Hermetikk som er utgått på dato

Har du en hermetikkboks som har gått ut på dato og lurer på om du kan spise maten?

Gammel boks – fortsatt mat?

Så fremt hermetikkboksen er hel og fortsatt tett, så er det ingenting i veien for å spise innholdet, selv lenge etter at holdbarhetsdatoen er passert. Overfladisk rust, skitt og annen utvendig forurensing påvirker ikke innholdet inni boksen, men kan være lurt å fjerne før boksen blir åpnet, slik at maten ikke forurenset når du åpner boksen. Dersom boksen buler eller har hull, så bør du ikke spise det som er i boksen.

Når en hermetikkboks blir åpnet slipper oksygen til, og holdbarheten forringes raskt. Hermetisert fisk og kjøtt blir raskest dårlig. De fleste hermetikkbokser er i dag dekket av et tynt lag plast på innsiden. Det gjør at maten ikke kommer i direkte kontakt med metallet i boksen. En åpnet hermetikkboks bør likevel ikke brukes til oppbevaring av mat mer enn et par dager. Boksene inneholder blant annet tinn, som vil gi metallisk smak på maten når boksen åpnes og det kommer oksygen til.

Hermetikk på glass, som for eksempel syltetøy, har like lang holdbarhet som bokser, forutsatt at de oppbevares riktig. Glassene bør stå skjermet fra sollys, da det kan få innholdet til å endre farge og kvalitet. Syltetøy og sursyltede grønnsaker har ofte lang holdbarhet etter glasset er åpnet, mens sauser som for eksempel tacosaus vil kunne danne grobunn for mikrober som mugg. Har det kommet mugg i glasset, så er det bare å kaste.

Har du fortsatt halvparten igjen i pesto- eller tomatpuréglasset? Bruk en skje og samle alt i bunnen av glasset, og hell på olje så det er godt dekket. Skru på lokk og sett i kjøleskapet. Nå kommer det ikke luft til, og holdbarheten blir mye lenger!

Hva er hermetikk?

Hermetikk deles som oftest mellom hel- og halvkonserver. Ved industriell hermetisering av helkonserver blir produktene autoklavert, det vil si varmebehandlet under trykk og ved en temperatur opp til 120 ˚C, slik at alle mikroorganismer og sporer blir drept og all enzymaktivitet opphører. Helkonserver kan oppbevares i romtemperatur. Oppbevart riktig er holdbarheten opptil 30 år, om ikke mer. Næringsinnholdet i hermetiserte matvarer bevares rimelig bra, men kvaliteten kan endres, spesielt på kjøtt og fiskeprodukter. En hermetisk beholder er laget av metall (blikk eller aluminium) eller glass, og beskytter innholdet slik at det ikke blir ødelagt. Helkonserver skal være merket med «best før utgangen av», fulgt av måned og år.

Hermetisk halvfabrikata, også omtalt som kjølekonserver, produseres ved lavere temperaturer og skal oppbevares kaldt (0-10 °C). Istedenfor varmebehandling blir det brukt salt, sukker, syre eller benzosyre for å begrense mikrobene og forlenge holdbarheten på produktene.  Holdbarheten på disse er kortere enn for helfabrikata.

Den eldste hermetikkboksen man kjenner til ble produsert i England og var med på en britisk ekspedisjon til Nordvestpassasjen i 1824, men ble ikke åpnet. Den ble åpnet på et engelsk laboratorium i 1960, og kjøttet i boksen ble testet uten at de fant bakterier. Kjøttet ble likevel ikke spist, fordi det hadde blitt forurenset av selve boksen.