Ny rapport: nedgang i bruk av antibiotika i norsk husdyrhold

Det brukes stadig mindre antibiotika til behandling av dyr i Norge viser ny rapport.

Årets ferske rapport fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler viser at situasjonen i Norge er god når det gjelder antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr, fôr og mat.

– Nedgangen i bruk av antibiotika i det norske landbruket fortsetter. Det skyldes forebyggende helsearbeid, sykdomsbekjempelse, avl og en restriktiv holdning blant norske veterinærer når det gjelder bruk av antibiotika, i tillegg til bønder som følger opp anbefalinger og tiltak, sier veterinær og rådgiver for dyrevelferd og husdyrproduksjon i MatPrat, Gyda Gaarder Tøraasen.

Vil du vite mer om antibiotikaforbruk i norsk husdyrproduksjon?

Les mer her:

Lav antibiotikabruk i norsk husdyrhold

Kan matproduksjon påvirke antibiotikaresistens? 

Rapporten for 2020 fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler