Spiser gjerne mer egg! - Bransje - MatPrat
skip navigation
matprat logo
Gjenoppskrifter vinter 2016

Spiser gjerne mer egg!

Kari og Ola Nordmann er positive til egg og vil gjerne spise mer! Det er overproduksjon av egg i Norge, og eggsalget per person er lavere enn i sammenlignbare land som Sverige og Danmark.

MatPrat har nylig gjennomført en undersøkelse, utført av TNS Gallup som kartlegger forbruk av egg, og barrierer og muligheter til å øke forbruket av egg. Studien indikerer at egg har et potensial for vekst, men i en travel hverdagsfrokost blir egg valgt bort fordi det ikke oppleves som enkelt og kjapt nok, og det glemmes fort bort som et alternativ. Egg oppleves som sunt og naturlig, og dette er viktige drivere for valg av matvarer til frokost.

Vi spiser mindre egg enn vi egentlig kunne tenke oss!

Undersøkelsen forteller oss at mengden egg som brukes i hverdags-frokosten er omtrent bare halvparten av hva frokostegget egentlig «fortjenter».  Bruken i helgene er naturlig nok mye høyere, da egg er godt innarbeidet som en naturlig del av helgefrokosten.  

At frokostegg til hverdags spises mindre enn forbrukerne egentlig ønsker skyldes i stor grad at tilberedningstiden oppleves som en barriere. Egg oppleves ikke som enkelt nok, spesielt ikke i hverdagsfrokosten. Egg kan ha en tendens til å bli «glemt». Andre produkter er også oftere på tilbud og man ser oftere reklame for det. For å bruken av egg må man derfor søke å bygge ned disse barrierene. Fordelene med å spise egg må oppveie barrierene med at det oppleves tidkrevende å tilberede. 

Egg har et stort uutnyttet potensiale. En investering i kommunikasjon og produktutvikling kan sannsynligvis styrke posisjonen og øke markedsandelen til egg på frokostbordet.

Råd for å styrke posisjonen

Det er en styrke at egg oppleves som sunt og naturlig. Eksempler er høyt innhold av næringsstoffer, lite sukker, høyt proteininnhold og avt innhold av karbohydrater.  For å øke etterspørselen etter egg bør det fokusere på disse fordelene. God smak er den aller viktigste driveren. Mens stekt egg, omelett og eggerøre har relative styrker her, har kokt egg det ikke like mye. Det bør kommuniseres at egg, og også kokt egg smaker godt. Stekt egg og omelett har fordeler i at de kan være et måltid i seg selv. En viktig driver i både hverdags- og helgefrokosten er enkel tilberedning. Her kommer egg til kort, særlig i hverdagen. Dette er barrierer som hindrer vekst. Kan det utvikles kommunikasjon eller produkter som gjør at forbruker oppfatter egg som enklere å tilberede? 

Fakta om egg-spising

- Egg er først og fremst et frokostprodukt. Hele 79 % sier at de bruker egg til frokost, og bare 28 % bruker egg til lunsj

- 8 av 10 spiser frokost hver dag

- 9 av 10 spiser frokost både hverdag og helg

- Det aller meste av frokostspisingen skjer hjemme

- Å koke egg er den viktigste tilberedningsmåten av egg i hverdagen

- Egg er en viktig del av helgefrokosten

- Egg står for en ikke ubetydelig andel utenfor hjemmet

- Egg spises like mye av menn og kvinner i hverdagen, men merpotensialet er noe høyere blant menn

- Bruken av egg i hverdagsfrokosten er lavest blant 30-44 åringer, men her er også potensialet større enn i andre aldersgrupper

- Blant forbrukere med barn har egg lavere andel og potensiale enn blant dem uten barn i hverdagsfrokosten

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    version:10.10.1.141, server:MP-PRD-WEB07 17.07.2018 15:24:14