Vil det gå tomt for mat?

I den siste tiden har det vært utallige medieoppslag om hamstring av mat i butikkene i forbindelse med korona-utbruddet, fordi folk er redde for at det vil gå tomt for mat. Samtidig settes stadig flere i karantene ettersom andelen smittede øker for hver dag som går. Hvilke konsekvenser kan dette få for den norske matforsyningen? Vil vi ha nok mat?

All matvareproduksjon og matvareforsyning er av Nærings- og fiskeridepartementet definert som samfunnskritisk. Viktigheten av å være i stand til å produsere nok mat til befolkningen øker i takt med utfordringer knyttet til klimaendringer, knapphet på ressurser, befolkningsvekst og hyppigere utbrudd av virus. Matsikkerhet dreier seg om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat – også i krisetider. Koronautbruddet er en påminnelse om hvor sårbar verden kan bli i en krisesituasjon. Samtidig understreker situasjonen viktigheten av matvareberedskap.

Nok mat til alle

Ifølge Rådet for matvareberedskap, er det foreløpig kontroll på matvaresituasjonen i Norge. Tilgangen på importerte matvarer er fremdeles god, samtidig som norske matprodusenter jobber på spreng for å opprettholde forsyningen av matvarer til forbrukerne. Produksjonen i Norge går som normalt, i tillegg til at vi har nok av mat på lager. Matprodusentene har en viktig jobb å gjøre i dugnaden Norge nå står ovenfor. 

Matindustrien og dagligvarehandelen slutter seg til Helsedirektoratets oppfordring om å ikke hamstre mat. Det er viktig for å kunne sikre en normal forsyning av mat i tiden fremover. 

Selvforsyning er viktig for matberedskap

Ut fra et beredskapshensyn bør vi produsere mest mulig av maten innbyggerne i landet trenger selv.  En stabil matforsyning er spesielt viktig i krisetider, og selvforsyning er en vesentlig faktor for matsikkerheten vår. I Norge produserer vi alt vi trenger av fisk innenlands, samtidig som vi er så å si selvforsynte på animalske produkter. For plantemat som grønnsaker, korn og frukt/bær, er selvforsyningsgraden langt lavere, fordi naturgitte forutsetninger begrenser muligheten til dekke etterspørselen av disse varene. Om vi korrigerer for import av fôr, har vi i dag en selvforsyningsgrad på 40 prosent. Vi er med andre ord helt avhengige av å importere mat, noe som kan gjøre oss sårbare i situasjoner som påvirker flyten av matvarer globalt.

Les mer: Norsk selvforsyning og matsikkerhet - hvorfor er det så viktig?

Koronaviruset kan utgjøre trussel for matforsyningen vår

Per i dag er importen stabil, og tilgangen på importerte varer er god. Utfordringen kommer først om matproduksjonen reduseres i landene vi importerer fra, eller om norske fabrikker og matprodusenter begynner å mangle deler og innsatsfaktorer som må importeres fra områder som er stengt på grunn av korona. I slike situasjoner er det flere ting som kan bli viktig for å sikre matforsyningen i landet.

Først og fremst er det viktig at norske bønder holder seg friske slik at bøndene kan fortsette å stelle dyra og produsere mat til befolkningen. Landbruket tar forhåndsregler og gjør det de kan for å unngå smittespredning. Bønder oppfordres til å ha en beredskapsplan for gården og tenke gjennom hva som vil skje om en eller flere på gården blir syke. Landbruket får oppdaterte råd og kunnskap om koronasmitten gjennom tett dialog med Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

For matforsyningen i Norge er det også viktig å forhindre at nøkkelpersoner i senere ledd i matforsyningskjeden blir smittet slik at produksjonen ikke stopper opp. I tillegg til å ha forsterket fokus på smittetiltak, tilrettelegges det for at medarbeidere i viktige funksjoner kan gå på jobb for å sikre en kontinuerlig produksjon.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er hver og en av oss en del av Norges beredskap. For å bidra til å styrke landets matberedskap, anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap alle å ha nok mat til 3 døgn. Næringsministeren understreker likevel at det ikke er behov for hamstring, og at man skal fortsette å handle som normalt. Selv om noen kan oppleve tomme hyller nå, er det nok mat og andre dagligvarer til alle.

Reiserestriksjoner får konsekvenser for norsk matproduksjon

Norsk landbruk er i dag avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å kunne produsere nok mat. Mange utenlandske arbeidere jobber året rundt i husdyrproduksjonen, mens enda flere er sesongarbeidere i produksjon av frukt, grønnsaker og bær. For å begrense spredning av korona, innfører flere land restriksjoner på reiser. Ifølge landbruks- og matministeren jobbes det med å finne løsninger for alternativ arbeidskraft for å hjelpe norske bønder med å forsyne Norge med mat. Reglene for innreise til Norge endres raskt, og oppdateres på www.fhi.no.

Den 30. mars ble det åpnet for innreisemuligheter for EØS-borgere som skal jobbe i næringer med kritisk behov for arbeidskraft. Dette vil bety mye for landbruket, der produsenter som mangler arbeidskraft nå får tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant kompetanse. Det jobbes videre med å finne insentiver for å få nordmenn til å ta jobb i landbruket. Samtidig har det dukket opp en rekke initiativer på nett som har som hensikt å knytte tilgjengelig arbeidskraft til arbeidsbehovet i landbruket, blant annet bord til jord, Arbeidsplassen, og Facebook-gruppa Koronadugnad- våronna 2020. 

 

Sist oppdatert: 22. april, 2020. 

Referanser:
 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    Andre ting du kanskje synes er interessant