Spennende forskningsprosjekter i norsk kjøttbransje

Norsk kjøttbransje har lang tradisjon med forskningsprosjekter og andre satsinger for å sikre sunnest mulig og best mulig produkter. Disse prosjektene involverer hele verdikjeden fra bonde til og med foredlingsindustrien. Noen av disse initiativene er omtalt her. 

Norsk kjøttbransje har lang tradisjon med forskningsprosjekter og andre satsinger for å sikre sunnest mulig og best mulig produkter. Disse prosjektene involverer hele verdikjeden fra bonde til og med foredlingsindustrien. Noen av disse initiativene er omtalt her. 

Sunnere storfekjøtt

Den norske kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom høyt inntak av rødt kjøtt og økt risiko for å utvikle tykk- og endetarmskreft på alvor, og gikk i 2013 sammen om et stort forskningsprosjekt. Prosjektet fokuserte på å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille norsk storfekjøtt av beste ernæringsmessige kvalitet.

Forskningsmiljøene som var med i dette prosjektet er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima. Navnet på prosjektet er «Identifisering av det sunneste storfekjøttet», også kalt «Sunnere storfekjøtt» og det varte ut 2017.  Du kan lese mer om det på prosjektets egen hjemmeside.

En sunnere matpakke

Nordmenn spiser mer mettet fett og salt enn hva Helsedirektoratet anbefaler. Forskningsprosjektet «Reduksjon av salt og mettet fett i norske næringsmidler», også kalt «En sunnere matpakke» undersøkte mulighetene for å redusere innholdet av salt og mettet fett i noen norske matvarer. Brød, smelteost og spekepølse inngår i den norske matpakka, og det var nettopp disse produktene man fokuserte på i dette prosjektet.

Prosjektkonsortiet bestod av de tre forskningsinstitusjonene Sintef, Nofima og Animalia, i tillegg til flere matvarebedrifter. Du kan lese mer om prosjektet og resultatene på prosjektets hjemmeside.

SALTO

Det er bred enighet om at nordmenn spiser for mye salt, og at bearbeidet mat står for hoveddelen av det saltet som vi får i oss. Utfordringene for de som produserer maten er at salt har mange ulike funksjoner og oppgaver i matvaren. I tillegg til at det gir smak og samtidig fremhever andre smaker, så er salt blant annet viktig for holdbarhet og for den generelle mattryggheten. Et avsluttet omfattende samarbeidsprosjekt mellom matvarebransjen, derunder kjøttbransjen, og forskningsmiljøer dokumenterer at det er mulig å redusere saltmengden i matvarer gjennom forskning og innovasjon. Av kjøttprodukter som det ble jobbet med var posteier, kjøttfarseprodukter og kokt skinke.

Prosjektet er kalt SALTO – («SALTreduksjon gjennom prosess og produktOptimalisering i næringsmiddelindustrien»). Forskningsmiljøene som var inkludert i dette prosjektet var SINTEF Fiskeri og havbruk, SINTEF Materialer og kjemi, Nofima og Universitetet for miljø- og biovitenskap (nå NMBU).  

Sunnere hverdagsmat - TeRiFiQ

TeRiFiQ var et 4-årig EU-prosjekt fra januar 2012 til desemper 2015, hvor målet var at næringsmiddelindustrien i Europa skulle få nødvendig kunnskap og teknologiske innovasjoner som gjør det mulig å redusere innholdet av salt, fett og sukker i ulike matvarer uten at det skal gå på bekostning av spisekvalitet, mattrygghet og produksjonskostnader.

Sentrale deltakere er Nofima og de norske næringsmiddelbedriftene Leiv Vidar og Millba, samt flere andre europeiske FoU-miljøer og matprodusenter. For mer informasjon om prosjektet, besøk Nofimas nettside her, og EU-siden her.

Saltpartnerskapet

Norske helsemyndigheter har en målsetning om at saltinntaket skal reduseres med 15 % innen utgangen av 2018. Hvis nordmenns saltinntak går ned, vil det ha betydning for folkehelsa. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forsknings- og utviklingsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter. Målsetningene med partnerskapet er å stimulere produsenter til å redusere saltinnholdet i matvarer og i servert mat, i tillegg til å gjøre folk mer bevisst på hvilken rolle salt spiller for helsa vår. Andre elementer i prosjektet er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer og bedre merking og informasjon til forbrukerne.

Det offisielle startskuddet for partnerskapet var i oktober 2015.  Det er utarbeidet mål for saltinnhold i cirka 100 matvarekategorier. Svært mange bedrifter og organisasjoner har signert partnerskapsavtale med Helsedirektoratet, og flere vil det helt sikkert bli. Gruppen for kjøttprodukter er blant de største. Du kan lese mer om saltpartnerskapet, se saltlistene og oversikt over hvem som har undertegnet avtalen her.

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er en frivillig felles nordisk merkeordning som myndighetene står bak. Merkeordningen skal gjøre det enklere for forbrukerne å velge sunnere matvarer i butikken samt sette sammen et sunt og variert kosthold. Kjøtt og kjøttprodukter som merkes med Nøkkelhullet inneholder mindre fett og salt enn andre lignende produkter. Det finnes i dag mange nøkkelhullsmerkede kjøttprodukter på det norske markedet. Du kan lese mer om merkeordningen på Nøkkelhullets hjemmeside.  

MeetEat

MeetEat er en arena for å skape samhandling og dialog mellom bransje, forskning, myndigheter og storsamfunnet knyttet til en rekke samfunnsspørsmål som kosthold, bærekraft og dyrevelferd. På tidligere konferanser har blant annet kunnskap om kosthold, kjøtt, fett, salt og kreft blitt formidlet. Forrige MeetEat ble arrangert vinteren 2016 og temaene for arrangementet var bærekraft og mettet fett. Les mer på konferansens hjemmeside

    

Sist oppdatert: 13. desember 2018.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.