikt over hvem som har undertegnet avtalen her.

Sunnere storfekjøtt

Den norske kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom høyt inntak av rødt kjøtt og økt risiko for å utvikle tykk- og endetarmskreft på alvor, og gikk i 2013 sammen om et stort forskningsprosjekt. Prosjektet fokuserte på å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille norsk storfekjøtt av beste ernæringsmessige kvalitet.

Forskningsmiljøene som var med i dette prosjektet er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima. Navnet på prosjektet er «Identifisering av det sunneste storfekjøttet», også kalt «Sunnere storfekjøtt» og det varte ut 2017.  Du kan lese mer om det på prosjektets egen hjemmeside.

En sunnere matpakke

Nordmenn spiser mer mettet fett og salt enn hva Helsedirektoratet anbefaler. Forskningsprosjektet «Reduksjon av salt og mettet fett i norske næringsmidler», også kalt «En sunnere matpakke» undersøkte mulighetene for å redusere innholdet av salt og mettet fett i noen norske matvarer. Brød, smelteost og spekepølse inngår i den norske matpakka, og det var nettopp disse produktene man fokuserte på i dette prosjektet.

Prosjektkonsortiet bestod av de tre forskningsinstitusjonene Sintef, Nofima og Animalia, i tillegg til flere matvarebedrifter. Du kan lese mer om prosjektet og resultatene på prosjektets hjemmeside.

SALTO

Det er bred enighet om at nordmenn spiser for mye salt, og at bearbeidet mat står for hoveddelen av det saltet som vi får i oss. Utfordringene for de som produserer maten er at salt har mange ulike funksjoner og oppgaver i matvaren. I tillegg til at det gir smak og samtidig fremhever andre smaker, så er salt blant annet viktig for holdbarhet og for den generelle mattryggheten. Et avsluttet omfattende samarbeidsprosjekt mellom matvarebransjen, derunder kjøttbransjen, og forskningsmiljøer dokumenterer at det er mulig å redusere saltmengden i matvarer gjennom forskning og innovasjon. Av kjøttprodukter som det ble jobbet med var posteier, kjøttfarseprodukter og kokt skinke.

Prosjektet er kalt SALTO – («SALTreduksjon gjennom prosess og produktOptimalisering i næringsmiddelindustrien»). Forskningsmiljøene som var inkludert i dette prosjektet var SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Materialer og kjemi, Nofima og Universitetet for miljø- og biovitenskap (nå NMBU).  

Sunnere hverdagsmat - TeRiFiQ

TeRiFiQ var et 4-årig EU-prosjekt fra januar 2012 til desemper 2015, hvor målet var at næringsmiddelindustrien i Europa skulle få nødvendig kunnskap og teknologiske innovasjoner som gjør det mulig å redusere innholdet av salt, fett og sukker i ulike matvarer uten at det skal gå på bekostning av spisekvalitet, mattrygghet og produksjonskostnader.

Sentrale deltakere er Nofima og de norske næringsmiddelbedriftene Leiv Vidar og Millba, samt flere andre europeiske FoU-miljøer og matprodusenter. For mer informasjon om prosjektet, besøk Nofimas nettside her, og EU-siden her.

Sist oppdatert: torsdag 1. oktober 2020

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    Kommentarfeltet er stengt i sommerferien! Vi åpner igjen 5. august. GOD SOMMER!

    Andre ting du kanskje synes er interessant

    version:11.21.1.9981, server:MP-PRD-WEB11 18.07.2024 13:48:34