Fakta om halal

Det har verken noe å gjøre med selve maten eller slaktemetoden alene. Halal betyr rett og slett tillatt i islam, forteller Ömer Bayau i Best Food. Vestfoldbedriften har spesialisert seg på halalprodukter. 

Det har verken noe å gjøre med selve maten eller slaktemetoden alene. Halal betyr rett og slett tillatt i islam, forteller dagligleder i Best Food, Bilal Abubakarov. Vestfoldbedriften har spesialisert seg på halalprodukter.

Koranen har gitt oss våre kjøreregler for hvordan vi skal leve som gode muslimer. Her står det blant om profeten:Han har bare forbudt dere det selvdøde, blod og svinekjøtt, og det som en annen enn Allah er påkalt over.

Mange tror halal kun handler om måten dyret er slaktet på, men det er bare en liten del av det, forklarer Abubakarov. – Selv om et dyr slaktes ved at hovedpulsåren snittes over, er det likevel ikke halal hvis kjøttet selges som smuglervare. Halalslakt handler like mye om å følge lover og regler, som selve måten dyret er avlivet på.

Strenge krav

Hva innebærer halalslakting?

 I følge Koranen er det flere krav som må oppfylles. Her er de viktigste:

  •      Dyret må ikke være selvdødt
  •      Dyret må være tømt for blod.
  •      Svin og alle kjøttetende dyr (som rev og ulv) er haram som betyr: Ikke tillatt.
  •      Dyret skal slaktes i Allahs navn av en muslim.
  •      Dyret skal ikke utsettes for unødig smerte.
  •      Dyret skal ikke slaktes synlig for andre dyr.

Siden blod regnes som urent i følge vår religion, er det viktig at dyret avlives raskt.  Dette slik at hjertet får pumpet mest mulig blod ut av kroppen mens det ennå slår. Selve slaktingen foregår derfor ved at hovedpulsåren i strupen kuttes med et raskt snitt. Dyret henges så opp slik at blodet får strømme fritt ut av kroppen på kortest mulig tid.

Standardisering

Muslimer foretrekker slakt uten bruk av bedøvelse fordi dette er en metode som sikrer at man konsumerer mat i henhold til påbud i koranen om og ikke konsumerer selvdødt dyr.

I 2011 jobbet Islamsk Råd Norge med å standardisere halalslakt og produksjon slikt at de som ønsker å omsette halalmat i Norge gjør dette i henhold islamsk matregler for halal og i samsvar med Norsk Lov. Med en standardisering og halalsertifisering fra Islamsk Råd Norge sikrer man riktig bruk av betegnelsen Halal på matprodukter.

Imamkomiteen erklæring, med støtteerklæring fra de ulike imamer sier “Ved godkjennelse av IRNs halalsystem har imamkomiteen i IRN lagt til grunn at dyrene skal være i live eller anses (basert på blodutstrømnings-hastigheten) å være i live ved slakt. Allahs navn skal leses ved slakting. Dyr som eventuelt dør før slakt som følge av bedøvelse eller andre årsaker skal kunne identifiseres og fjernes fra produksjonslinjen. Halalslakt skal også være tydelig merket med IRNs halal logo og lagres atskilt fra ikke-halal slakt.

Religiøst tillatt livsstil

Imamer som har vært involvert i standardiseringsprosessen er også entydige enige om at slakt uten bedøvelse vil alltid være å foretrekke fordi dette også er i henhold til den gode tradisjonen kjent som Sunna (snl.no/sunna) . Men siden norske muslimer må forholde seg til den Norske Loven må man søke å etablere de metoder og tiltak som kan sikre at dyret fortsatt har hjerteaktivitet etter en bedøvelsesprosess og at det er en dyrevennlig prosess.

Det foreligger dessverre en misforståelse blant mange ikke-muslimer som antar at Islam ikke tar hensyn til dyrevelferd. Både Koran og Sunna forteller oss at dyr er levende vesener med følelser. Vi må derfor også anse dyreliv som verdifullt og kjært. Det er derfor viktig at før man slakter et dyr som har blitt gjort tillatt av Gud å konsumere at man må takke skaperen. Det er dette som blir gjort når man sier på arabisk Bismillah, som oversatt på norsk betyr "I Guds navn".

Halal, dvs. tillatt, gjelder ikke bare utførelse av slakt, men også dyrevelferd, hygiene og hvordan omsetning/kjøp av halal produkter blir gjort. Halal er en betegnelse på religiøst tillatt livsstil og det foreligger klare føringer i Koranen på praktisering av dette.

Halalmat for alle

Det er flere slakterier som foredler halalkjøtt i Norge. I mange foredlingsbedrifter foregår produksjon både av ikke halal- og halalkjøtt. Best Food er så langt den eneste norske bedriften som kun benytter halalslaktet kjøtt, forteller medeier Ömer Bayaut. -  Vi produserer cirka 30 tonn ulike kjøttprodukter i måneden. Dagligvarehandelen er vår største kunde, men vi leverer også til gatekjøkken og restauranter. Da vi startet opp i Drammen i 2009, var det döner kebab /tredd på spyd) vi satses på. Den gang var vi de eneste på markedet. Folk visste knapt hva det var!

Vi kjøpte inn kjøtt, kuttet og malte det før vi satte det på spyd. Så kjørte vi rundt i Norge med smaksprøver. Han utbryter leende: Det er et tyrkisk uttrykk som heter: Uvitenhet gir styrke! Hadde vi visst hva vi ga oss ut på, ville vi aldri ha gjort det. Den første tiden sov vi kun 3-4 timer i døgnet. Er du tvunget, blir du trøtt. Da vi startet opp ble det som en slags besettelse. Dette skal gå bra!

I dag produserer bedriften flere produkter, blant annet påleggspølser og nye varer er stadig under utvikling. – Vi produserer både pølser til turmat og påleggssorter til matpakka. På den måten blir dette også et bidrag til integrering.

Halalmat er noe alle kan spise, samme hvilken religion de representerer.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.