Her kan du administrere dine samtykker for bruk av cookies/ informasjonskapsler på matprat.no

Her finner du tekniske beskrivelser av de forskjellige informasjonskapslene vi bruker.

Hei, jeg heter Mats og er en robot

Snakk med meg om mat i Messenger!

Åpne i Messenger
skip navigation
matprat logo
Spis balansert: 85% næringsrikt, 15 % annet

Status for NNR2022

De nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR2022) revideres, og skal etter planen ferdigstilles juni 2023. Dette arbeidet danner grunnlaget for nye norske kostråd som også revideres.  Ernæringsrådgiver Malén Gudbrandsgard i MatPrat, forteller deg hva som skjer i NNR-prosessen nå.

Hva er NNR status nå? 

NNR2022 er et svært omfattende prosjekt som startet i 2019. Den ferdige rapporten vil inneholde rundt 60 kapitler om næringsstoffer, matvaregrupper, kostholdsmønstre og sammenheng med helse, overvekt og bærekraft, i tillegg til kapitler om metode.

Rammene for metodikken som skal brukes i ernæring- og helsekapitlene er utarbeidet, og det er hittil publisert 4 metodeartikler. Flere av kapitlene om ulike næringsstoffer og matvaregrupper er ut på offentlig høring. I tillegg skal det også publiseres fire bakgrunnskapitler om kosthold og næringsstoffinntak, kostholdsrelaterte sykdommer og risikofaktorer, kroppsvekt og fysisk aktivitetsnivå i Norden og Baltikum. To av fire artikler er til nå offentliggjort. 

Vet vi hva som skjer på kjøtt og egg? 

Tre av ni systematiske litteraturgjennomganger i regi av NNR2022 er publisert. Disse vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for selve rapporten. En av dem vil handle om inntak av hvitt kjøtt og dødelighet, diabetes type 2 og andre risikofaktorer. Plantemat er tema for flere av de andre, og vi vet at NNR blant annet ønsker å gå gjennom kunnskapsgrunnlaget om planteproteiner, barn og vekst, samt belgvekster og nøtter og hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

Rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og egg er ikke er tema for noen av de varslede litteraturgjennomgangene til NNR2022. Det er heller ikke bærekraft.

Hvordan skal bærekraft tas inn i kostrådene? 

To av i alt tre bakgrunnsartikler på bærekraft er ute på høring. Tenketanken Chatham House leder arbeidet med utviklingen av bakgrunnsartiklene. Disse vil danne det vitenskapelige grunnlaget for integrering av bærekraft i NNR2022. I slutten av mai ble det kjent at NNR2022 ikke vil ta for seg bærekraft i sin helhet, men begrenser det til miljøperspektivet. NNR vil i sin analyse omtale de andre perspektivene av bærekraft på et overordnet nivå.

Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? 

Den første bakgrunnsartikkelen om miljøvennlig matsystem skal være en syntese av tilgjengelig evidens og tilnærminger for å integrere bærekraft i kostråd. Andre bakgrunnsartikkel omhandler miljøvennlige matsystemer i nordisk og baltisk forhold. Den tredje artikkel er ikke publisert enda, men vil handle om integreringen av miljøvennlige matvarebaserte kostråd i Norden og de baltiske landene. Det er offentlig høringsrunde på alle de tre bærekraftsartiklene og her vil MatPrat sammen med Animalia gi høringsinnspillng der det er aktuelt.

Hvordan kan bransjen engasjere seg i NNR2022 arbeidet? 

De nye kostrådene og næringsstoffanbefalingene er ventet å legge tydelige føringer for oppdateringen av de norske kostrådene. Dersom det blir endringer i kostrådene om kjøtt og egg vil det få stor betydning for den norske kjøtt- og eggnæringen. Vi oppfordrer derfor alle i bransjen til å holde seg oppdatert på hva som skjer, og benytte muligheten for å sende høringsinnspill.

Informasjon legges regelmessig ut på nettsiden til NNR2022 og det er også mulig å melde seg på nyhetsbrev om NNR fra NNR2022-komitéen ved å sende en e-post til anne.hoyer@helsedir.no. I tillegg er det hele veien mulig å sende inn spørsmål og innspill til arbeidsgruppen via nettsiden til NNR.

Les mer om NNR 2022:

Sist oppdatert: mandag 16. januar 2023

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    version:11.21.1.4123, server:MP-PRD-WEB11 04.02.2023 10:52:34