Trafikktall

Vår hovedplattform matprat.no hadde i 2016 en økning på 41% fra året før, med over 31 millioner økter på tvers av desktop, mobil og nettbrett, og over 68 millioner sidevisninger.

Juni var måneden med lavest besøkstall med drøyt 1,6 millioner økter. Allikevel var dette en økning på over 300,000 økter fra samme måned i 2015.  Desember var årets beste måned med over 5,2 millioner økter, mens nyttårsaften var årets beste dag med over 415,000 økter – Dette er også «all time high» for denne dagen. Nyttårsaften er også dagen i året med høyest antall sidevisninger av oppskrifter med én enkelt råvare: 109,000 sidevisninger av kalkunoppskrifter.

Vår nettside for barn, matstart.no har hatt en økning på 12% med totalt 739 000 økter. I januar, samt perioden rundt skolestart var det spesielt mye trafikk.  Nettsiden hadde et jevnt besøkt utover i året, med et gjennomsnitt på rundt 2000 økter daglig.  

I tillegg fortsatte den positive utviklingen i sosiale medier med facebook og instagram som de to klart største plattformene med henholdsvis over 150 tusen og 30,000 følgere.

Instagram

I tillegg til å være en sosial plattform har facebook blitt et betalt media og i 2016 ble det publisert 442 innlegg på facebook. Disse innleggene hadde en rekkevidde på i gjennomsnitt 145 911 mennesker per post, herunder både organisk og sponset. I snitt var det en organisk rekkevidde på 30 744 per post. Facebook genererte 360 960 klikk til matprat.no/matstart.no. Dette tilsvarer et snitt på 1 755 klikk per innlegg

Følgere på facebook

Målgrupper nådd

Målgrupper som engasjerer seg

Instagram er en ren inspirasjonskanal for MatPrat og i løpet av 2016 ble det publisert 405 innlegg. I snitt var det en organisk rekkevidde på rundt 24 000 personer per post. Kontoen har 55 830 følgere, noe som betyr at i snitt nås 43 % av målgruppen per organisk post. De organiske postene på Instagram fikk i snitt mellom 500 og 900 engasjement (kommentarer og likes). Bildepostene som legges ut er de postene som får mest engasjement.

Følgere på instagram

 

YouTube var en viktig satsningsområde for MatPrat i 2016 og plattformen hadde følgende resultater:

Visninger:           9,2M

Avspillinger:       1,9M

Klikk:                     16K

Kostn/avsp:       0.66

Avsp.frekvens:                21%

Den mest avspilte videoen i 2016 var «Norges Julestemning» med 240 000 avspillinger. 300 instagram var den filmen som trakk mest trafikk til matprat.no, og den mest engasjerte aldersgruppen var 24-35-år. 

MatPrat

  • Det er en jevn positiv økning i antall økter på 41,62% fra 2015 (bølgene skyldes økt trafikk i helgene).   Dette skyldes tydelige økninger fra Google (organisk og betalt) og Sosiale medier. Se tabell side 5.
  • Vi ser en nedgang i antall sider per økt. Brukere av   mobil ser på færre sider enn brukere på desktop og tablet. I 2016 kom 54,6 % av trafikken fra mobile enheter. Se side 7.
  • Gjennomsnittlig øktvarighet har hatt en positiv økning på 14,69 % i 2016. Dette betyr at forbrukerne   oppholder seg lengre på sidene våre enn i 2015.

ORGANISK
Organisk søk er vår viktigste trafikkilde inn til MatPrat og har økt ganske kraftig i 2016 med 36,93 % dette året  sammenliknet med 2015. Siste halvår økte svært godt. Se tabell over (se også oversikt på side 5).

SOSIAL
Trafikken fra sosiale medier (med hovedtyngden på Facebook) har en økning på 162,66 % sammenliknet  med 2015. Se side 9 for mer detaljer. Her har vi funnet en tydelig kanal som treffer forbrukeren og bringer forbrukeren inn til matprat.no.

PAID
Fra og med august 2016 har Google betalt fått to nye kategorier (generisk og branden), se side 5. Disse har ikke blitt tracket tidligere og har derfor ikke noe sammenlikningsgrunnlag fra i fjor.

DISPLAY
Det har vært en oppgang i trafikk fra display på 29,18 % sammenliknet med 2015, se side 5. Trafikk fra display vil være variere fra kampanjeperiode til kampanjeperiode, basert på medieplanen. 

REFERRAL
Vi ser en nedgang i trafikk fra referral på 35,30 %,  sammenliknet med 2015, se side 5. Det tyder på at trafikk fra henvisninggssider er nedgående og burde ses nærmere på. GA viser at dette i hovedsak gjelder trafikk fra Startsiden, men også andre søkemotorsider. 

  • Her ser vi en økende trend. Bruken av mobile enheter har økt med 8 prosentpoeng, sammenlignet med 2015. Vi jobber aktivt med å tilpasse innholdet vårt slik at de er optimalisert for mobil.

MatStart


  • Betalt søk er vår største trafikkdriver inn til matstart.no, etterfulgt av organisk søk. Siden disse er de største trafikkdriverene, bør vi vurdere om vi skal investere mer tid og budsjetter her. Vi tror også at det er mer å hente i sosiale medier.
 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.