Vilkår for bruk av "Min MatPrat"

1. Om "Min MatPrat"

Min MatPrat eies og driftes av MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Her kan du lage din egen profil, hvor du kan lagre dine favoritter fra matprat.no eller du kan legge inn dine egne oppskrifter. Du kan lage egne kokebøker, hvor du kan samle innhold som oppskrifter, artikler eller filmer. Med en profil i Min MatPrat kan du også kommentere på oppskriftene på matprat.no.

2. Om vilkårene

Disse avtalevilkårene regulerer din bruk av tjenestene til Min MatPrat. Hvis du bruker tjenesten, anses du for å ha lest, forstått og samtykket til avtalevilkårene.

MatPrat forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldene brukervilkår.

 3. Tjenestebeskrivelse

MatPrat tilbyr brukerne mulighet til å opprette egne profiler i Min MatPrat. Det gis også tilgang til verktøy for å laste opp bilder, redigere tekst og poste kommentarer, både fra web og mobil. Brukere kan også administrere sine samtykker og melde seg av og på tjenester som nyhetsbrev og sms.

Min MatPrat fungerer i følgende nettlesere: siste versjoner av Chrome, Edge, Safari og Firefox. 

 4. Registrering

For å få tilgang til all funksjonalitet i Min MatPrat må du opprette en brukerkonto. Ved opprettelsen av en brukerkonto må du oppgi en del informasjon.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å:

(a)    Gi riktig brukerinformasjon,

(b)   Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller MatPrat mistenker deg for å ha oppgitt uriktig informasjon forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten og/eller slette innhold.

Som bruker av tjenesten forplikter du deg til å:

(a)    Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre

(b)   Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

(c)    Følge brukervilkårene

5. Sikkerhet

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto.

6. Innhold

Min MatPrat gir deg muligheten til å laste opp bilder, redigere tekst og poste kommentarer. Du er selv ansvarlig for klarering av rettigheter knyttet til tekst, bilder, video og andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på Min MatPrat og i kommentarfeltene på matprat.no.

MatPrat er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten.

MatPrat forbeholder seg retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig i Min MatPrat og i kommentarfeltene på matprat.no, herunder brukerprofiler, hvis vi finner grunn til å tro at det:

(a) strider mot norsk lov,

(b) ikke følger disse avtalevilkårene,

(c) kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,

(d) inneholder annonser

(e) inneholder forstyrrende popups, popbacks eller liknende,

(f) inneholder annonser solgt av tredjepart på vegne av deg eller et nettverk du er en del av,

(g) bryter åndsverkloven,

(h) inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,

(i) inneholder trafikkteller fra TNS Gallup annet enn MatPrat sin egen,

(j) foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

Min MatPrat er en tjeneste for mat og matrelaterte temaer. For å opprettholde kvaliteten på tjenesten forbeholder vi oss retten til å fjerne innhold og slette brukerprofiler som ikke er relevante for dette formål.

Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på Min MatPrat er lovlig. Vi ber derfor om at du viser forsiktighet når du lagrer brukerinnhold på Min MatPrat. Særlig gjelder dette bilder av enkeltpersoner. Du er selv ansvarlig for å innhente samtykke fra den avbildede og dersom avbildede er under 15 år skal samtykke fra foresatte innhentes.

7. Immaterielle rettigheter

MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt eier og innehar alle immaterielle rettigheter til Min MatPrat.

Enhver bruk av tjenesten Min MatPrat og/eller MatPrat sitt navn, varemerke, logo eller andre spesielle merkeelementer er kun tillatt med forutgående skriftlig avtale med MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

8. Endring av opplysninger og brukerkonto

Du kan til enhver tid endre eller slette din profil når du er logget inn, eller ved å ta kontakt med MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

9. Levering av tjenesten «som den er»

Min MatPrat og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig “som den er” og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten, helt eller delvis.

10. Ansvarsbegrensning

MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av din eller andres bruk av Min MatPrat.

MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt er ikke ansvarlig for innhold brukere gjør tilgjengelig i kommentarfelt på matprat.no eller lagrer i Min MatPrat. Du er selv ansvarlig for innholdet på din profil og også for eventuelle konsekvenser av å publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler av en tjeneste for lagring av innhold.

11. Lovvalg og verneting

Disse vilkår er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister forbundet med disse avtalevilkårene eller Min MatPrat skal bringes inn for Oslo tingrett som eneste rette verneting.

Klikk her for å lese vår PERSONVERNERKLÆRING!