Tall og fakta om storfekjøtt

Hvor mye, hvor ofte og hvor. Nyttige fakta om storfekjøtt.

Hvor mye storfekjøtt spiser vi i året?

Det er to ulike måter å beregne forbruk av kjøtt i Norge, engrosforbruk og reelt forbruk. Engrosforbruk er ikke korrigert for svinn på noen måte, her beregnes forbruk ut fra antall tonn kjøtt som slaktes i Norge og justert for import og eksport. Det reelle forbruket er korrigert for svinn i alle ledd; bein og skjæreavfall, samt tilberedning og kasting av mat. Dette gir således et mer korrekt bilde av kjøttforbruket da det beregnes ut fra faktisk spist vare. For videre spørsmål om beregning av ulike typer svinn kan man kontakte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (www.nilf.no).

Vi spiser i gjennomsnitt ca. 19,2 kilo storfekjøtt i året (engrosforbruk). Det samme tallet korrigert for svinn blir ca. 14,2 kilo (reelt forbruk).

De største produktene er i dag kjøttdeig, karbonadedeig og biff.

Hvor mye kjøttdeig og karbonadedeig spiser vi?

Vi spiser i gjennomsnitt ca. 6,5 kg kjøttdeig og karbonadedeig per person i året.

Antall slaktedyr og slaktevekt

Det slaktes nesten 300 tusen storfe i året, og gjennomsnittlig slaktevekt er på 285 kg.

Hvor ofte spiser vi storfekjøtt?

Vi spiser storfekjøtt i snitt ca. 47 ganger i året.

Hvor mange storfeprodusenter finnes det i Norge?

Det er ca 13.600 storfebønder i Norge, av disse er det ca. 8000 bønder som har kombinasjonsdrift med kuer som gir både melk og kjøtt.  Antall bønder som kun har storfe for kjøttets skyld er økende, og det er nå 5.400 såkalte ammeku-besetninger. Ammeku er kuer hvor melka kun blir brukt til å amme kalvene.