Hvor mye kjøtt spiser vi faktisk?

Spiser vi for mye kjøtt? Sammenlignet med de norske kostrådene spiser nordmenn bare så vidt over maksanbefalingen anbefalingen for rødt kjøtt. I snitt tilsvarer dette én påleggsskive for mye per dag.

  • Gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt ligger rett i overkant av myndighetens anbefalinger. Vi spiser bare én påleggsskive for mye rødt kjøtt daglig i snitt.
  • Men, det er individuelle forskjeller: en del menn spiser mer enn anbefalt, mens mange kvinner spiser mindre.

Å spise i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet gir et sunt og variert kosthold, og legger grunnlag for god helse. Helsedirektoratets anbefaling er å spise inntil 500 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt per uke. Denne mengdeangivelsen gjelder spiseferdig kjøtt, og er angitt å tilsvar ca. 700-750 g rå vare. Denne mengden gir rom for 2-3 middager med rødt kjøtt i uken, samt noe kjøttpålegg.  Middagene resten av uken kan for eksempel baseres på fisk, egg, hvitt kjøtt eller belgvekster.

I kostrådene er rødt kjøtt definert som kjøtt av storfe, lam/sau, svin og geit.

ULIKE TALL PÅ FORBRUK

Kjøttforbruket i Norge gjengis med utgangspunkt i ulike typer tallmateriale. De ulike tallsettene er utarbeidet for litt ulike formål, som alle gir forskjellig informasjon. Det finnes for eksempel tall for hvor mye slakt som er til disposisjon statistikk over hvor mye som kjøpes inn til husholdningene og det finnes tall for hvor mye vi faktisk spiser. En grundigere forklaring omkring ulike de ulike tallsettene som finnes kan du lese mer om her.

KOSTHOLDSUNDESØKELSER GIR DET BESTE BILDET

Kostholdsundersøkelser det mest nøyaktige bildet av hva vi spiser og i hvilke mengder. Den nyeste landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant voksne menn og kvinner i Norge heter Norkost 3. Det er Helsedirektoratet, sammen med Universitetet i Oslo og Mattilsynet, som står bak denne. Undersøkelsen ble gjennomført i 2010/2011.

SPISER VI I TRÅD MED ANBEFALINGENE?

Anbefalingen fra Helsedirektoratet om inntak av rødt kjøtt tilsvarer 107 gram rå vare per dag. Samlet gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt ligger så vidt over anbefalingen (117 g/d). Denne mengden tilsvarer ca. en påleggsskive for mye. Men, det er individuelle forskjeller: en del menn spiser mer enn anbefalt, mens mange kvinner spiser mindre.

Det er viktig å merke seg at kostrådet om rødt kjøtt ikke er ment som at man skal spise så lite som mulig, men at man ikke bør overskride den angitte mengden. Kjøtt bidrar med mange viktige næringsstoffer i kostholdet vårt, som jern, sink og flere B-vitaminer. Jern er et næringsstoff som flere hundre tusen nordmenn ikke får i seg nok av. Utsatte grupper for jernmangel er blant annet unge kvinner, gravide og små barn. Jern og sink i kjøtt er lettere for kroppen å ta opp, enn jern i vegetabilske matvarer.

TOTAL MENGDE KJØTT VERSUS RØDT KJØTT

I tillegg til rødt kjøtt er det mange som spiser hvitt kjøtt – det vil si kjøtt av kylling og kalkun. Viltkjøtt er det også mange som inkluderer i større eller mindre mengder i kostholdet sitt. Det er viktig å være klar over at mengdeanbefalingen for kjøtt i kostrådene kun gjelder for rødt kjøtt og bearbeidet rødt kjøtt.

Det er i hovedsak forbruket av hvitt kjøtt som har økt de siste 15 årene. Forbruket av storfekjøtt og kjøtt av sau/lam har holdt seg stabilt i samme periode. Forbruket av svinekjøtt økte frem til 2011, og har siden flatet ut.

ENGROSTALL ER IKKE SPIST MENGDE

Helsemyndighetene bruker såkalte engrostall, som forteller hvor mye slakt som er til disposisjon. I engrostallet inngår, i tillegg til kjøtt, blant annet bein og noe fett som ikke blir spist. Engrostall er godt egnet for å gi en oversikt over samlet kjøttproduksjon i Norge, utviklingen over tid og til sammenligning mellom land. Engrostallene kan derimot ikke gi informasjon om hvor mye vi faktisk spiser.

KJØTTFORBUK I NORGE SAMMENLIGNET MED ANDRE VESTLIGE LAND

Sammenlignet med mange andre land i den vestlige verden har Norge et moderat kjøttforbruk. I følge FAOSTAT sine tall på engrosnivå lå forbruket (inklusive bein) av rødt kjøtt, på 47,7 kg per person per år i Norge i 2011. Til sammenligning viste tilsvarende statistikk at forbruket i Tyskland lå på 67,8 kg, Frankrike på 62,2 kg og Storbritannia på 50,2 kg.

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.