Jente spiller fotball Shutterstock

Barn og fysisk aktivitet

Det er mange gode grunner til at barn bør være i fysisk aktivitet. Det å være aktiv påvirker helsen positivt, både på kort og lang sikt. Aktivitet kan også være en kilde til læring, sosialt samvær, bedre selvtillit og mestring.  Les mer

Matpakkepita

Barn, kosthold og trening

Kosthold og trening henger tett sammen, spesielt for barn. For at barna skal få energi, overskudd og humør til å holde på med trening og aktivitet er det viktig å tenke på inntak av mat og drikke både før, under og etter trening.  Les mer

Vannglass Shutterstock.jpg

Barn, drikke og trening

  Les mer