Utvikling i kjøttforbruk fra 1979 til 2013 - Tall og fakta - Presse - MatPrat
skip navigation
matprat logo
Familie på kjøkken 5

Utvikling i kjøttforbruk fra 1979 til 2013

Forbrukstall oppgis både i engrosforbruk og "reelt forbruk", det vanligste er å bruke engrostall. Her får du en oversikt over kjøttforbrukstall fra 1979 - 2013, oppgitt både i engrostall og reelt forbruk. 

Det er to ulike måter å beregne forbruk av kjøtt i Norge, engrosforbruk og reelt forbruk. Engrosforbruk er ikke korrigert for svinn på noen måte, her beregnes forbruk ut fra antall tonn kjøtt som slaktes i Norge og justert for import og eksport. Det reelle forbruket er korrigert for svinn i alle ledd; bein og skjæreavfall, samt tilberedning og kasting av mat. Dette gir således et mer korrekt bilde av kjøttforbruket da det beregnes ut fra faktisk spist vare. For videre spørsmål om beregning av ulike typer svinn kan man kontakte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (www.nilf.no).

Engrosforbruk

Kg per innbygger

1979

1989

1999

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Svin

19,5

17,7

22,8

26,9

26,0

25,9

26,2

26,3

25,6

25,0

Storfe

18,5

16,8

20,3

20,0

20,1

18,5

18,3

18,6

19,0

18,6

Kalv

0,5

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,5

Sau/lam

5,5

6,0

5,3

5,6

6,0

5,2

5,5

5,1

5,1

5,3

Geit/kje/hest

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

 

 

Fjørfe

2,7

4,6

8,3

14,9

16,6

17,7

17,0

17,5

18,4

20,4

Kilde: NILF/Animalia
*2013  er prognoser

 

Reelt forbruk

Kg per innbygger

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Svin

21,5

21,0

20,7

21,0

21,0

20,8

20,3

Storfe

14,0

14,3

13,4

12,7

13,3

13,5

13,6

Sau/lam

3,6

3,9

3,5

3,5

3,4

3,3

3,5

Fjørfe

7,4

8,7

8,3

8,5

8,7

9,1

10,3

Kilde: NILF/Animalia

Vedlegg

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    version:10.10.1.141, server:MP-PRD-WEB09 23.07.2018 06:04:08