Inn i de voksnes rekker

Konfirmasjon er en høgtidsdag som vi markerer med en fest, gjerne sammen med familie og venner. Hvilke matretter skal en servere denne dagen?

Selve ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr styrke, bekrefte eller stadfeste. Konfirmasjonen har lange røtter i det norske samfunnet, vi vet at allerede i oldkirken vokste konfirmasjonen fram fra dåpen.

Denne dagen ble forstått som en viktig livsrite - en rite i overgangsfasen mellom barn og voksen. Denne forståelsen er fortsatt gjeldende.

Konfirmasjon er en høytidsdag som vi markerer med en fest, gjerne sammen med familie og venner. Hvilke matretter skal en servere denne dagen? Mulighetene og valgene er mange.

Ønsker du å servere en enkel rett? En tradisjonell rett eller skal det være et koldtbord? Eller hva med noe eksotisk? Skal du ha mange gjester kan en stek være et godt alternativ. Tilbehøret til en stek kan varieres i det uendelige, bruk fantasien.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.