Vilkår for bruk av MatFolket

1. Om MatFolket

Velkommen til matsamfunnet MatFolket, et online community som gir deg muligheten til å opprette din egen profil hvor du kan samle oppskrifter, filmer og artikler, samt kommentere på innhold og skape eget innhold, som oppskrifter og kokebøker.

MatFolket eies og driftes av MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

2. Om vilkårene

Disse avtalevilkårene regulerer din bruk av tjenestene til MatFolket. Hvis du bruker tjenestene, anses du for å ha lest, forstått og samtykket til avtalevilkårene. Dette gjelder uavhengig av om du er registret som medlem eller ikke. Vilkårene gjelder for alle besøkende, registrerte brukere og andre som har tilgang til tjenesten.

MatPrat forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldene brukervilkår.

 3. Tjenestebeskrivelse

MatPrat tilbyr medlemmene muligheten til å opprette egne profiler i MatFolket. Det gis også tilgang til verktøy for å laste opp, poste/redigere tekst, kommentarer, bilder og video, både fra MatFolkets nettbaserte tjeneste, og fra mobiltelefon.

MatFolket og matprat.no fungerer i følgende nettlesere:

IE9, IE10, IE11, Windows Edge og siste versjoner av Chrome, Safari og Firefox. 

 

4. Registrering og medlemskap

For å opprette en profil hos MatFolket må du først opprette en brukerkonto. Først når du har opprettet en brukerkonto er du gyldig medlem av MatFolket og får tilgang på all funksjonalitet. Ved opprettelsen av en brukerkonto må du oppgi en del informasjon. Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

(a)    Gi riktig brukerinformasjon,

(b)   Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller MatPrat mistenker deg for å ha oppgitt uriktig informasjon forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten og/eller slette innhold.

Som medlem forplikter du deg til å

(a)    Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre

(b)   Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

(c)    Følge brukervilkårene

Du må være over 13 år eller ha tillatelse fra dine foresatte for å bruke tjenesten.

 

5. Sikkerhet

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto.

6. Innhold

A. Innhold lastet opp av medlemmer

MatFolket gir deg muligheten til å laste opp, poste og redigere tekst, kommentarer, bilder og video. Du er selv ansvarlig for klarering av rettigheter knyttet til tekst, bilder, video, sms, mms og andre typer innhold som du gjør tilgjengelig på MatFolket.

MatPrat er ikke ansvarlig for tap av data og innhold eller andre direkte eller indirekte tap/skader som skjer ved bruk av tjenesten.

Vi forbeholder seg retten til å slette, fjerne eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på MatFolket, herunder brukerprofiler, hvis vi finner grunn til å tro at det:

(a) strider mot norsk lov,

(b) ikke følger disse avtalevilkårene,

(c) kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk,

(d) inneholder mer enn én annonse fra Google Adsense,

(e) inneholder forstyrrende popups, popbacks eller liknende,

(f) inneholder annonser solgt av tredjepart på vegne av deg eller et nettverk du er en del av,

(g) bryter åndsverkloven,

(h) er gjort forsøk på å fjerne/skjule våre annonser/bannere på bloggene,

(i) inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner o.l,

(j) inneholder trafikkteller fra TNS Gallup annet enn MatFolket sin egen,

(k) er gjort forsøk på å skaffe besøk til profilen via trafikknettverk,

(l) foreligger andre saklige grunner som begrunner at innhold slettes, fjernes eller endres.

MatFolket er en tjeneste som skal handle om mat og matrelaterte temaer. For å opprettholde kvaliteten på tjenesten forbeholder vi oss retten til å fjerne innhold og slette brukerprofiler som ikke er relevante for dette formål.

B. Tredjeparts innhold

Du er selv ansvarlig for at alt innhold som du legger ut, eller på annen måte gjør tilgjengelig på MatFolket, ikke bryter norsk lov eller innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter, herunder alle immaterielle rettigheter, publiseringsrettigheter eller personvernrettigheter.

Du er selv nærmest til å vite om tilgjengeliggjøring av materiale på MatFolket er lovlig. Vi ber derfor om at du viser forsiktighet når du gjør brukerinnhold tilgjengelig på MatFolket. Særlig gjelder dette offentliggjøring av bilder av enkeltpersoner. Du er selv ansvarlig for å innhente samtykke fra den avbildede. Dersom avbildede er under 15 år skal samtykke fra foresatte innhentes.

7. Markedsføring

MatPrat forbeholder seg retten til å gjøre innholdet du gjør tilgjengelig på MatFolket tilgjengelig for andre i markedsføringssammenheng.

8. Immaterielle rettigheter

MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt eier og innehar alle immaterielle rettigheter til MatFolket.

Enhver bruk av MatFolket og/eller MatPrat sitt navn, varemerke, logo eller andre spesielle merkeelementer er kun tillatt med forutgående skriftlig avtale med MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

9. Endring av opplysninger og brukerkonto

Du kan til enhver tid endre din brukerkonto eller slette din profil ved å ta kontakt med MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

10. Levering av tjenesten «som den er»

MatFolket og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig “som den er” og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten, helt eller delvis.

11. Ansvarsbegrensning

MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av din eller andres bruk av MatFolket og tilknyttede tjenester.

MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom MatFolket. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi er bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.

MatFolket kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. MatPrat har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

12. Lovvalg og verneting

Disse vilkår er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister forbundet med disse avtalevilkårene eller MatFolket skal bringes inn for Oslo tingrett som eneste rette verneting.

Personvern

1. Personvernerklæring

Vi i MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt, er opptatt av å ivareta personvernet til brukerne av våre nettsteder. Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å beskrive hvordan vi som behandlingsansvarlig innhenter, lagrer og anvender dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som bruker har i tilknytning til dette.

2. Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

Som ledd i driften av våre nettsider vil vi kunne be om, samle inn og lagre personopplysninger som navn, e-post adresse og telefonnummer fra våre brukere, samt andre opplysninger som er relevante for tjenesten.

Personopplysningene behandles utelukkende for det formål å administrere tjenestene vi tilbyr og til å oppfylle gjøremål etter brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål, herunder markedsføringsøyemed, med mindre du har eksplisitt gitt ditt samtykke til dette for eksempel i form av abonnement på nyhetsbrev eller andre e-post- eller SMS-tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake et slikt samtykke.

4. Tilgang og utlevering av opplysninger

Det er kun ansatte hos Opplysningskontoret for egg og kjøtt som har tilgang til personopplysningene som lagres om deg, og kun i den utstrekning slik tilgang er nødvendig for utvikling, drift og vedlikehold av tjenesten. Opplysningene utleveres ikke til tredjeparter, med unntak av underleverandører som bistår oss i forbindelse med levering av tjenestene.

5. Informasjon og rett til innsyn

Som bruker av våre nettsteder har du rett til innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Videre har du krav på retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger og/eller sletting.

6. Kontakt

Dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål knyttet til denne personvernerklæring kan disse rettes til Opplysningskontoret for egg og kjøtt på e-post: post@matprat.no, telefon: 23 18 30 00 eller per post: Postboks 395 Økern, 0513 Oslo.

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.