Hva er omsetningsavgiften?

Når bonden selger produktene sine, betaler han eller hun en fastsatt avgift per kilo eller liter i omsetningsavgift. Pengene skal skape balanse i markedet og sikre at det bonden dyrker og produserer blir solgt.  

MatPrat er Opplysningskontoret for egg og kjøtt og finansieres gjennom omsetningsavgiften, som den norske bonden betaler inn til Omsetningsrådet når han eller hun selger produktene sine. Denne avgiften går inn i egne fond og brukes til avsetningstiltak, produksjonsregulerende tiltak og opplysningsvirksomhet.  

Hvorfor finansieres MatPrat av omsetningsavgiften?

MatPrat, som er ett av fire opplysningskontorer i landbruket, bidrar til at den norske bonden får solgt de varene han eller hun produserer. Det gjør vi gjennom å drive opplysningsarbeid og generisk markedsføring av norske egg og kjøtt, og norsk matproduksjon. Hvert år søker MatPrat om midler fra Omsetningsrådet til å drive opplysningsarbeid. 

Hvordan jobber MatPrat for den norske bonden? 

I MatPrat er vi merkenøytrale. Dette betyr at vi markedsfører og kommuniserer om produktkategoriene egg og kjøtt, og ikke enkeltprodusenter eller merkevarer. Vi fremmer norsk mat på vegne av den norske bonden gjennom vår hjemmeside, sosiale medier, podkast og i andre kanaler.  

Hva får bonden tilbake? 

Omsetningsavgiften bøndene betaler inn til blant annet opplysningsvirksomhet kan ses på som et spleiselag. Kort fortalt er det gunstigere for bonden å gå sammen om markedsføringen av egg og kjøtt på et generisk nivå, enn om hver og én skulle gjennomføre egne markedsføringstiltak.  

Det bonden får igjen for de pengene som betales til opplysningsvirksomhet er tilgang til ett av Norges mest besøkte matnettsteder og en merkevare som har høy tillit blant forbrukerne. MatPrat er en av Norges største kilder til informasjon om mat og er ifølge egne undersøkelser det første stedet forbrukere tenker på når de tenker på mat og oppskrifter.  

I tillegg til å være en side der forbrukere kan hente inspirasjon til sitt neste måltid, gir MatPrat også kunnskap og innsikt om norskproduserte varer og norsk landbruk. Ja, alt fra jord til bord finner du informasjon om på matprat.no. Vi har også en rekke sider og konkrete tips som hjelper forbrukere redusere matsvinnet og på den måten legge til rette for et mer bærekraftig forbruk.  

For å bygge og vedlikeholde omdømmet til norskprodusert kjøtt og egg, og opprettholde tillit blant forbrukerne, skal MatPrat sin kommunikasjon være faktaorientert og basert på solid innsikt og kunnskap. For å sikre dette følger MatPrat sine fageksperter med på utviklingen innen kjøtt, egg, landbruk og matproduksjon. Vi deler oppdatert kunnskap i våre flater slik at forbrukere kan ta informerte valg og vite at norsk kjøtt og egg fint inngår i et sunt og variert kosthold.  

Gjennom omsetningsavgiften skal vi fortsette å skape matglede gjennom inspirasjon, informasjon, innsikt og kunnskap.