skip navigation
matprat logo

ByLam 2017

For andre året på rad inviterer MatPrat til matfestival 12. oktober på Youngstorget i Oslo. Foodtrucks og boder serverer lammeretter fra alle verdenshjørner, og by:Larm står for musikken. Det er fri entré, rettene koster kun kr 50,- og studenter får et ekstra tilbud.

Årets foodtrucks

Fakta om sau

- Det er totalt ca. 1 million sauer i Norge, fordelt på ca. 14.000 sauebruk.
- Trenden er at det går mot færre, men større bruk.
- Den vanligste sauerasen i Norge er NKS (Norsk kvit sau).
- Dette er en krysning av flere norske og utenlandske raser, avlet for god helse,  produksjon og morsegenskaper.
- Andre vanlige saueraser i Norge er blant annet spæl, gammelnorsk sau (villsau) og   pelssau.
- I snitt får sauen ca. to lam, med en del variasjon mellom raser og besetninger.
- Årlig blir det slaktet mellom 1,2-1,3 millioner lam i Norge.