SKOLE

Opplysningskontoret for egg og kjøtt lager et læreverk tilpasset læreplan og kompetansemål i mat- og helsefaget i grunnskolen. Bakgrunnen for denne satsningen er som i likhet med MatStart for å bidra med kunnskapsheving om mat og ernæring hos barn, og til at det etableres gode matvaner for barn på et tidlig stadium. 

Vi tilbyr ett undervisningsopplegg til 5-7. trinn og 8-10. trinn i grunnskolen. Læreverket til mellomtrinnet består av en elevbok, som inneholder både oppskrifter og teori. Læreverket til ungdomstrinnet består av en kokebok og en tilhørende teoribok. Det er også utviklet lærerveiledninger til begge trinnene.

I 2016 ble det også påbegynt en gjennomgående revidering av læreverket.

I løpet av 2016 ble det distribuert 111642 bøker til over 2000 skoler, fordelt mellom elevbøkene og lærerveiledningene til både mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette er en økning på 9,7% fra 2015. 

I tillegg til det trykte versjonen, tilbys også «Kokeboka mi» i digital utgave, og annet supplerende stoff som videoer og relaterte artikler til elever og lærere på opplysningskontorenes felles nettportal, mat.no. Her er også fellestilbudene, «smakens uke» og «måltidet». Mat.no hadde 228 562 økter i 2016 mot 56 991 økter i 2015. 

Samling for mat- og helselærere

Opplysningskontoret for egg og kjøtt har gjennom flere år gjennomført praktisk opplæring ute på landets høyskoler. I 2016 ble det gjort en endring på dette og lærerne i mat- og helsefaget ble invitert til kontorets egne lokaler for en helgesamling den 21. – 22. oktober.

Rent innholdsmessig bestod dagene av informasjon knyttet til egg og lam, og da både teori og praksis. Spesial rådgiver – Fjørfe, Marlene Furnes Bagley fra Animalia holdt foredrag om egget og de ulike produksjonsformene og Ernæringsfaglig sjef hos MatPrat Trine Thorkildsen, holdt et foredrag om de ernæringsmessige sidene ved egget. I tillegg holdt spesialveterinær – helsetjenesten for sau Vibeke Tømmerberg, et foredrag om norsk lammeproduksjon. Kjøttskjærer Rune Sandnes fra Animalia gjennomførte også et kurs i av lammelår før det ble praktisk matlaging med lam. Totalt 12 av landets høyskolelærere i mat- og helsefaget deltok på samlingen.

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.