Hvordan steke i panne trinn 1

Hva blir mørt?

Det meste av kjøttet av lam og svin er mørt, da dette er unge dyr. Andelen mørt kjøtt er mindre på et storfe, da dette er tyngre dyr, med større muskelmasse.  Les mer

Skinke med ben

Mørning hjemme

Det er ikke så lett å mørne kjøtt selv, men det er allikevel til en viss grad mulig.  Les mer

Stykket kjøtt pakket på skål

Mørning i industrien

Storfekjøtt blir i liten grad "hengt" hele til mørning lenger. Grunnen til dette er at det er en liten del av kjøttet som kan bli mørt, og den store andelen av kjøtt som bli brukt til forskjellige kjøttprodukter må være av ferskt umørnet kjøtt  Les mer