Resultater

For å kunne dokumentere effekten og resultatene av vår innsats gjennomføres det en rekke målinger og undersøkelser.

Total uhjulpen kjennskap MatPrat

Matprat har en uhjulpet kjennskap på 66% ved utgangen av 2016, mens de nærmeste fem konkurrentene ligger mellom 5% og 14%. Det vil si at det er 66 % som (uten hjelp) nevner MatPrat som en tilbyder av tips og oppskrifter til matlaging, mens det er under 14 % som nevner noen av konkurrentene.

«Total uhjulpen kjennskap» angir hvor mange som nevner MatPrat som tilbyder av tips og oppskrifter for matlaging, uten å få se alternativer – altså uten hjelp.

Preferanse: 32 % foretrekker å bruke MatPrat som leverandør av oppskrifter, tips og ideer ved utgangen av 2015.

Hver måned måler vi MatPrats omdømme hos forbrukerne gjennom en rekke parametere. I tabellen under ser vi hvilke parametere som utgjør omdømme-målingene:

I tillegg måler vi hver måned MatPrats profil eller image hos forbrukerne. I tabellen under ser vi hvilke parametere som utgjør omdømme-målingene

 

Kommentarer

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.