Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Følgende cookies brukes på MatPrat

Her finner du teknisk beskrivelse av de ulike typene data vi samler og bruker.

Hopp til hovedinnhold
matprat logo
Røkt svinekam med grønnsaker i ovn

Hvor mye kjøtt spiser vi?

Når vi snakker om kjøttforbruk i Norge vises det ofte til ulike tall. Men hvor mye kjøtt spiser vi egentlig? 

I 2022 var beregnet årlig kjøttforbruk 54,9 kilo per person. Dette tilsvarer 150 gram hvitt og rødt kjøtt per dag.

Slik ser kjøttforbruket vårt ut:

Infografikk - Hvor mye kjøtt spiser vi?

Rødt kjøtt utgjør 40,3 kg i snitt i året per person. Dette utgjør 115 gram av det daglige kjøttforbruket vårt. Det betyr at det gjennomsnittlige kjøttforbruket er så vidt over maksanbefalingen i kostrådene.

Spiser vi kjøtt i tråd med anbefalingene?

Å spise i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet gir et sunt og variert kosthold, og bidrar til å legge et grunnlag for god helse og forebygge flere sykdommer. 

Helsedirektoratets anbefaler oss å velge magert kjøtt og magre kjøttprodukter, og begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. I kostrådene er rødt kjøtt definert som kjøtt av storfe, lam/sau, svin og geit. Kostrådet om kjøtt gir rom for å spise inntil 500 gram rødt kjøtt per uke. Denne mengden gjelder spiseferdig kjøtt, og er angitt å tilsvare cirka 700-750 gram rå vare, som vil si 100-107 gram per dag. For kylling og kalkun, som regnes som hvitt kjøtt, gis det ingen mengdeanbefaling.

De nyeste tallene for kjøttforbruk viser at vi, som befolkning, spiser 50 gram mer rødt kjøtt enn kostrådenes maksanbefaling. I snitt ligger forbruket rett over den ukentlige maksanbefalingen (på 700-750 gram rå vare) – noe som tilsvarer et par påleggsskive ekstra i uka. Det er imidlertid viktig å presisere at dette er gjennomsnittsforbruk, hvor noen spiser mer og noen spiser mindre enn dette. Tidligere kostholdsundersøkelser tyder på at menn spiser mer rødt kjøtt enn kvinner.

Ulike tall for kjøttforbruk

Det finnes ulike måter å regne ut hvor mye kjøtt som spises i Norge. De ulike tallsettene er utarbeidet for ulike formål, og gir derfor noe forskjellig informasjon. Kort oppsummert finnes disse tre datagrunnlagene:

 • Matforsyningsstatistikk: Dette kalles også engrostall og er samlet slaktevekt. Tallene inkluderer bein og andre deler av dyret som ikke er spiselig, og gir derfor ikke et reellt bilde av hva vi spiser. Tallene kan imidlertid brukes til å beregne reelt kjøttforbruk, når de korrigeres for blant annet beininnhold samt svinn i produksjons-, omsetnings- og forbrukerledd. 
 • Kostholdsundersøkelser i befolkningen: I slike undersøkelser registrerer et representativt utvalg av befolkningen på hva de spiser i en gitt periode. Disse tallene gir det mest nøyaktige bildet av hva vi spiser og i hvilke mengder. Å gjennomføre slike undersøkelser er kostbart og tidkrevende, og den siste landsrepresentative kostholdsundersøkelsen i Norge (Norkost 3) ble gjennomført i 2010/2011.
 • Statistikk for hvor mye som kjøpes inn til husholdningene: Disse tallene viser hva folk oppgir at de handler av ulike matvarer og utføres av Statistisk Sentralbyrå. Tallene oppgis i rå vare.

Kostholdsundersøkelser er mest valid

Kostholdsundersøkelser gir det mest nøyaktige bildet av hva vi spiser og i hvilke mengder. Her har et representativt utvalg av befolkningen registrert hva de har spist i en periode, oftest via et spørreskjema eller gjennom intervju.

Den nyeste landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant voksne som vi har i Norge er Norkost 3, som ble gjennomført i 2010/2011. Det er Helsedirektoratet, sammen med Universitetet i Oslo og Mattilsynet, som står bak de nasjonale kostholdsundersøkelsene.

Ifølge tall fra Norkost 3 var gjennomsnittlig inntak av kjøtt, både rødt og hvitt, 147 gram per dag. Tallet omfatter en blanding av spiseferdig og rå vare. Av dette er 117 gram rødt kjøtt. Det betyr at gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt blant nordmenn i 2010/2011 lå så vidt over maksanbefalingen, 107 gram per dag. Det tilsvarer cirka én påleggsskive for mye per dag. Men, det er individuelle forskjeller, og kostholdsundersøkelsen viste at over halvparten av menn i Norge spiste mer enn anbefalt, mens 2/3 av kvinner spiste i tråd med anbefalingen eller mindre.

Beregnet reelt kjøttforbruk

Animalia gir hvert år ut en rapport om status for kjøtt- og eggproduksjon i Norge: "Kjøttets tilstand". Her beregner de blant annet kjøttforbruket basert på engrosdata, hvor de korrigerer for blant annet beininnhold samt svinn i produksjons-, omsetnings- og forbrukerledd.

I 2022 var beregnet kjøttforbruk 58 kilo per person i året, av dette var 40,3 kilo rødt kjøtt og 16,5 kilo hvitt kjøtt. Beregnet reelt forbruk baserer seg også på engrostall, slik som rapporten utviklingen i norsk kosthold fra Helsedirektoratet, men her har man systematisk trukket fra svinnet. Disse tallene gir dermed et mer reelt bilde av kjøttforbruket.

Utviklingen av norsk kjøttforbruk over tid

Ifølge rapporten "Kjøttets tilstand" har totalforbruket av kjøtt de siste ti årene holdt seg på et nokså stabilt nivå. Pandemiårene har gitt en økning i inntak av kjøtt, men for utenom denne uttakstilstaden ha man de siste årene sett en nedgang i forbruket i Norge. Ser vi tilbake på kjøttforbruket i Norge på 70-tallet, har imidlertid totalforbruket av kjøtt økt med rundt 35 kilo per person. Det er primært på grunn av en økning i forbruk av hvitt kjøtt. Engrosforbruket av rødt kjøtt er i 2020 på sitt laveste siden 1999.

Oppsummering av de ulike tallene:

 • Kostholdsundersøkelsen Norkost 3, 2010/2011:
  • Gjennomsnittlig inntak er 147 kjøtt gram per dag, hvorav 117 gram er rødt kjøtt. Tallene omfatter både rå og spiseferdig vare.
  • Kostholdsundersøkelser måler hva og hvor mye vi spiser av ulike matvarer
 • Beregnet reelt kjøttforbruk, 2022:
  • 58 kilo kjøtt per innbygger per år, av dette er 42,1 kilo rødt kjøtt.
  • Dette tilsvarer 150 gram kjøtt per dag, hvorav 115 gram er rødt kjøtt.
  • Tallene viser til rå vare og er basert på engrosstall fratrukket beininnhold og svinn i ulike ledd. 

Sist oppdatert: mandag 7. november 2022

Food and Agriculture Organization. FAOSTAT. Food balance sheets 2013.

Animalia (2020). Kjøttets tilstand 2019. Status i norsk kjøtt- og eggproduksjon

Helsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo (2012). Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11.

Helsedirektoratet (2018). Utviklingen i norsk kosthold 2018.

Nasjonalt råd for ernæring (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

  For å skrive en kommentar må du være logget inn.

  Andre ting du kanskje synes er interessant

  version:11.21.1.9668, server:MP-PRD-WEB14 25.06.2024 01:04:28