Hvor mye kjøtt spiser vi?

Spiser vi for mye kjøtt? Sett opp mot de norske kostrådene spiser nordmenn bare så vidt over maksanbefalingen for rødt kjøtt. I snitt tilsvarer dette én påleggsskive for mye per dag.

  • Gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt ligger rett i overkant av helsemyndighetens anbefalinger. I snitt per dag spiser nordmenn bare én påleggsskive for mye rødt kjøtt.
  • Men, det er individuelle forskjeller: en del menn spiser mer enn anbefalt, mens mange kvinner spiser mindre.

Å spise i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet gir et sunt og variert kosthold, og bidrar til å legge et grunnlag for god helse. Helsedirektoratets anbefaling er å spise inntil 500 gram rødt og bearbeidet rødt kjøtt per uke. Denne mengden gjelder spiseferdig kjøtt, og er angitt å tilsvare cirka 700-750 gram rå vare. Dette kan i praksis for eksempel bety 2-3 middager med rødt kjøtt i uken, samt noe kjøttpålegg.  Middagene resten av uken kan baseres på fisk, egg, hvitt kjøtt eller belgvekster – i tillegg til poteter, pasta, ris, brød (gjerne fullkornvarianter) og rikelig med grønnsaker.

I kostrådene er rødt kjøtt definert som kjøtt av storfe, lam/sau, svin og geit.

ULIKE TALL PÅ FORBRUK

Kjøttforbruket i Norge gjengis med utgangspunkt i ulike typer tallmateriale. De ulike tallsettene er utarbeidet for litt ulike formål, som alle gir forskjellig informasjon. Matforsyningsstatistikk er vekten av slakt i landet. Det finnes også statistikk for hvor mye som kjøpes inn til husholdningene. I tillegg gjøres det kostholdsundersøkelser i befolkningen. En grundigere forklaring omkring ulike de ulike tallsettene som finnes kan du lese mer om her.

KOSTHOLDSUNDESØKELSER GIR DET BESTE BILDET

Kostholdsundersøkelser gir det mest nøyaktige bildet av hva vi spiser og i hvilke mengder. Da har et utvalg av befolkningen registrert hva de har spist i et spørreskjema eller gjennom intervju. Den nyeste landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant voksne i Norge er Norkost 3, som ble gjennomført i 2010/2011. Det er Helsedirektoratet, sammen med Universitetet i Oslo og Mattilsynet, som står bak denne. 

SPISER VI I TRÅD MED ANBEFALINGENE?

Anbefalingen fra Helsedirektoratet om inntak av rødt kjøtt er at det ikke bør overskride 500 gram ferdig tilberedt vare i uken, tilsvarende 700-750 gram rå vare. For rå vekt utgjør dette 107 gram per dag.Samlet gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt ligger så vidt over anbefalingen; 117 gram per dag. Det tilsvarer cirka én påleggsskive for mye. Men, det er individuelle forskjeller: over halvparten av menn i Norge spiser mer enn anbefalt, mens 2/3 av kvinner spiser i tråd med anbefalingen eller mindre.

Kostrådet om rødt kjøtt sier ikke at man skal spise så lite som mulig, men at man ikke bør overskride den angitte mengden. Kjøtt bidrar med mange viktige næringsstoffer i kostholdet vårt, som jern, sink og flere B-vitaminer. Jern er et næringsstoff som flere hundre tusen nordmenn ikke får i seg nok av. Utsatte grupper for jernmangel er blant annet unge kvinner, gravide og små barn. Jern og sink i kjøtt er lettere for kroppen å ta opp, enn jern i vegetabilske matvarer.

TOTAL MENGDE KJØTT VERSUS RØDT KJØTT

I kostrådene er rødt kjøtt definert som kjøtt av storfe, svin, lam/sau og geit. Viltkjøtt er ikke medregnet i mengdeanbefalingen for rødt kjøtt. For hvitt kjøtt (kylling og kalkun) er det heller ikke gitt noen mengdeanbefaling.

Det er i hovedsak forbruket av hvitt kjøtt som har økt de siste 15 årene. Forbruket av storfekjøtt og kjøtt av sau/lam har holdt seg relativt stabilt i samme periode. Forbruket av svinekjøtt økte frem til 2011, og har siden flatet ut.

ENGROSTALL ER IKKE SPIST MENGDE

Helsemyndighetene utgir årlig en rapport om forbruk av ulike matvarer basert på matforsyningsstatistikk, også kalt engrostall. For kjøtt angir dette data for slaktevekt, hvor import er inkludert og eventuell eksport er trukket fra. I engrostallet inngår, i tillegg til kjøtt, blant annet bein og noe fett som ikke blir brukt videre i matproduksjon. Engrostall er godt egnet til å gi en oversikt over samlet kjøttproduksjon i Norge, utviklingen i produksjon over tid og til sammenligning mellom land. Engrostallene kan derimot ikke gi informasjon om hvor mye vi faktisk spiser.

KJØTTFORBUK I NORGE SAMMENLIGNET MED ANDRE VESTLIGE LAND

Sammenlignet med mange andre land i den vestlige verden har Norge et moderat kjøttforbruk. Matforsyningsstatistikk fra FNs mat- og landbruksorganisasjon viser at forbruk av kjøtt (storfe, svin, lam/sau, geit og fjørfe) i Sverige, Danmark og Storbritannia er noe høyere enn i Norge (om lag 10 kilo mer per person per år). Blant landene som topper statistikken er USA og Australia med et forbruk nærmere 45 kilo høyere årlig enn her til lands. 

Sist oppdatert: 8. mai 2018.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.